Gå till innehåll

Eira

Via bibliotekssamarbetet Eira får vårdpersonal i alla regioner tillgång till internationell forskning.

De gemensamma licensavtalen garanterar alla anställda i alla regioner tillgång till ett grundutbud av e-tidskrifter med mera. Grundutbudet kallas Bas-Eira. I Bas-Eira ingår e-tidskrifter, e-böcker och Cochrane Library. Via söktjänsten ClinicalKey finns också ett stort material av bilder, video med mera. 

Urvalsarbetet som bygger på användarstatistik och efterfrågan, syftar till att ersätta enskilda prenumerationer i digital och tryckt form med en licens som ger all vårdpersonal tillgång till titlarna. Innehållet består av en kärna av oumbärliga medicinska tidskrifter samt ett urval som täcker behoven hos hälso- och sjukvårdens samtliga specialiteter och yrkesområden. För de regioner som har större behov erbjuder Eira så kallade valbara tilläggspaket, där priserna är förhandlade på regionnivå.

Licensavtalen gäller vanligtvis ”paket” av tidskrifter, men också titlar från medicinska sällskap.

Vägen till vetenskapen

En omfattande enkätundersökning - Vägen till vetenskapen - genomfördes 15 oktober - 30 november 2018 bland anställda och studenter inom privat och offentlig hälso- och sjukvård i Sverige. Bakom undersökningen stod Sveriges sjukhusbibliotek och Eira, samarbetsorganet för Sveriges bibliotek inom regioner.

Syftet var att få veta mer om hur hälso- och sjukvårdspersonal söker information och använder e-resurser och bibliotekens service, vilka faktorer som påverkar användningen samt eventuella skillnader mellan olika användargrupper. 

Resultaten av undersökningen, som bygger på nästan 2 200 svar, visar att stöd från ett bibliotek är efterfrågat bland hälso- och sjukvårdspersonalen och att kännedomen om de e-resurser och det stöd som biblioteken tillhandahåller behöver ökas. Undersökningen understryker ett behov av marknadsföring av sjukhusbiblioteken och medicinska bibliotekariers kompetens samt pekar också på vikten av jämlik tillgång till service mellan Sveriges regioner.

Innehåll

De gemensamma licensavtalen garanterar alla anställda i regioner tillgång till ett grundutbud e-tidskrifter med mera. Grundutbudet kallas Bas-Eira.

I Bas-Eira ingår e-tidskrifter, e-böcker och Cochrane Library. Via söktjänsten ClinicalKey finns också ett stort material av bilder, video med mera. 

Urvalsarbetet, som bygger på användarstatistik och efterfrågan, syftar till att ersätta enskilda prenumerationer i digital och tryckt form med en licens som ger all vårdpersonal tillgång till titlarna. Innehållet består av en kärna av oumbärliga medicinska tidskrifter samt ett urval som täcker behoven hos hälso- och sjukvårdens samtliga specialiteter och yrkesområden. För de regioner som har större behov erbjuder Eira så kallade valbara tilläggspaket, där priserna är förhandlade på regionnivå.

Licensavtalen gäller vanligtvis ”paket” av tidskrifter, men också titlar från medicinska sällskap.

Gemensamma licensavtal i Bas-Eira för närvarande: American Medical Association, British Medical Journal, Elsevier, LWW/Ovid, Oxford University Press, Springer/Nature och Wiley. 

För enskilda titlar, se Tidskriftslista.

Användarvillkor

Eira tecknar licensavtal med ett flertal internationella tidskriftsförlag. Avtalen löper under ett eller flera år. Eira arbetar för att ett antal grundläggande villkor alltid ska ingå i de gemensamma avtalen.

Rättigheter och skyldigheter

Det är till exempel tillåtet för sjukhusbiblioteken att erbjuda

 • tillgång till innehållet för alla anställda i regionerna samt även till vårdpersonal i privata vårdföretag med regionavtal. Observera att endast de delar av vårdföretagets verksamhet som är regionfinansierad omfattas av licensavtalen
 • walk-in-use, vilket ger studenter, patienter och övriga biblioteksbesökare rätt att använda materialet
 • artikelleverans till behöriga användare
 • distanstillgång, det vill säga att kunna läsa artiklar utanför arbetsplatsen, via inloggning eller proxylösning.

Enskilda användare har rätt att

 • skriva ut enstaka artiklar för eget bruk, för undervisning eller forskning
 • spara enstaka artiklar, till exempel i ett referenshanteringssystem
 • e-posta artiklar till andra behöriga användare
 • lägga upp nyhetsbevakning på enskilda tidskrifter

Det är inte tillåtet att

 • skriva ut eller ladda ned hela nummer av en tidskrift, eller oproportionerligt stora mängder artiklar
 • sälja eller vidaredistribuera innehåll
 • skicka artiklar till obehöriga användare
 • avslöja inloggningsuppgifter för icke-behöriga användare
 • använda text utan att ange källan och inte heller förvanska innehållet i artiklarna

Licensavtal

Covid-19 – åtkomst till vetenskaplig information

Som hälso- och sjukvårdspersonal har du tillgång till ett antal tidskrifter och söktjänster genom Eira och de svenska sjukhusbiblioteken. Förutom prenumerationsbaserade e-resurser har många förlag även gjort information om covid-19 fritt tillgängligt tills vidare. Vissa e-resurser är endast tillgängliga inom regionerna.

Visa/Dölj mer information

Vilka kunskapsstöd har jag tillgång till?

Visa/Dölj mer information

Vilka aktuella forskningsartiklar om covid-19 har jag tillgång till?

Visa/Dölj mer information

Vilka söktjänster har jag tillgång till?

Visa/Dölj mer information

Vilka tidskrifter har jag tillgång till?

Visa/Dölj mer information

Vilka e-böcker har jag tillgång till?

 • Svar på frågan

  ClinicalKey (åtkomst inom regioners IP)

  Springer (åtkomst inom regioners IP)

  Kontakta ditt sjukhusbibliotek för mer information om vilka e-böker du har tillgång till i din region.

  Senast uppdaterat: Torsdag 19 mars 2020

Visa/Dölj mer information

Kan jag få hjälp att söka artiklar?

Visa/Dölj mer information

Hur kommer jag åt artiklar och söktjänster hemifrån?

 • Svar på frågan

  För dig som är regionsanställd: Kontakta ditt sjukhusbibliotek för information om hur du kommer åt e-resurser hemifrån.

  Senast uppdaterat: Fredag 3 april 2020

Visa/Dölj mer information

Jag har inte tid att söka artiklar. Kan jag beställa ett sökuppdrag av en medicinsk bibliotekarie?

 • Svar på frågan

  För dig som är regionsanställd: Kontakta ditt sjukhusbibliotek och fråga om biblioteket erbjuder sökuppdrag. 

  Senast uppdaterat: Fredag 3 april 2020

Visa/Dölj mer information

Hur gör jag om jag inte kommer åt en artikel bakom en betalvägg?

 • Svar på frågan

  Kontakta ditt sjukhusbibliotek för information om hur du kan beställa en artikel som du inte har tillgång till inom din region.

  Senast uppdaterat: Onsdag 18 mars 2020

Tidskrifter

Gemensamma licensavtal i Eira Core 2020: American Medical Association, British Medical Journal, Elsevier, LWW/Ovid, Oxford University Press, SpringerNature och Wiley.

För enskilda titlar, se Titellista nedan.

Titellista

För att se om en tidskrift finns i Eira kan du söka på tidskriftens titel eller ISSN-nummer i tjänsten Eira BrowZine. De flesta titlar i grundutbudet Eira Core är aktiverade i Eira BrowZine. Kontakta ditt sjukhusbibliotek för mer information.

Databaser

I Eira ingår ClinicalKey, en söktjänst från Elsevier som innehåller tidskrifter, e-böcker, multimedia med mera. I Eira ingår även Cochrane Library, som bland annat innehåller Cochrane Database of Systematic Reviews.

Frågor och svar om ClinicalKey

Visa/Dölj mer information

Vad är ClinicalKey?

 • Svar på frågan

  ClinicalKey är en medicinsk söktjänst som främst riktar sig till läkare, utgiven av förlaget Elsevier. ClinicalKey är tillgänglig för vårdpersonal i alla regioner, inklusive privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av region genom bibliotekssamarbetet Eira.

  Senast uppdaterat: Fredag 3 januari 2020

Visa/Dölj mer information

Vad innehåller ClinicalKey?

 • Svar på frågan

  ClinicalKey innehåller tidskrifter och e-böcker med klinisk inriktning. ClinicalKey innehåller även bilder, filmer, läkemedelsinformation, kliniska behandlingsguider, patientinformation och evidenssammanfattningar (FirstConsult). Allt innehåll i ClinicalKey är på engelska.

  Se även How much content is available to me through ClinicalKey?

  Senast uppdaterat: Måndag 16 mars 2020

Visa/Dölj mer information

Hur använder jag ClinicalKey?

Visa/Dölj mer information

Hur använder jag ClinicalKey hemifrån eller i mobil/surfplatta?

 • Svar på frågan

  • Om ditt sjukhusbibliotek erbjuder en proxytjänst kan du använda ClinicalKey på datorer/mobiler/surfplattor utanför regionens nätverk via proxy. Kontakta ditt sjukhusbibliotek för mer information.
  • Vill du använda ClinicalKey-appen behöver du skapa ett personligt Elsevier-konto och aktivera Remote Access på kontot. Med Elsevier-konto kan du sedan logga in till ClinicalKey i webbläsare på datorer/mobiler/surfplattor utanför landstingets nätverk, samt använda ClinicalKey-appen.

  Vissa funktioner i ClinicalKey kräver inloggning med Elsevier-konto: Spara sökningar, exportera referenser, skapa presentationer med Presentation Maker, ladda ner bokkapitel som PDF. Dessa funktioner kräver inloggning med Elsevier-konto även i webbläsare inom landstingets nätverk.

  Se även How to Register for CKHow to Request Remote Access (filmklipp, kräver Flash)

  Senast uppdaterat: Torsdag 28 mars 2019

Visa/Dölj mer information

Hur aktiverar jag personligt Elsevier-konto med Remote Access?

 • Svar på frågan

  1. Du kan aktivera remote access på en dator både inom och utanför landstingets nätverk:

   1. Gå till www.clinicalkey.com
   2. Klicka på de tre strecken uppe till höger
   3. Välj "Remote access”
   4. Skriv in din institutionella e-postadress

   Du får nu ett mail med en aktiveringslänk, "Activate your remote access". Du måste klicka på länken inom 60 minuter. När du klickar på länken verifieras din e-postadress. Du har nu tillfällig tillgång till ClinicalKey. Detta förutsätter att ditt sjukhusbibliotek har aktiverat din e-postdomän. De flesta regionsadresser är aktiverade. Observera att de flesta privata vårdgivare inte kan aktivera Elsevier-konto med Remote Access.

   När adressen verifierats har du också möjlighet att skapa ett personligt Elsevier-konto, eller logga in om du har redan har ett. Remote Access aktiveras då på kontot och ger dig tillgång till ClinicalKey i 180 dagar. Varje gång du är inloggad till ditt Elsevier-konto på en landstingsdator förlängs din remote access med 180 dagar.

   Se även How do I activate remote access with my organizational email address?

  Senast uppdaterat: Måndag 16 mars 2020

Visa/Dölj mer information

Kan jag få enskild undervisning i ClinicalKey eller en presentation av ClinicalKey på min klinik?

 • Svar på frågan

  Ja, sjukhusbiblioteken erbjuder support och undervisning i ClinicalKey. Kontakta ditt sjukhusbibliotek för mer information.

  Senast uppdaterat: Tisdag 18 december 2018

Visa/Dölj mer information

Hur kan jag läsa e-böcker i ClinicalKey?

 • Svar på frågan

  Du kan läsa e-böcker direkt på skärmen (HTML) på en regionansluten dator, i ClinicalKey-appen eller via proxy.

  För de flesta e-böcker i ClinicalKey går det även att ladda ner bokkapitel som PDF, men vissa titlar, främst kursböcker, saknar denna möjlighet. Se Why are PDFs not available for all ClinicalKey content?

  Om du vill kunna ladda ner bokkapitel som PDF behöver du vara inloggad med personlig ClinicalKey-inloggning. Observera att det inte är nödvändigt att ladda ner PDF om du endast vill läsa direkt på skärmen (HTML).

  Om du laddar ner PDF får du av copyright-skäl endast ladda ner en mindre del av boken åt gången, det är inte tillåtet att ladda ner merparten av boken.

  Senast uppdaterat: Måndag 16 mars 2020

Visa/Dölj mer information

Går det att exportera referenser från ClinicalKey till EndNote och andra referenshanteringsprogram?

 • Svar på frågan

  Ja. Ikonen Export Citation visas till höger om resultat i träfflistan. Det går endast att exportera referenser för fulltextartiklar och böcker. För att använda funktionen behöver du vara inloggad med personlig inloggning.

  Senast uppdaterat: Tisdag 18 december 2018

Visa/Dölj mer information

Kan jag använda bilder från ClinicalKey?

 • Svar på frågan

  Bilder i ClinicalKey får exporteras till funktionen Presentation Maker för att skapa presentationer. Dessa presentationer får användas för icke-kommersiellt syfte. För övrig användning av bilder, till exempel i egenproducerad patientinformation, ange ”Copyright: Elsevier”. Om det finns en "Get rights and content"-länk vid bilden ska denna användas för att söka särskilt tillstånd från tredje part (annan copyright-innehavare än Elsevier).

  Se även How do I use the ClinicalKey Presentation Maker?

  Senast uppdaterat: Måndag 16 mars 2020

E-böcker

I Eira ingår e-böcker från Elsevier via ClinicalKey, och e-böcker från Springer Nature.

Tilläggspaket

Eira kansli förhandlar priser per region för tilläggspaket, som erbjuds utöver Eiras gemensamma grundutbud. Vissa offerter gäller endast vid prenumeration via Inera.

Testperioder

Eira kansli samordnar testperioder för elektroniska resurser i regioner. Dessa erbjuds som tilläggspaket, utöver Eiras gemensamma grundutbud.

 

Åtkomst och länkning

Innehållet i Eira består främst av av vetenskapliga artiklar. Dessa är tillgängliga i fulltext via regioners IP, och utanför regionernas nätverk via bibliotekens lösningar för distansåtkomst.

Sjukhusbiblioteken administrerar åtkomst och länkning till fulltext inom respektive region. Artiklarna är sökbara och tillgängliga i fulltext via söktjänster som PubMed, Google Scholar och discoverytjänster, samt verktyg som BrowZine.

Statistik

Här hittar du statistik som visar hur Eira används, och hur användandet fördelar sig geografiskt och över tid.

Sjukhusbibliotek

Visa/Dölj mer information

Sjukhusbibliotek

Forskning och open access

Forskare affilierade till regioner kan få rabatt på publiceringskostnad i BMJ:s Open Access-tidskrifter genom Eiras BMJ-avtal 2020-2022.

Visa/Dölj mer information

BMJ Open APC-rabatt

 

SIS-standarder

SIS-standarder ingår inte i Eira men administreras av Eiras kontaktpersoner i regioner.

Genom ett avtal mellan SKR och SIS Swedish Standards Institute har anställda i regioner tillgång till över 2000 standarder inom hälso- och sjukvårdsområdet, ledningssystem och hälso- och sjukvårdsinformatik. Det är tillåtet att kopiera från och skriva ut dessa standarder. Standarderna får ej distribueras till andra än de som bedriver verksamhet på regionens uppdrag. 

Kontakta den person som står som administratör i din region, till höger på sidan sis.se för mer information.

Privata vårdföretag

Regionsamarbetet Eira förhandlar och sluter gemensamma licensavtal för digitala biblioteksresurser. Samtliga regioner ingår i samarbetet. Även privata vårdföretag, som arbetar på uppdrag av och är finansierade av regionerna har rätt till åtkomst av innehållet.

Som anställd vid privat vårdföretag som arbetar på uppdrag av och är finansierad av region kommer du åt Eiras artiklar om du

 • är ansluten till regionens nätverk (IP)

eller

 • erbjuds fjärråtkomst av sjukhusbiblioteket i din region (eventuellt mot en kostnad)

Kontakta ditt sjukhusbibliotek för mer information.

De vetenskapliga e-tidskrifterna, e-böckerna etc, får bara användas för den del av vårdföretagets verksamhet som sker på uppdrag av regionen.

Eira Proxive

Proxytjänsten Eira Proxive ger tillgång till Eiras innehåll via PubMed och andra söktjänster. Eira Proxive får endast användas av privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av regioner, och endast i regioner där det egna sjukhusbiblioteket inte erbjuder proxytjänst. Observera att tjänsten Eira Proxive är under avveckling våren 2020 och att det inte längre går att registrera nya användare. Vänd dig till ditt sjukhusbibliotek för att få veta om du har möjlighet att få åtkomst till artiklar från 2020.

Visa/Dölj mer information

Om Eira Proxive

 • Om Eira Proxive

  Med proxytjänsten Eira Proxive kan du logga in och läsa artiklar från Eira-tidskrifter i fulltext i PubMed och Google Scholar. Du kan även logga in till söktjänsterna ClinicalKey och Cochrane Library.

  Eira Proxive får användas av privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av landsting/regioner. Eira Proxive kan endast användas i landsting/regioner där det egna sjukhusbiblioteket inte erbjuder proxytjänst till privata vårdgivare.

Visa/Dölj mer information

ClinicalKey, Cochrane Library, Google Scholar och PubMed med Eira Proxive

 • Sök i ClinicalKey, Cochrane Library, Google Scholar och PubMed med Eira Proxive

  1. Logga in i Eira Proxive. Välj Organisation: Eira
  2. Välj att söka i ClinicalKey, Cochrane Library, Google Scholar eller PubMed

For publishers

Eira – Effective Information Retrieval and Acquisition – the consortium of all of the regions in Sweden, ensures that all healthcare professionals have access to a common, high quality knowledge base, regardless of where in Sweden they work.

About Eira

Eira negotiates license agreements for electronic information resources on behalf of all hospital libraries within Sweden’s 21 regions.

The primary aim of the Eira consortium is to negotiate a high quality and diverse, common knowledge base, on behalf of all regions. The content is agreed in cooperation with the hospital libraries and mainly based on demand, user statistics and price. Compliance to Eira requirements on license terms and conditions is also a deciding factor. There are yearly negotiations with the publishers, resulting in both one-year and multi-year agreements.

The license costs are prorated among the members (regions), based on the number of residents. 

The Eira network

The nationwide network of hospital librarians is an important intermediary between the users - the healthcare employees - and the Eira office at Inera. 

The hospital libraries are the ones primarily responsible for disseminating information and providing training in the use of the electronic resources.

The Eira office

Since 2010 Eira consortium has its own office situated at Inera. Read more about Inera.

The Eira office manages negotiations, keeps regular contact with publishers and members, administrates the payment and charges of the license costs, analyzes usage statistics, arranges contact meetings and conferences etc.

Authorized users and access to content

Usage rights and limitations on use

In Eira licences "Authorized users" are defined as follows:  

"All health care personnel, employees in the County Councils and Swedish health care personnel working on behalf of and funded by the County Councils. Persons who are permitted to access the Licensee’s information services from computer terminals within the physical premises of the Licensee ("Walk-In Users") are also deemed to be Authorized Users, for the time they are within the physical premises of the Licensee."

Eira licences in general allow:

 • Authorized users to use content in accordance with copyright and other applicable laws for personal non-commercial purposes
 • Authorized users to access, browse, view and search content as well as print, download and store a reasonable number of items and provide copies of individual items to other Authorized users and to third party colleagues for scholarly and research use
 • Eira libraries may on occasion supply single copies of articles to a non-commercial library located in Sweden by post, facsimile or email (provided the electronic file is deleted immediately after printing), to fulfil requests for Interlibrary Loan ("ILL"), provided such use is in accordance with applicable copyright law. Libraries are not allowed to forward emails with digital content to the end user, articles must be distributed to the end user as a print copy 

Access to Eira content

Hospital libraries in all regions presents the Eira content, as well as their local collections, via different e-library solutions. 

The Eira content currently consists of electronic journals, ClinicalKey and Cochrane Library.

The content consists of high-quality, much-used medical journals but also a range of subjects of interest to the variety of healthcare professional.

Besides providing the common knowledge base, Eira negotiates additional agreements that the members are free to choose, for example various journal packages, databases and e-books.

 

Visa/Dölj mer information

Contact details

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan