Gå till innehåll

Eira

Via bibliotekssamarbetet Eira får vårdpersonal i alla landsting och regioner tillgång till internationell forskning.

De gemensamma licensavtalen garanterar alla anställda i landsting och regioner tillgång till ett grundutbud av e-tidskrifter med mera. Grundutbudet kallas Bas-Eira. I Bas-Eira ingår e-tidskrifter, e-böcker och Cochrane Library. Via söktjänsten ClinicalKey finns också ett stort material av bilder, video med mera. 

Urvalsarbetet, som bygger på användarstatistik och efterfrågan, syftar till att ersätta enskilda prenumerationer i digital och tryckt form med en licens som ger all vårdpersonal tillgång till titlarna. Innehållet består av en kärna av oumbärliga medicinska tidskrifter samt ett urval som täcker behoven hos hälso- och sjukvårdens samtliga specialiteter och yrkesområden. För de landsting/regioner som har större behov erbjuder Eira så kallade valbara tilläggspaket, där priserna är förhandlade på landstingsnivå.

Licensavtalen gäller vanligtvis ”paket” av tidskrifter, men också titlar från medicinska sällskap.

Innehåll

De gemensamma licensavtalen garanterar alla anställda i landsting och regioner tillgång till ett grundutbud e-tidskrifter med mera. Grundutbudet kallas Bas-Eira.

I Bas-Eira ingår e-tidskrifter, e-böcker och Cochrane Library. Via söktjänsten ClinicalKey finns också ett stort material av bilder, video med mera. 

Urvalsarbetet, som bygger på användarstatistik och efterfrågan, syftar till att ersätta enskilda prenumerationer i digital och tryckt form med en licens som ger all vårdpersonal tillgång till titlarna. Innehållet består av en kärna av oumbärliga medicinska tidskrifter samt ett urval som täcker behoven hos hälso- och sjukvårdens samtliga specialiteter och yrkesområden. För de landsting/regioner som har större behov erbjuder Eira så kallade valbara tilläggspaket, där priserna är förhandlade på landstingsnivå.

Licensavtalen gäller vanligtvis ”paket” av tidskrifter, men också titlar från medicinska sällskap.

Gemensamma licensavtal i Bas-Eira för närvarande: American Academy of Pediatrics, American Medical Association, British Medical Journal, Elsevier, LWW/Ovid, New England Journal of Medicine, Oxford University Press, Radiological Society of North America, Sage, Springer/Nature och Wiley. 

För enskilda titlar, se Tidskriftslista.

Användarvillkor

Eira tecknar licensavtal med ett flertal internationella tidskriftsförlag. Avtalen löper under ett eller flera år. Eira arbetar för att ett antal grundläggande villkor alltid ska ingå i de gemensamma avtalen.

Visa/Dölj mer information

Användarvillkor

 • Användarvillkor

  Eira arbetar för att ett antal grundläggande villkor alltid ska ingå i de gemensamma avtalen.

  Rättigheter och skyldigheter

  Licensavtalen med förlagen reglerar vad man får göra och inte får göra med innehållet. Det är till exempel tillåtet för biblioteket att erbjuda:

  • tillgång till innehållet för alla anställda i landstingen samt även till vårdpersonal i privata vårdföretag med landstingsavtal. Observera att endast de delar av vårdföretagets verksamhet som är landstingsfinansierad, omfattas av licensavtalen

  • walk-in-use, vilket ger studenter, patienter och övriga biblioteksbesökare rätt att använda materialet

  • artikelleverans till behöriga användare
  • distanstillgång, det vill säga att kunna läsa artiklar utanför arbetsplatsen, via inloggning eller proxylösning.

  Enskilda användare har rätt att:

  • skriva ut enstaka artiklar för eget bruk, för undervisning eller forskning

  • spara enstaka artiklar, till exempel i ett referenshanteringssystem

  • e-posta artiklar till andra behöriga användare
  • lägga upp nyhetsbevakning på enskilda tidskrifter.

  Det är inte tillåtet att:

  • skriva ut eller ladda ned hela nummer av en tidskrift, eller oproportionerligt stora mängder artiklar

  • sälja eller vidaredistribuera innehåll

  • skicka artiklar till obehöriga användare

  • avslöja inloggningsuppgifter till icke-behöriga användare

  • använda text utan att ange källan och inte heller förvanska innehållet i artiklarna.

Tidskrifter

Gemensamma licensavtal i Bas-Eira för närvarande: American Academy of Pediatrics, American Medical Association, British Medical Journal, Elsevier, LWW/Ovid, New England Journal of Medicine, Oxford University Press, Radiological Society of North America, Sage, Springer/Nature och Wiley.

 För enskilda titlar, se Titellista.

Visa/Dölj mer information

BMJ Journals

Visa/Dölj mer information

ClinicalKey tidskrifter (Elsevier)

Visa/Dölj mer information

JAMA

Visa/Dölj mer information

NEJM

Visa/Dölj mer information

Oxford University Press

 • Innehåll

  Förlag: Oxford University Press

  Avtalsperiod: 2018-2020

  Innehåll: Medical Collection 2018. Ca 30 nya titlar 2018. BJA och BJA Education går från Oxford till ScienceDirect (Elsevier) från 2018.

   

  Nya titlar 2018

  Advances in Nutrition (new 2018) från American Society for Nutrition

  American Journal of Clinical Nutrition (new 2018) från American Society for Nutrition

  Annals of Behavioral Medicine (new 2018) från Springer 2018

  Christian Bioethics

  Diseases of the Esophagus från Wiley

  Endorine Reviews från Endocrine Society

  Endocrinology från Endocrine Society

  Epidemiologic Reviews

  European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacology

  European Heart Journal - Quality of Care and Clinical Outcomes

  Inflammatory Bowel Diseases (new 2018) från LWW 2018

  Journal of Burn Care and Research (tidigare namn: Journal of Burn Care & Rehabilitation) (new 2018) från LWW 2018

  Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism från Endocrine Society

  Journal of Medical Entomology

  Journal of Molecular Cell Biology

  Journal of Neuropathology and Experimental Neurology

  Journal of Nutrition (new 2018) från American Society for Nutrition

  Journal of the American Medical Informatics Association

  Journal of Travel Medicine från Decker Periodicals

  Laboratory Medicine

  Mathematical Medicine and Biology

  Medical Law Review

  Medical Mycology

  Microscopy

  Military Medicine (new 2018)

  Mutagenesis

  Neurosurgery från LWW 2017

  Nutrition Reviews

  Operative Neurosurgery från LWW 2017

  Paediatrics & Child Health (new 2018)

  Pathogens and Disease från Wiley

  Public Health Ethics

  SLEEP i PubMed Central embargo 6 mån

  Social History of Medicine

  Translational Behavioral Medicine (new 2018) från Springer 2018

 • Administration

 • Support

Visa/Dölj mer information

Pediatrics

Visa/Dölj mer information

ScienceDirect (Elsevier)

Visa/Dölj mer information

Springer Nature tidskrifter

Titellista

Licensavtal

Licensavtalen reglerar tillåten användning av tidskriftsartiklar med mera inom Eira.

Databaser

I Eira ingår ClinicalKey, en söktjänst från Elsevier som innehåller tidskrifter, e-böcker, multimedia med mera. I Eira ingår även Cochrane Library, som bland annat innehåller Cochrane Database of Systematic Reviews.

Visa/Dölj mer information

ClinicalKey databas

Frågor och svar om ClinicalKey

Visa/Dölj mer information

Frågor och svar om ClinicalKey

 • Frågor och svar om ClinicalKey

  Vad är ClinicalKey?

  ClinicalKey är en medicinsk söktjänst som främst riktar sig till läkare, utgiven av förlaget Elsevier. ClinicalKey är tillgänglig för vårdpersonal i alla landsting och regioner, inklusive privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av landstinget, från 1 september 2016 - 31 december 2019 genom bibliotekssamarbetet Eira.

  Vad innehåller ClinicalKey?

  ClinicalKey innehåller tidskrifter och e-böcker med klinisk inriktning. ClinicalKey innehåller även bilder, filmer, läkemedelsinformation, kliniska behandlingsguider, patientinformation och evidenssammanfattningar (FirstConsult). Allt innehåll i ClinicalKey är på engelska

  Se även How to Search (filmklipp, kräver Flash)

  Hur använder jag ClinicalKey?

  Inom landstingets nätverk: Gå till www.clinicalkey.com eller via länkar på sjukhusbibliotekens webbsidor. Du behöver inte logga in.

  Se även

  (filmklipp, kräver Flash)

  Hur använder jag ClinicalKey hemifrån eller i mobil/surfplatta?
  • Om ditt sjukhusbibliotek erbjuder en proxytjänst kan du använda ClinicalKey på datorer/mobiler/surfplattor utanför landstingets nätverk via proxy. Kontakta ditt sjukhusbibliotek för mer information.
  • Ett alternativ till proxy är att skapa ett personligt Elsevier-konto och aktivera Remote Access på kontot. Med Elsevier-konto kan du använda ClinicalKey i webbläsare på datorer/mobiler/surfplattor utanför landstingets nätverk, samt använda ClinicalKey-appen.

  Vissa funktioner i ClinicalKey kräver inloggning med Elsevier-konto, även i webbläsare inom landstingets nätverk: Spara sökningar, exportera referenser, skapa presentationer med Presentation Maker, ladda ner bokkapitel som PDF.

  Se även How to Register for CK, How to Request Remote Access (filmklipp, kräver Flash)

  Hur aktiverar jag personligt Elsevier-konto med Remote Access?

  Du kan aktivera remote access på en dator både inom och utanför landstingets nätverk:

  1. Gå till www.clinicalkey.com
  2. Klicka på de tre strecken uppe till höger
  3. Välj "Remote access”
  4. Skriv in din institutionella e-postadress

  Du får nu ett mail med en aktiveringslänk, "Activate your remote access". Du måste klicka på länken inom 60 minuter. När du klickar på länken verifieras din e-postadress. Du har nu tillfällig tillgång till ClinicalKey. Detta förutsätter att ditt sjukhusbibliotek har aktiverat din e-postdomän. De flesta landstings- och regionsadresser är aktiverade. Observera att de flesta privata vårdgivare inte kan aktivera Elsevier-konto med Remote Access.

  När adressen verifierats har du också möjlighet att skapa ett personligt Elsevier-konto, eller logga in om du har redan har ett. Remote Access aktiveras då på kontot och ger dig tillgång till ClinicalKey i 180 dagar. Varje gång du är inloggad till ditt Elsevier-konto på en landstingsdator förlängs din remote access med 180 dagar.

  Se även How to Register for CK, How to Request Remote Access (filmklipp, kräver Flash)

  Kan jag få enskild undervisning i ClinicalKey eller en presentation av ClinicalKey på min klinik?

  Ja, sjukhusbiblioteken erbjuder support och undervisning i ClinicalKey. Kontakta ditt sjukhusbibliotek för mer information.

  Hur kan jag läsa e-böcker i ClinicalKey?

  Du kan läsa e-böcker direkt på skärmen (HTML) på en landstingsansluten dator, i ClinicalKey-appen eller via proxy.

  Om du vill kunna ladda ner bokkapitel som PDF behöver du vara inloggad med personlig ClinicalKey-inloggning. Observera att det inte är nödvändigt att ladda ner PDF om du endast vill läsa direkt på skärmen (HTML).

  Om du laddar ner PDF får du av copyright-skäl endast ladda ner en mindre del av boken åt gången, det är inte tillåtet att ladda ner merparten av boken.

  Går det att exportera referenser från ClinicalKey till EndNote och andra referenshanteringsprogram?

  Ja. Ikonen Export Citation visas till höger om resultat i träfflistan. Det går endast att exportera referenser för fulltextartiklar och böcker. För att använda funktionen behöver du vara inloggad med personlig inloggning.

  Kan jag använda bilder från ClinicalKey?

  Bilder i ClinicalKey får exporteras till funktionen Presentation Maker för att skapa presentationer. Dessa presentationer får användas för icke-kommersiellt syfte. För övrig användning av bilder krävs särskilt tillstånd, använd länken "Get rights and content" som finns vid tidskrifter och böcker i ClinicalKey.

  Se även How to Use Presentation Maker (filmklipp, kräver Flash)

E-böcker

I Eira ingår e-böcker från Elsevier via ClinicalKey, och e-böcker från Springer Nature.

Visa/Dölj mer information

Springer e-böcker

 • Innehåll

  Förlag: Springer Nature

  Avtalsperiod: 2018-2020

  Innehåll: Eira har under avtalsperioden 2018-2020 tillgång till föregående års titlar i e-bokspaketet Medicine (ca 770 titlar):

  • 2018: Tillgång till böcker med copyright år 2017. (Aktiverades för Eira 1 december 2017.)
  • 2019: Tillgång till böcker med copyright år 2018. (Ej längre tillgång till böcker med copyright 2017.)
  • 2020: Tillgång till böcker med copyright år 2019. (Ej längre tillgång till böcker med copyright 2017-2018.)

   

  Se även: E-böckerna med copyright 2017 på Springers sida

  E-böcker från 2009

  Ca 400 titlar. Eira har permanent access.

  Titellistan på Mötesplats Eira innehåller något fler titlar än länken till Springers sida. Anledningen är att Springer i efterhand reviderat årtal på vissa titlar. Eira har fortsatt access till dem, men det är inte möjligt att avgränsa en sökning till dem på Springers sida.

 • Administration

  Lathundar till adminkonton (Mötesplats Eira, kräver inloggning)

   

  Länkserver

  Paket att aktivera i EBSCOadmin/Full Text Finder under 2018: "Springer eBooks (Medicine 2017)". 

  Katalogposter

  Importera katalogposter för e-böcker (Mötesplats Eira, kräver inloggning)

   

  Aktuella listor och MARC-poster kan laddas ned via http://adminportal.springernature.com/metadata/books För aktuell titellista under 2018, välj "Languages and eBook Collections>English/International>Medicine (starting 1924)" och Copyright years>2017" (802 titlar 6 april 2018).

  Katalogposter kan även hämtas från OCLC. Paket i OCLC Worldshare Collection Manager: "Springer Medicine eBooks 2017 English+International" Collection ID: springerlink.ebooksmedicine2017

   

   

 • Support

Tilläggspaket

Eira kansli förhandlar priser per landsting/region för tilläggspaket, som erbjuds utöver Eiras gemensamma grundutbud. Vissa offerter gäller endast vid prenumeration via Inera.

Testperioder

Eira kansli samordnar testperioder för elektroniska resurser i landsting och regioner. Dessa erbjuds som tilläggspaket, utöver Eiras gemensamma grundutbud.

Anatomy TV (Primal Pictures)

Under 1 oktober - 30 november har alla landsting och regioner en testperiod på anatomidatabasen Anatomy TV (Primal Pictures). Testa och tyck till om du skulle ha användning för databasen i ditt arbete. 

Testa Anatomy TV (Primal Pictures)

Testa Anatomy TV (Primal Pictures) (IP-åtkomst i landsting och regioner 1 oktober - 30 november). Observera att delen 3D Real-Time kräver tilläggsprogrammet Unity Web Player i Internet Explorer, Firefox och Safari.

Läs mer

Läs mer om Anatomy TV (Primal Pictures)

Tyck till

Tyck till om Anatomy TV (Primal Pictures) 

Pris

Offerter per landsting kommer att läggas upp på Mötesplats Eira, som är tillgänglig för landstings/regioners sjukhusbibliotek. Kontakta ditt sjukhusbibliotek för prisuppgift.

Övrigt

Se en film om Anatomy TV

Marknadsföringsmaterial

Anatomy TV Training Site

 

Visa/Dölj mer information

Tidigare testperioder

Åtkomst och länkning

Innehållet i Eira består främst av av vetenskapliga artiklar. Dessa är tillgängliga i fulltext via landstings och regioners IP, och utanför landstingens nätverk via bibliotekens lösningar för distansåtkomst. Sjukhusbiblioteken administrerar åtkomst och länkning till fulltext inom respektive landsting/region. Artiklarna är sökbara och tillgängliga i fulltext via söktjänster som PubMed, Google Scholar och discoverytjänster, samt verktyg som BrowZine.

Visa/Dölj mer information

Landstings och regioners IP

Visa/Dölj mer information

Google Scholar

Visa/Dölj mer information

PubMed

Länkservrar

Visa/Dölj mer information

Länkservrar - EBSCO Full Text Finder

 • EBSCO-paket att aktivera

  Package

  Available titles

  Selected titles

  Kommentar

  American Medical Association

  21

  21

  Access till alla titlar, dvs 12 st. 9 st tidigare Archives…

  BMJ Journals (EIRA)

  30

  30

   

  ClinicalKey eJournals

  Varierar  (2018-01-01 676 st)

   

  ClinicalKey eBooks

  Varierar (2018-01-01 1086 st)

   

  Cochrane Library (Wiley)

  6

  6

   

  LWW Total Access Collection 2017 (EIRA)

  359

  359

  2 titlar försvinner 2018 och 1 tillkommer. Specialinnehåll för Eira.

  Oxford Journals Medicine

  123

  123

  Förändrat innehåll 2018, från januari 2018 ska "Oxford Journals Medicine" vara aktiverat istället för "Oxford Journals Collection (EIRA)".

  Enstaka titlar

   

  4

  "Massachusetts Medical Society" (alternativt "Publisher's Site" ): New England Journal of Medicine (Custom coverage: 01/01/1990 - Present).

  "American Academy of Pediatrics (AAP)" (alternativt "Publisher's Site"): Pediatrics (01/01/1948 - Present ).

  "Radiological Society of North America" (alternativt "Publisher's Site"): Radiographics (05/01/1981 - Present ).

  "Radiological Society of North America" (alternativt "Publisher's Site"): Radiology (Custom coverage: 01/01/2009 - Present)

   

  SAGE Premier Health Sciences 2017

  406

  406

  Varav 128 är OA.

  ScienceDirect (EiRA)

  100

  100

   

  Springer eBooks (EIRA)

  384

  384

   

  Springer eBooks (Medicine 2017)

  Varierar (2018-01-01 792 st)

   

  Springer Journals (EIRA)

  707

  707

  220 titlar försvinner 2018. Innehåller både aktuella och arkivtitlar.

  Wiley Online Library (EIRA)

  44

  44

   

 • EBSCO Full Text Finder - arkivpaket att aktivera

  Package

  Available titles

  Selected titles

  Kommentar

  Cambridge Journals Online Archives (EiRA)

  69

  69

   

  LiebertOnline Archives (EIRA)

  64

  64

   

  LWW Archive (EIRA)

  87

  87

  Uppdaterat 2018-01-02

  Oxford Journals Archive (Eira)

  9

  9

  Uppdaterat 2017-12-27

  Sage Journals Archives (EIRA)

  8

  8

  Uppdaterat 2017-12-27

  ScienceDirect Archives (EiRA)

  331

  331

   

  Wiley Archive (Eira)

  2

  2

  Uppdaterat 2018-09-20

Statistik

2017 gjordes drygt 1,3 miljoner nedladdningar av fulltextartiklar och bokkapitel.

Sjukhusbibliotek

Visa/Dölj mer information

Sjukhusbibliotek

 

 

Medicinska bibliotekskonferensen

Konferensen arrangeras vartannat år av Eira och vartannat år av de medicinska universitetsbiblioteken.

Konferensprogrammet utarbetas varje år i dialog mellan Eira och universitetsbiblioteken.

Medicinska bibliotekskonferensen 2019

Medicinska bibliotekskonferensen 2019 arrangeras 16-17 maj 2019 av Eira och äger rum i Stockholm. Program och information om anmälan publiceras på denna sida.

#medbib2019

Forskning och open access

Forskare affilierade till landsting/regioner kan få rabatt på publiceringskostnad i BMJ:s tidskrifter genom Eiras BMJ-avtal 2017-2019.

Visa/Dölj mer information

BMJ Open APC-rabatt

 

Utbildningar och konferenser

Utbildningsdagar för nyanställda sjukhusbibliotekarier

Kontaktmöten

Nästa kontaktmöte för Eiras kontaktpersoner i regioner och landsting äger rum 27-28 september 2018.

Medicinska bibliotekskonferensen

Konferensen arrangeras vartannat år av Eira och vartannat år av de medicinska universitetsbiblioteken. Konferensprogrammet utarbetas varje år i dialog mellan Eira och universitetsbiblioteken.

e-nav (SIS-standarder)

e-nav (SIS-standarder) ingår inte i Eira men administreras av Eiras kontaktpersoner i landsting och regioner.

Visa/Dölj mer information

Om e-nav (SIS-standarder)

 • Om e-nav

  Genom ett avtal mellan SKL och SIS Swedish Standards Institute har du som anställd i landsting och regioner tillgång till ca 1750 standarder inom hälso- och sjukvårdsområdet och ledningssystem. Du kan kopiera från och skriva ut dessa standarder. Standarderna får ej distribueras till andra än dom som bedriver verksamhet på landstingens uppdrag. Sidan där du söker standarder kallas e-nav.

  Detta ingår:

  • Alla standarder inom ICS-kod 11 Hälso- och sjukvård.
  • Alla standarder inom ICS-kod 04 Ledningssystem.
  • Standarder inom ICS-kod 35.240.80 Hälso- och sjukvårdsinformatik.

  Saknar du någon standard som du behöver i ditt arbete? Kontakta den person som står som administratör i ditt landsting, till höger på sidan e-nav för mer information.

   

   

 • Sök standard

Privata vårdföretag

Landstingssamarbetet Eira förhandlar och sluter gemensamma licensavtal för digitala biblioteksresurser. Samtliga landsting och regioner ingår i samarbetet. Även privata vårdföretag, som arbetar på uppdrag av och är finansierade av landstingen har rätt till åtkomst av innehållet.

Visa/Dölj mer information

Information för privata vårdföretag

 • Åtkomst till Eiras tidskrifter, e-böcker och databaser

  Som anställd vid privat vårdföretag som arbetar på uppdrag av och är finansierad av landsting kommer du åt Eiras artiklar om du

  • är ansluten till landstingets nätverk (IP)

  eller

  • erbjuds fjärråtkomst av sjukhusbiblioteket i ditt landsting (eventuellt mot en kostnad)

  Kontakta ditt sjukhusbibliotek för mer information.

  Om du inte erbjuds fjärråtkomst av ditt sjukhusbibliotek kan du ansöka om Eira Proxive

  De vetenskapliga e-tidskrifterna, e-böckerna etc, får bara användas för den del av vårdföretagets verksamhet som sker på uppdrag av landstinget/regionen.

Eira Discovery

Proxytjänsten Eira Proxive ger tillgång till Eiras innehåll via PubMed och andra söktjänster. Eira Proxive får endast användas av privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av landsting/regioner, och endast i landsting/regioner där det egna sjukhusbiblioteket inte erbjuder proxytjänst.

Visa/Dölj mer information

Om Eira Proxive

 • Om Eira Proxive

  Med proxytjänsten Eira Proxive kan du logga in och läsa artiklar från Eira-tidskrifter i fulltext i PubMed och Google Scholar. Du kan även logga in till söktjänsterna ClinicalKey och Cochrane Library.

  Eira Proxive får användas av privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av landsting/regioner. Eira Proxive kan endast användas i landsting/regioner där det egna sjukhusbiblioteket inte erbjuder proxytjänst till privata vårdgivare.

Visa/Dölj mer information

ClinicalKey, Cochrane Library, Google Scholar och PubMed med Eira Proxive

 • Sök i ClinicalKey, Cochrane Library, Google Scholar och PubMed med Eira Proxive

  1. Logga in i Eira Proxive. Välj Organisation: Eira
  2. Välj att söka i ClinicalKey, Cochrane Library, Google Scholar eller PubMed
Visa/Dölj mer information

Tidskrifter med Eira Proxive

 • Tidskrifter via BrowZine

  1. Sök på tidskriftens titel i BrowZine

  2. Klicka på "Read Full Text" vid en artikeltitel

  3. Logga in med Eira Proxive

 • Tidskrifter via Publication Finder

  1. Logga in i Eira Proxive

  2. Välj Publication Finder

For publishers

Eira – Effective Information Retrieval and Acquisition – the consortium of all of the county councils/regions in Sweden, ensures that all healthcare professionals have access to a common, high quality knowledge base, regardless of where in Sweden they work.

Visa/Dölj mer information

About Eira

 • About Eira

  Eira – Effective Information Retrieval and Acquisition – the consortium of all of the county councils/regions in Sweden, ensures that all healthcare professionals have access to a common, high quality knowledge base, regardless of where in Sweden they work.

  Eira negotiates license agreements for electronic information resources on behalf of all hospital libraries within Sweden’s 21 county councils/regions, whose primary areas of responsibility are healthcare, dental care, and public transportation. 

  During the 1990s, print journals where gradually replaced by electronic ones. This opened up for the health professionals to have access to a wider range of scientific research. At the same time, the need to keep control of the increasing costs of e-journals and databases became essential.

  To ensure equal and cost-effective access to scientific research, the Eira consortium was created – the Swedish hospital libraries in collaboration. 

  The primary aim of the Eira consortium is to negotiate a high quality and diverse, common knowledge base, on behalf of all county councils. The content is agreed in cooperation with the hospital libraries and mainly based on demand, user statistics and price. There are yearly negotiations with the publishers, resulting in both one-year and multi-year agreements.

  The license costs are prorated among the members=county councils, based on the number of residents. 

 • The Eira network

  The nationwide network of hospital librarians defines the Eira consortium and is an important intermediary between the users - the healthcare employees - and the Eira office at Inera. 

  The hospital libraries are the ones primarily responsible for disseminating information and providing training in the use of the electronic resources.

 • The Eira office

  In 2010, it was decided that the Eira consortium should have its own office and that the office should be situated at Inera, a company owned by the county councils of Sweden. Inera coordinates the national development of electronic services for healthcare personnel and for the public.

  The Eira office manages negotiations, keeps regular contact with publishers and members, administrates the payment and charges of the license costs, arranges contact meetings and conferences etc.

Visa/Dölj mer information

Authorized users and access to content

 • Usage rights and limitations on use

  In Eira licences "Authorized users" are defined as follows:  

  "All health care personnel, employees in the County Councils and Swedish health care personnel working on behalf of and funded by the County Councils. Persons who are permitted to access the Licensee’s information services from computer terminals within the physical premises of the Licensee ("Walk-In Users") are also deemed to be Authorized Users, for the time they are within the physical premises of the Licensee."

  Eira licences in general allow:

  • Authorized users to use content in accordance with copyright and other applicable laws for personal non-commercial purposes

  • Authorized users to access, browse, view and search content as well as print, download and store a reasonable number of items and provide copies of individual items to other Authorized users and to third party colleagues for scholarly and research use

  • Eira libraries may on occasion supply single copies of articles to a non-commercial library located in Sweden by post, facsimile or email (provided the electronic file is deleted immediately after printing), to fulfil requests for Interlibrary Loan ("ILL"), provided such use is in accordance with applicable copyright law. Libraries are not allowed to forward emails with digital content to the end user, articles must be distributed to the end user as a print copy 

 • Access to Eira content

  Hospital libraries in all county councils presents the Eira content, as well as their local collections, via different e-library solutions. 

  The Eira content currently consists of electronic journals, ClinicalKey and Cochrane Library.

  The content consists of high-quality, much-used medical journals but also a range of subjects of interest to the variety of healthcare professional.

  Besides providing the common knowledge base, Eira negotiates additional agreements that the members are free to choose, for example various journal packages, databases and e-books.

Visa/Dölj mer information

Contact details

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support