Gå till innehåll

Eira

Via landstingssamarbetet Eira får vårdens personal tillgång till internationella forskningsresultat via ett stort antal e-tidskrifter.

Eira drivs och förvaltas av Inera och ger all hälso- och sjukvårdspersonal som verkar på landstingsnivå i Sverige tillgång till relevant och efterfrågat innehåll, till fördelaktigt pris och med bra villkor. Kostnaden för de gemensamma licensavtalen fördelas solidariskt mellan landsting och regioner, baserat på antal invånare per landsting/region.

Innehållet består främst av e-tidskrifter inom samtliga specialiteter och för alla professioner. Licensavtalen ger också privata vårdföretag med landstingsavtal åtkomst till innehållet. Urvalet sker i samarbete med sjukhusbiblioteken och baserar sig bland annat på efterfrågan, användarstatistik, befintliga prenumerationer och pris. Förhandlingar med leverantörerna/förlagen sker årsvis och resulterar i gemensamma licensavtal som löper på ett eller flera år.

Eira ger förutsättningar för en kunskaps- och evidensbaserad vård, lika för alla, och bidrar på så sätt till högre patientsäkerhet.

Cirka 100 000 vetenskapliga artiklar nerladdade varje månad

statistik
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support