Video- och distansmöte

Videoinfrastruktur

Med hjälp av Videoinfrastrukturen kan regioner och kommuner ha enkla och funktionella videomöten med varandra över Sjunet, som är vård och omsorgens egna kommunikationsnät. Dessa möten garanterar hög kvalitet och hög tillgänglighet.

Videoutrustning för distansmöte.

Om Videoinfrastrukturen

Videoinfrastrukturen riktar sig främst till organisationer som arbetar inom den högspecialiserade sjukvården, och gör det möjligt att på ett enkelt och funktionellt sätt ha videomöten med varandra över Sjunet. Genom att ansluta sin lokala videoutrustning till videoinfrastrukturen, kan de enkelt komma i kontakt med varandra och ha möten med hög kvalitet och hög tillgänglighet.

Tack vare Videoinfrastrukturen kan till exempel kirurger, läkare och medicinare enklare samlas och tillsammans bedöma svåra patientfall och fatta konsensusbeslut i varje enskilt patientärende. Sjukhus kan erbjuda svårt sjuka patienter bästa möjliga vård och behandling utifrån all den specialist- och expertkunskap som finns inom våra regioner. Möjligheten finns också att ha kontakt med internationella samarbetspartners och nätverk. Utan en nationellt samordnad videoinfrastruktur med hög kvalitet och tillförlitliga uppkopplingar, hade detta inte varit möjligt.

Exempel på gemensamma satsningar

Under åren har många professionella nätverk och samarbeten kunnat utvecklas tack vare att det finns en gemensam videoinfrastruktur att kommunicera via. Här är några exempel:

  • Skandionkliniken - som är Nordens första klinik för protonterapi. Deras arbetssätt bygger på att det finns etablerade och stabila distansmötestjänster för uppkoppling mot alla universitetssjukhus samtidigt.
  • Hjärt-Lungfondens satsning på videonätverket Gertrud - där barn med hjärtproblem runt om i landet erbjuds specialistvård oavsett var de bor.
  • Multidisciplinära konferenser med distansmedverkan – som är ronder där deltagarna tar del av färdigdiagnostiserade bilder presenterade av läkare. Tillsammans bidrar de med sin expertis och bildar en gemensam uppfattning om bästa möjliga behandling för patienten.

Så erbjuds tjänsten

Videoinfrastrukturen omfattar en central anslutningspunkt på Sjunet, så kallad gatekeeper. Till denna anslutningspunkt kan organisationer ansluta sin lokala videoinfrastruktur och på det sättet enkelt komma i kontakt med varandra. Via Videoinfrastrukturen finns också en säker koppling via brandväggar mot internet, som gör det möjligt att koppla videosamtalen från Sjunet vidare ut till andra parter över internet. Det innebär att organisationer som saknar en egen anslutning till Sjunet, ändå kan ha videomöten med dem som kommunicerar över Sjunet.

Tekniken bygger på internationella standarder inom videokommunikation och är kompatibel med teknik från alla stora tillverkare av videokonferensutrustningar.

Videoinfrastrukturen tillhandahåller också en nationell nummerplan, som kan liknas med en slags telefonkatalog. Varje organisation som är ansluten till tjänsten får ett eget nummer som alla deras videoutrustningar börjar på. På det sättet blir det ordning och reda och det underlättar när en organisation ska ringa upp en annan organisations utrustning för att ha ett videomöte. Då vet man till exempel att alla nummer som börjar på 101 går till Region Stockholm, alla nummer som börjar på 701 går till… och så vidare.

Förutsättningar

Videoinfrastrukturen erbjuds till:

  • Regioner
  • Kommuner

Beroenden till andra tjänster

För att kunna använda Videoinfrastrukturen behöver din organisation vara ansluten till:

  • Sjunet
  • Flerpartsmöte – behövs om fler än två organisationer ska ha videomöte över Videoinfrastrukturen samtidigt. (Det går även att använda egen lokal flerpartstjänst för att koppla ihop flera organisationer).

Lokal utrustning

Utöver själva Videoinfrastrukturen som ingår i Ineras erbjudande, behöver din organisation alltid ha egen lokal utrustning, såsom:

  • Videoutrustning på vårdavdelningar och i mötesrum.
  • Datorer med webbläsare, anslutning till internet och installerad programvara i dator (klient).
  • Tillgång till en egen lokal videoinfrastruktur (gatekeeper), eller så kan ni köpa en plats i Ineras gatekeeper. Där registreras all lokal utrustning, så att endast en anslutning kan göras mot Videoinfrastrukturen på Sjunet.

Tekniska anvisningar

Det är viktigt att alla som använder Videoinfrastrukturen följer de tekniska anvisningar som gäller för tjänsten. Annars finns risken att videomötena får försämrad kvalité, eller inte fungerar alls. Det kan också hända att en organisation som inte följer de tekniska anvisningarna kan försämra för andra som följer de krav som gäller.

Det här behöver din organisation göra

Detta behöver din organisation göra innan ni kan börja använda Videoinfrastrukturen:

Beställ Videoinfrastrukturen

Beställning av Videoinfrastrukturen görs i Ineras kundportal.

För att beställa tjänster för din organisations räkning krävs särskild behörighet. Kontakta den lokala administratören i din organisation om du saknar behörighet som beställare.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Anslutning

När vi tagit emot beställningen kontaktar vi vår leverantör som sedan hör av sig till kontaktpersonen ni angett i formuläret ovan. Tillsammans med er går de igenom hur anslutningen går till.

Det finns olika sätt att ansluta till Videoinfrastrukturen. Läs om de olika alternativen här.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Anmäl fel

Vill du anmäla ett fel? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Digitalt möte

Med Digitalt möte är det enkelt att komma igång med säkra möten på distans.

Till toppen av sidan