Video- och distansmöte

Flerpartsmöte

Med Flerpartsmöte kan regioner, kommuner och privata vårdgivare beställa egna digitala mötesrum för att ha möten med varandra över organisationsgränserna. Flerpartsmöte kan användas tillsammans med Videoinfrastrukturen och för att koppla ihop deltagare som använder olika typer av tekniker för distansmöten.

Videoutrustning för distansmöte.

Om Flerpartsmöte

Flerpartsmöte har tagits fram som ett komplement till Videoinfrastrukturen, och har som syfte att underlätta möten över organisationsgränserna där flera parter ska delta. Tjänsten fungerar som en slags växel för att koppla ihop deltagare i ett och samma videomötesrum.

De främsta fördelarna med Flerpartsmöte, jämfört med liknande produkter på marknaden, är att tjänsten både går att använda för att koppla ihop flera deltagare som använder Videoinfrastrukturen på Sjunet, och för att koppla ihop deltagare som använder olika typer av tekniska lösningar på internet. Det går till exempel koppla ihop användare som använder Skype för Företag med avancerade videokonferenssystem som bygger på internationella standarder. Via Flerpartsmöte kan man också koppla upp sig mot videomötet utan att ha någon videoutrustning alls, bara genom att klicka på en webblänk från en dator eller mobil.

Med en nationellt samordnad tjänst för flerpartsmöten blir det både billigare och enklare att komma igång med videomöten över organisationsgränserna. Enskilda organisationer slipper investera i egna dyra flerpartstjänster, och eftersom tjänsten förvaltas och hanteras centralt - spar det både tid och resurser. Det blir också enklare att använda tjänsten eftersom man kan skapa tydliga rutiner och förutsättningar för hur tjänsten fungerar. Det skapar en trygghet för dem som ska använda tjänsten och minimerar tekniskt krångel när organisationer ska koppla upp sig mot ett möte.

Exempel på användningsområden

Här är några exempel på användningsområden som både regioner och kommuner använder tjänsten till idag:

 • Administrativa möten – som till exempel arbetsplatsträffar, projektmöten, ledningsgruppsmöten och diskussionsmöten.
 • Kliniska möten - som till exempel när en behandlande läkare konsulteras av en annan kollega på distans, diagnosbeskrivningar av patienter för annan klinisk personal och multidisciplinära konferenser där specialister inom olika medicinska områden ger sin samlade bedömning av olika patientfall samt vilken typ av utredning och behandling som är lämplig för respektive patient.
 • Vård på distans – som komplement för till exempel besök hos läkare, logoped, distriktssköterska, terapeut och diabetessköterska.
 • Krishantering – där till exempel ledningspersonal träffas för att planera, kommunicera och skaffa sig en god bild av läget, för att sedan kunna göra rätt bedömningar och att kunna fatta rätt beslut.
 • Utbildning – som till exempel hemundervisning med elever, distansföreläsningar och handledningsmöten av olika slag.
 • Tolktjänster – som till exempel för språktolkning och dövspråkstolkning. Där finns även möjlighet att ha en snabbmeddelandefunktion för textkommunikation.

Så erbjuds tjänsten

Flerpartsmöte erbjuds i form av permanenta digitala mötesrum som din organisation kan beställa och använda för eget bruk. När ni beställer tjänsten får ni adress, rumsnummer och kod till respektive mötesrum. Adress, rumsnummer och kod är alltid detsamma till varje rum, vilket gör det möjligt att koppla rummen till egna bokningssystem, som till exempel outlook.

Flerpartsmöte har utvecklats i nära samarbete med regioner och kommuner för att kunna uppfylla deras krav och önskemål på både funktionalitet och kvalitet. Tjänsten klarar av att hantera videomöten inom den kliniska verksamheten där både bild och ljud måste ha högsta möjliga upplösning och hastighet, samtidigt som den fungerar lika bra för möten som inte har lika höga krav på upplösning. Vilken upplösning och hastighet som används anpassas efter den kvalitet som uppkopplad utrustning kräver. Detta för att tjänsten ska vara så kostnadseffektiv som möjligt och ingen ska behöva betala för outnyttjad bandbredd.

Förutsättningar

Flerpartsmöte erbjuds till:

 • Regioner
 • Kommuner
 • Privata vårdgivare som är offentligt finansierade

Lokal utrustning

För att kunna använda Flerpartsmöte behöver din organisation ha egna lokala lösningar för video- och distanskommunikation. Ni väljer själv vilken utrustning ni vill använda. Beroende på hur ni vill använda Flerpartsmöte kan detta behövas:

 • Videoutrustning i mötesrum.
 • Skype för företag i aktuella datorer.
 • Anslutning till internet.
 • Webbläsare installerad i dator, surfplatta eller smartphone.
 • Mobil enhet behöver installerad app för att kunna ansluta till videomötet.

Det här behöver din organisation göra

Detta behöver din organisation göra innan ni kan börja använda Flerpartsmöte:

 • Utse kontaktpersoner
  För att kunna beställa Flerpartsmöte ska det finnas minst två utsedda kontaktpersoner för tjänsten, en administrativt ansvarig och en tekniskt ansvarig person.
 • Informera deltagare om förutsättningar
  Alla deltagare som blir inbjudna till möten där Flerpartsmöte används, behöver få information om vilka tekniska förutsättningar som gäller.

Beställ Flerpartsmöte

Använd formulären nedan för att beställa tjänsten. Du kommer att guidas igenom processen steg för steg. Till formuläret

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Anslutning

När vi tagit emot beställningen, kontaktar vi vår leverantör som sedan hör av sig till kontaktpersonen ni angett i formuläret ovan. Tillsammans med er går de igenom hur anslutningen går till.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Anmäl fel

Vill du anmäla ett fel? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Digitalt möte

Med Digitalt möte är det enkelt att komma igång med säkra möten på distans.

Till toppen av sidan