Alla tjänster A-Ö

Statistiktjänsten

Statistiktjänsten sammanställer en mängd data om användningen av Ineras tjänster till statistik. En del av statistiken är öppen för alla att ta del av på inera.se. Andra delar är bara tillgängliga för specifika målgrupper.

Om Statistiktjänsten

För många av Ineras tjänster finns statistik här på inera.se som visar hur mycket tjänsterna används, och hur användningen ändras över tid. Statistiken kan användas av såväl personal i kommuner och regioner som till exempel politiker, journalister, forskare och invånare. Det krävs ingen behörighet eller inloggning för att se den.

Utöver den öppna statistiken finns också möjlighet att beställa statistik sammanställd per organisation, detaljerad statistik och enstaka rapporter för specifika behov.

Öppen statistik sammanställd per region

Den öppna statistiken på inera.se är uppdelad per tjänst, men regioner kan också beställa en sammanhållen vy för de tjänster som används i den egna regionen.

Den sammanhållna vyn kallas för organisationsstatistik och visas på inera.se för de regioner som har beställt den. Organisationsstatistiken riktar sig till chefer och medarbetare men även till analytiker, verksamhetsutvecklare och andra som arbetar med digitalisering eller e-hälsa. Ingen särskild behörighet eller inloggning krävs för att se den.

Detaljerad statistik för den egna regionen

Regioner har möjlighet att beställa tillgång till detaljerad statistik över användningen av vissa tjänster i den egna regionen. Vid en sådan beställning görs en bedömning av vilka personer i organisationen som ska ha behörighet att ta del av den detaljerade statistiken.

Enstaka statistikrapporter

Statistiktjänsten hanterar en mängd data som kommer från Ineras tjänster. Det finns möjlighet att beställa enstaka rapporter och utdrag för specifika behov.

För varje förfrågan gör Inera en bedömning av om beställaren har rätt att se den efterfrågade informationen. Rapporter med aggregerad data, som använder delar av den statistik som finns tillgänglig öppet på inera.se, kan alla få. För att få tillgång till rapporter med detaljerade uppgifter krävs däremot i allmänhet att den beställande organisationen är personuppgiftsansvarig eller att uppgifterna ska användas i forskningssyfte.

Pris och beställning

Beställ detaljerad statistik

Beställning av detaljerad statistik för den egna regionen görs i Ineras kundportal.

För att beställa tjänster för din organisations räkning krävs särskild behörighet. Kontakta den lokala administratören i din organisation om du saknar behörighet som beställare.

Beställ enstaka statistikrapport

För att beställa en enstaka statistikrapport eller ett utdrag baserat på den data som Statistiktjänsten hanterar, fyll i och skicka in formuläret nedan.

Beställ organisationsstatistik

För att beställa en sammanhållen vy av den öppna statistiken på inera.se för den egna regionen, fyll i och skicka in formuläret nedan.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

För dig som använder Statistiktjänsten

Här finns information för dig som använder tjänsten, exempelvis manualer och svar på vanliga frågor:

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Anmäl fel

Vill du anmäla ett fel? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Få användarstöd

Är du användare av någon av Ineras tjänster och behöver hjälp? Då är du välkommen att kontakta oss.

Till toppen av sidan