Om Inera

Upphandling

Inera upphandlar varor och tjänster för sin verksamhet i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. Reglerna i LOU är nationella, men bygger på EU-rättsliga direktiv.

Syftet är att säkerställa den fria rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital på EU:s inre marknad. Vi verkar också för att anpassa våra upphandlingar så att även små och medelstora aktörer kan konkurrera med sina anbud.

Vi använder oss av upphandlingsverktyget Mercell TendSign för att hantera och annonsera våra upphandlingar.

Nyheter

Till toppen av sidan