Aktuellt

Inera har tecknat ramavtal för utveckling och förvaltning av applikationer

Ett stort förändringsarbete pågår inom Ineras organisation med ambitionen att säkerställa rätt och kostnadseffektiv bemanning med kompetens inom utveckling och förvaltning av applikationer. Inera har nu meddelat tilldelning och tecknat ramavtal med leverantörerna i den stora ramavtalsupphandling som har genomförts och som vi har informerat om tidigare.

– Vi vill inleda strategiska samarbeten med ett antal utvalda leverantörer för att möjliggöra en stabil och effektiv förvaltning av våra applikationer, samtidigt som vi vill arbeta innovativt med vidareutvecklingen av applikationerna för att möta morgondagens behov, säger Sara Meunier, CTO och avdelningschef, Inera.

– Inera har valt att tilldela åtta starka leverantörer efter ett noggrant upphandlingsarbete. Genom att vi har tagit fram tydligare spelregler för samverkan och partnerskap med externa leverantörer möjliggörs ett utvecklingsorienterat arbetssätt samt förutsättningar för positiva synergier tillsammans med marknaden, säger Klara Diskay, inköpschef, Inera.

Ramavtalet omfattar större delen av Ineras tjänster inklusive viktiga nationella tjänster som 1177. Upphandlingen omfattar inte drift. Inera har satt ett takbelopp på 2,7 miljarder kronor för de kommande sju åren, där ramavtal skrivs på högst 4 år.

De leverantörer som Inera har valt att tilldela och teckna ramavtal med är följande:

  • Capgemini Sverige AB
  • Knowit AB
  • Netcompany AS
  • Nexer AB
  • Softronic AB
  • Solita Oy
  • Sopra Steria Sweden AB
  • Tieto Sweden AB

När ramavtalet nu har trätt i kraft kommer avrop i större kluster av applikationer eller tjänster att genomföras successivt. Avrop innebär att de leverantörer som har fått ramavtal med Inera får konkurrera ytterligare en gång om vem som bäst kan erbjuda sina tjänster, utifrån de specifika förutsättningarna som finns i respektive kluster.

För mer information om upphandlingen, kontakta:

Klara Diskay, inköpschef, 072-584 74 50, klara.diskay@inera.se

Sara Meunier, CTO och avdelningschef, 070-549 24 49, sara.meunier@inera.se

Till toppen av sidan