Aktuellt

Ineras strategiska samarbeten bäddar för smartare arbetssätt

Inera inleder strategiska samarbeten med ett fåtal utvalda leverantörer för att effektivisera förvaltning och utveckling av applikationer. Nu har avtal tecknats med Sopra Steria och Nexer. ”Det här upphandlings- och utvecklingsarbetet är oerhört viktigt för våra möjligheter att skapa ännu större värde för våra kunder”, säger Ineras tf vd Patrik Sundström.

Inera arbetar just nu med ett stort utvecklingsprojekt som berör hela företaget. En viktig del av detta är den omfattande upphandling som pågår avseende applikationsförvaltning och applikationsutveckling.

Sara Meunier
Sara Meunier, CTO, Inera.

– Ineras verksamhet har delats in i fyra kluster av tjänsteobjekt och vi går från att ha många leverantörer till att ha endast en leverantör per kluster. Samtidigt vidareutvecklar vi våra interna arbetssätt, berättar Sara Meunier, CTO, avdelningschef och ansvarig för utvecklingsarbetet.

Inera har nu tecknat avtal med Sopra Steria och Nexer som leverantörer för två av klustren.

– Tillsammans med våra nya strategiska leverantörer lägger vi nu grunden för ett gemensamt arbetssätt i hela Inera för hur vi utvecklar, förvaltar och levererar it-tjänster. Vi tar ett samlat grepp för att etablera en gemensam plattform. Idag när vi har många leverantörer kanske respektive Inera-tjänst utvecklas och förvaltas effektivt i sig, men vi utnyttjar inte fullt ut de skalfördelar och effektiviseringsmöjligheter som finns i hela företaget, säger Sara Meunier.

Tre mål för arbetet

Patrik Sundström, tf vd Inera.
Patrik Sundström, tf vd, Inera.

Upphandlings- och utvecklingsarbetet har tre mål: ökad kostnadseffektivitet, ökad stabilitet i applikationsdriften och ökad innovationstakt.

– Målen utgår från våra kunders behov och deras förväntningar och krav på Inera. Inera ska ha en nyckelroll i välfärdens digitala omställning. En förutsättning för att lyckas med det är att vi kontinuerligt utvecklar våra arbetssätt och nyttjar våra resurser internt och tillsammans med våra leverantörer på bästa sätt. Det här upphandlings- och utvecklingsarbetet är oerhört viktigt för våra möjligheter att skapa ännu större värde för våra kunder, säger Ineras tf vd Patrik Sundström.

Klara Diskay, Inera.
Klara Diskay, inköpschef, Inera.

Ineras inköpschef Klara Diskay är nöjd med vad som har åstadkommits så här långt.

– Genom avtal med ett fåtal utvalda leverantörer skapar vi en mycket större tydlighet kring vad som ska göras och hur det ska göras i leveransen. Vi är mycket nöjda med den starka konkurrens som har genomsyrat upphandlingsförfarandet och vi ser att den förhandling som har skett i genomförandet har förstärkt och tydliggjort affären. Detta har gjort att vi får konkurrenskraftiga avtal med starka leverantörer som vi ser ger oss möjlighet att fortsätta leverera till våra kunder med god kvalitet och kostnadskontroll, säger Klara Diskay.

Kostnadseffektiv leverans

Sara Meunier instämmer och framhåller vikten av att Inera genom strategiska samarbeten utvecklar och upprätthåller samhällsviktiga tjänster som skapar största möjliga nytta i välfärden.

– Det blev uppenbart under pandemin att våra tjänster är kritiska för vården och för våra kunders olika verksamheter. Med det pågående upphandlings- och utvecklingsarbetet möter vi kraven på att våra tjänster ska ha hög tillgänglighet och vara stabila, samtidigt som vi utnyttjar Ineras storlek som köpare för att få en kostnadseffektiv leverans, säger Sara Meunier.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan