Aktuellt

Ny inköpssektion på Inera

Inera skapar en ny sektion för inköp och Klara Diskay blir inköpschef. Närmast kommer Klara från ett annat bolag inom SKR-koncernen, Adda, tidigare SKL Kommentus, där hon arbetade med strategisk rådgivning och samverkan inom inköpsområdet och leverantörsstyrning.

Klara Daisy

Då Klara har arbetat mycket med samverkan inom SKR-koncernen kommer hon även att ha ett uppdrag för att medverka till fortsatt utveckling av samarbetet inom koncernen. Rollen som Inköpschef ingår i Ineras utökade ledningsgrupp.

- Klara Diskay har en bred kompetens både vad gäller strategier kring affärs-och finansieringsmodeller samt taktiska och operativa moment inom inköp, liksom inom utveckling av offentlig upphandling. Vi är väldigt glada att få ta del av dessa erfarenheter och välkomnar Klara varmt till Inera, säger Katarina Stenbock, CFO på Inera.

Klara Diskay vad har du gjort tidigare?
- I stort sett hela min karriär har rört sig kring den offentliga affären. Från början jobbade jag med att genomföra upphandlingar men har mer och mer närmat mig uppdrag som har handlat om att utveckla nya sätt att lösa behov inom inköpsområdet. Mycket har handlat om att ta gemensamma grepp om behov hos upphandlande myndigheter som inte har kunnat lösas med konventionella metoder av en befintlig marknad.

Under de senaste åren har jag arbetat med olika projekt och uppdrag som syftar till att underlätta för våra regioner och kommuner i deras inköp, allt ifrån att skapa nationella ramavtal med innovativa drag, till att dra upp samverkansmodeller för en starkare försörjningsberedskap. Även om jag har rört mig inom olika branscher, och jobbat med inköp av allt från flerbostadshus till medicinteknik, har jag min hemvist inom it- och digitaliseringsområdet.

Varför lockade Inera?
- På den nationella arenan är Inera en viktig spelare och har verkligen en unik och lockande möjlighet för att skapa nytta för vår välfärd genom det uppdrag som man har. För mig personligen har det alltid varit viktigt att bidra till vårt samhälle genom att vi använder våra gemensamma skattemedel på bästa möjliga sätt och det är en värdering som jag verkligen känner är bottnad hos Inera.

Vilken är din roll på Inera och vad tror du att du kan bidra med?
- Som inköpschef och medlem i Ineras utökade ledningsgrupp ska jag ta ett grepp om hela bolagets inköpsbehov och utveckling på inköpsområdet. Jag ska också fortsätta utveckla samverkan inom området med SKR-koncernen och andra centrala aktörer. Det finns även flera stora upphandlingsprojekt på Inera och i övrigt inom koncernen där jag kommer att kunna bidra med ett strategiskt inköpsfokus. Jag tror stenhårt på att vi på köparsidan av den offentliga affären måste vässa oss i vår strategiska förmåga och stärka inköpsprofessionen. En viktig nyckel i detta är en förståelse för våra leverantörers förutsättningar och drivkrafter.

Var önskar du att Inera är om några år?
- Jag tänker att vi har en väldigt spännande resa inom hela bolaget som handlar om att komma närmare våra kunders behov. Det kan vi göra genom att ta en mer aktiv roll på en nationell nivå och skapa erbjudanden för både regioner och kommuner. För att det ska vara möjligt krävs det att vi har en professionell och effektiv intern organisation. Om några år tänker jag att vi har kommit långt i denna utveckling. På så sätt får vi en större möjlighet att göra satsningar som är till nytta för välfärden. Det finns en sådan stor potential på den arena där Inera verkar.

Till toppen av sidan