Aktuellt

Inera upphandlar stort ramavtal

Från och med den 1 juni är det möjligt för leverantörer att lämna in en ansökan för att vara med i upphandlingen som rör ett nytt ramavtal för utveckling och förvaltning av många av Ineras applikationer. De flesta av Ineras tjänster omfattas av ramavtalsupphandlingen, inklusive viktiga nationella tjänster som 1177 Vårdguiden. Förhoppningen är att nya avtal ska finnas på plats innan årets slut. Nu finns mer information och tidplan kring upphandlingen.

Inera erbjuder idag ett fyrtiotal tjänster som stöttar regioner och kommuner för att de ska kunna digitalisera sina verksamheter. Flera av tjänsterna som Inera har i sin portfölj har tagits fram under en tjugoårsperiod tillsammans med regionerna. Utöver det har Inera under årens lopp tagit över flera tjänster och lösningar från både regioner och andra aktörer. Då flera tjänster har utvecklats av andra parter och den egna utvecklingen av tjänster inte har skett på ett tillräckligt harmoniserat sätt, är den tekniska miljön för utveckling och förvaltning spretig. Det finns med andra ord en potential att effektivisera utvecklingen och förvaltningen av Ineras applikationer.

Inera har nu påbörjat arbetet med upphandlingen med förhoppning om att ha nya avtal ska finnas på plats innan årets slut, och att inleda strategiska samarbeten med ett antal utvalda leverantörer för att möjliggöra effektivisering. Större delen av Ineras tjänster omfattas av upphandlingen, inklusive viktiga nationella tjänster som 1177 Vårdguiden. Upphandlingen omfattar inte drift.

Genom att upphandla på det här sättet är målet att Ineras organisation ska bli mer effektiv och att bolaget ska säkerställa rätt och kostnadseffektiv bemanning med kompetens för utveckling och förvaltning av applikationer. Genom att Inera tar fram tydligare spelregler för samverkan och partnerskap med externa leverantörer ska ett utvecklingsorienterat arbetssätt formas som kan ge positiva synergier tillsammans med marknaden.

Ungefärlig tidplan för upphandlingen
Upphandlingen genomförs genom ett förhandlat förfarande, som innebär att leverantörerna i ansöker om att få vara med i nästa steg i upphandlingen. Ansökanstiden har förlängts till och med 2 augusti

I september kommer de leverantörer som Inera har valt ut att få ta del av de krav som kommer att gälla för utförandet av tjänsterna och de kriterier som kommer att gälla för ramavtalet. Under hösten kommer anbud att lämnas av leverantörerna. Efter att anbuden lämnats får förhandlingar föras som går ut på att förbättra leverantörernas anbud i syfte att få fram det bästa anbudet. Innan årets slut planerar Inera att erbjuda de leverantörer som lämnat de mest lämpliga anbuden ramavtal och upphandlingen av ramavtalet kommer att avslutas. Därefter planeras avrop i större kluster av applikationer eller tjänster att genomföras successivt. Avrop innebär att de leverantörer som har fått ramavtal med Inera får konkurrera ytterligare en gång om vem som bäst kan erbjuda sina tjänster, utifrån de specifika förutsättningarna som finns i respektive kluster.

Flera avrop kan därefter ske, för enskilda tjänster, eller förnyade avrop för kluster av tjänster, under de fyra år som ramavtalets löper.

  • Totalt bedöms 3 till 4 stora kluster av tjänster behöva avropas kort efter att ramavtalet vunnit laga kraft. Dessa avrop förväntas täcka in i stort sett alla Ineras tjänster.
  • Flera avrop kan därefter komma att ske, för enskilda tjänster, eller förnyade avrop för kluster av tjänster, under ramavtalets löptid.

Vill du veta mer?
Upphandlingen kommer att annonseras genom tjänsten Mercell Tendsign. Intresserade leverantörer kan registrera sig kostnadsfritt i tjänsten för att ta del av ansökningsinbjudan. Frågor på upphandlingsdokumenten ställs med fördel genom TendSign

Om ni har övriga frågor kan ni kontakta Klara Diskay, inköpschef: klara.diskay@inera.se eller Sara Meunier, CTO: sara.meunier@inera.se

Till toppen av sidan