Gå till innehåll

Årsstämma

Årsstämman äger rum en gång per år. Ägarna har förbundit sig, enligt aktieägaravtalet, att vid stämman rösta i enlighet med de beslut som tagits vid ägarrådet. Vid årsstämman inbjuds alla ägare att närvara, detta kan med fördel ske via ombud.

Årsstämman i Inera AB ägde rum onsdag 17 juni 2020 i Ineras lokaler i Stockholm. Kallelsen skickades till aktieägarnas officiella e-postadresser. Handlingarna till årsstämman finns tillgängliga via länk nedan.

Handlingar till årsstämman.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan