Gå till innehåll

Årsstämma

Årsstämman äger rum en gång per år. Ägarna har förbundit sig, enligt aktieägaravtalet, att vid stämman rösta i enlighet med de beslut som tagits vid ägarrådet. Vid årsstämman inbjuds alla ägare att närvara, detta kan även ske via ombud.

Inera AB:s ordinarie årsstämma för 2020 äger rum onsdag 17 juni. Kallelse kommer att skickas med e-post till aktieägarnas officiella adresser tidigast sex veckor och senast två veckor innan årsstämman. Handlingarna till årsstämman kommer, liksom förra året, att finnas tillgängliga via länk på denna sida.

Inera AB:s ordinarie årsstämma för 2019 ägde rum fredag 14 juni. Stämman hölls digitalt direkt efter det extrainsatta ägarrådet. Den 24 maj skickades det ut en gemensam kallelse till det extra ägarrådet och årsstämman. Kallelsen skickades till aktieägarnas info-adresser. Handlingarna till årsstämman finns via länken nedan.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan