Så styrs Inera

Styrelse

Inera leds av en politisk styrelse som ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med huvudmännens intention.

Styrelsen består av 15 ledamöter – sex utses av regioner, sex av kommunerna och tre utses av SKR Företag.

Andreas Svahn (S), ordförande, Region Örebro län
Andreas Svahn (S), ordförande, Region Örebro län
Lars Holmin (M), vice ordförande, Västra Götalandsregionen
Lars Holmin (M), vice ordförande, Västra Götalandsregionen
Mats Berglund (V), ledamot, Västra Götalandsregionen
Mats Berglund (V), ledamot, Västra Götalandsregionen
Mattias Claesson (C), ledamot, Region Sörmland
Mattias Claesson (C), ledamot, Region Sörmland
Lena Dahl, ledamot, SKR Företag AB
Lena Dahl, ledamot, SKR Företag AB
Marcus Friberg (MP), ledamot, Helsingborgs stad
Marcus Friberg (MP), ledamot, Helsingborgs stad
Viktoria Jansson (M), ledamot, Region Västernorrland
Viktoria Jansson (M), ledamot, Region Västernorrland
Gabriel Kroon (SD), ledamot, Stockholms stad
Gabriel Kroon (SD), ledamot, Stockholms stad
Malin Lauber (S), ledamot, Växjö kommun
Malin Lauber (S), ledamot, Växjö kommun
Lars Liljedahl, ledamot, SKR Företag AB, Härnösands kommun
Lars Liljedahl, ledamot, SKR Företag AB, Härnösands kommun
Eva Lindberg (S), ledamot, Region Gävleborg
Eva Lindberg (S), ledamot, Region Gävleborg
Pär Lundqvist (L), adjungerad, Västra Götalandsregionen
Pär Lundqvist (L), adjungerad, Västra Götalandsregionen
Erik Nilsson (KD), ledamot, Karlstads kommun
Erik Nilsson (KD), ledamot, Karlstads kommun
Nicklas Sandström (M), ledamot, Region Västerbotten
Nicklas Sandström (M), ledamot, Region Västerbotten
Jane Ydman, ledamot, SKR Företag AB, Region Jönköpings län
Jane Ydman, ledamot, SKR Företag AB, Region Jönköpings län

Möten 2024

Ineras styrelse sammanträder följande datum under 2024. Med reservation för ändringar.

  • 19 mars
  • 4 juni
  • 11 juni
  • 23-24 oktober
  • 5 december

Möten 2025

Ineras styrelse sammanträder följande datum under 2025. Med reservation för ändringar.

  • 13 mars
  • 4 juni
  • 11 juni
  • 22-23 oktober
  • 4 december
Till toppen av sidan