Styrelse

Inera leds av en politisk styrelse som ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med huvudmännens intention.

Styrelsen består av 15 ledamöter – sex utses av regioner, sex av kommunerna och tre utses av SKR Företag.

Ledamöter är:

 • Eva Fernvall, ordförande, extern sakkunnig
 • Nicklas Sandström (M), vice ordförande, Region Västerbotten
 • Linda Larsson (S), vice ordförande, Karlstads kommun
 • Eva Lindberg (S), ledamot, Region Gävleborg
 • Daniel Forslund (L), ledamot, Region Stockholm
 • Johnny Magnusson (M), ledamot, Västra Götalandsregionen
 • Fredrik Ahlstedt (M), ledamot, Uppsala kommun
 • Marie Morell (M), ledamot, Region Östergötland
 • Tomas Mörtsell (C), ledamot, Storumans kommun
 • Marcus Friberg (MP), ledamot, Helsingborgs stad
 • Ida Legnemark (V), ledamot, Borås stad
 • Malin Lauber (S), ledamot, Växjö kommun
 • Andreas Svahn (S), ledamot, Region Örebro län
 • Ingeborg Eriksson, ledamot, SKR Företag AB, Region Kalmar
 • Kristina Sundin Jonsson, ledamot, SKR Företag AB, Skellefteå kommun
 • Lena Dahl, adjungerad, SKR Företag AB

Styrelsemöten 2020

Dessa tider ska Ineras styrelse ha möten under 2020. Med reservation för ändringar.

 • 6–7 februari (lunch till lunch)
 • 10 mars kl. 10.00-15.00
 • 10 juni kl. 10.00-15.00
 • 17 juni kl. 12.00-12.30 (konstituerande)
 • 21 oktober kl. 10.00-15.00
 • 3 december kl. 10.00-15.00

Styrelsemöten 2021

Dessa tider ska Ineras styrelse ha möten 2021. Med reservation för ändringar.

 • 4 februari kl. 10.00-15.00
 • 24 mars kl. 10.00-15.00
 • 10 juni kl. 10.00-15.00
 • 18 juni kl. 12.00-12.30 (konstituerande)
 • 20 oktober kl. 10.00-15.00
 • 9 december kl. 10.00-15.00
Till toppen av sidan