Så styrs Inera

Styrelse

Inera leds av en politisk styrelse som ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med huvudmännens intention.

Styrelsen består av 15 ledamöter – sex utses av regioner, sex av kommunerna och tre utses av SKR Företag.

Eva Fernvall, Ineras styrelseordförande

Eva Fernvall, ordförande, extern sakkunnig

Linda Larsson (S), vice ordförande, Karlstads kommun

Linda Larsson (S), vice ordförande, Karlstads kommun

Nicklas Sandström (M), vice ordförande, Region Västerbotten

Nicklas Sandström (M), vice ordförande, Region Västerbotten

Fredrik Ahlstedt (M), ledamot, Uppsala kommun

Fredrik Ahlstedt (M), ledamot, Uppsala kommun

Ingeborg Eriksson, ledamot, SKR Företag AB, Region Kalmar

Ingeborg Eriksson, ledamot, SKR Företag AB, Region Kalmar

Marcus Friberg (MP), ledamot, Helsingborgs stad

Marcus Friberg (MP), ledamot, Helsingborgs stad

Malin Lauber (S), ledamot, Växjö kommun

Malin Lauber (S), ledamot, Växjö kommun

Eva Lindberg (S), ledamot, Region Gävleborg

Eva Lindberg (S), ledamot, Region Gävleborg

Johnny Magnusson (M), ledamot, Västra Götalandsregionen

Johnny Magnusson (M), ledamot, Västra Götalandsregionen

Marie Morell (M), ledamot, Region Östergötland

Marie Morell (M), ledamot, Region Östergötland

Tomas Mörtsell (C), ledamot, Storumans kommun

Tomas Mörtsell (C), ledamot, Storumans kommun

Kristina Sundin Jonsson, ledamot, SKR Företag AB, Skellefteå kommun

Kristina Sundin Jonsson, ledamot, SKR Företag AB, Skellefteå kommun

Andreas Svahn (S), ledamot, Region Örebro län

Andreas Svahn (S), ledamot, Region Örebro län

Sara Svensson (V), ledamot, Region Skåne

Sara Svensson (V), ledamot, Region Skåne

Amelie Tarschys Ingre

Amelie Tarschys Ingre (L), Region Stockholm

Lena Dahl, adjungerad, SKR Företag AB

Lena Dahl, adjungerad, SKR Företag AB

Styrelsemöten 2023

Ineras styrelse sammanträder följande datum under 2023. Med reservation för ändringar.

  • 28 mars
  • 7  juni
  • 14 juni
  • 18-19 oktober
  • 7 december
Till toppen av sidan