Så styrs Inera

Vd och ledningsgrupp

Ledningsgruppen är rådgivande organ till vd och består av avdelningschefer.

Ineras vd utses av styrelsen och är ytterst ansvarig för att den dagliga driften och förvaltningen i bolaget sker i enlighet med styrelsens riktlinjer. Vd planerar och följer upp Ineras verksamhet och ansvarar för att bolaget följer gällande lagstiftning.

Det här är Ineras ledningsgrupp:

Peter Arrhenius

Peter Arrhenius, vd

Sofie Zetterström

Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177

Carolinen Hagberg

Caroline Hagberg, affärsområdeschef Infrastruktur och arkitektur

 

Patrik Gertsson

Patrik Gertsson, projekt- och utvecklingschef

Madeleine Marklund

Madeleine Marklund, stabschef

Katarina Stenbock

Katarina Stenbock, CFO

Sara Meunier, vice vd Inera

Sara Meunier, CTO

Till toppen av sidan