Så styrs Inera

Vd och ledningsgrupp

Ledningsgruppen är rådgivande organ till vd och består av avdelningschefer.

Ineras vd utses av styrelsen och är ytterst ansvarig för att den dagliga driften och förvaltningen i bolaget sker i enlighet med styrelsens riktlinjer. Vd planerar och följer upp Ineras verksamhet och ansvarar för att bolaget följer gällande lagstiftning.

Ineras ledningsgrupp

Patrik Sundström, tf vd Inera.
Patrik Sundström, tf vd
Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster
Ylva Andersén
Ylva Andersén, tf affärsområdeschef Verksamhetstjänster
Sara Meunier
Sara Meunier, avdelningschef Arkitektur och digital infrastruktur
Patrik Gertsson, avdelningschef Internt verksamhetsstöd
Madeleine Marklund, stabschef på Inera
Madeleine Marklund, stabschef
Katarina Stenbock, CFO
Ida Malmqvist, HR-chef på Inera
Ida Malmqvist, hr-chef
Till toppen av sidan