Så styrs Inera

Vd och ledningsgrupp

Ledningsgruppen är rådgivande organ till vd och består av avdelningschefer.

Ineras vd utses av styrelsen och är ytterst ansvarig för att den dagliga driften och förvaltningen i bolaget sker i enlighet med styrelsens riktlinjer. Vd planerar och följer upp Ineras verksamhet och ansvarar för att bolaget följer gällande lagstiftning.

Det här är Ineras ledningsgrupp:

  • Peter Arrhenius, vd
  • Madeleine Marklund, stabschef
  • Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177
  • Caroline Hagberg, affärsområdeschef Infrastruktur och arkitektur
  • Katarina Stenbock, CFO
  • Patrik Gertsson, projekt- och utvecklingschef
  • Sara Meunier, CTO
Till toppen av sidan