Vd och ledningsgrupp

Ledningsgruppen är rådgivande organ till vd och består av avdelningschefer.

Ineras vd utses av styrelsen och är ytterst ansvarig för att den dagliga driften och förvaltningen i bolaget sker i enlighet med styrelsens riktlinjer. Vd planerar och följer upp Ineras verksamhet och ansvarar för att bolaget följer gällande lagstiftning.

Det här är Ineras ledningsgrupp:

  • Peter Arrhenius, vd
  • Madeleine Marklund, stabschef
  • Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177
  • Caroline Hagberg, affärsområdeschef Infrastruktur och arkitektur
  • Susanne Ekblom, CFO
  • Patrik Gertsson, projekt- och utvecklingschef
  • Sara Meunier, CTO
Till toppen av sidan