Så styrs Inera

Vd och ledningsgrupp

Ledningsgruppen är rådgivande organ till vd och består av avdelningschefer.

Ineras vd utses av styrelsen och är ytterst ansvarig för att den dagliga driften och förvaltningen i bolaget sker i enlighet med styrelsens riktlinjer. Vd planerar och följer upp Ineras verksamhet och ansvarar för att bolaget följer gällande lagstiftning.

Ineras ledningsgrupp

Patrik Sundström, vd Inera.
Patrik Sundström, vd
Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster
Ylva Andersén
Ylva Andersén, tf affärsområdeschef Verksamhetstjänster
Per Brogevik, CIO, Inera.
Per Brogevik, CIO
Katarina Stenbock, CFO
Magnus Lindström, avdelningschef Test och utveckling
Magnus Lindström, avdelningschef Test och utveckling
Ida Malmqvist, HR-chef på Inera
Ida Malmqvist, hr-chef
Kristina Hedlund, kommunikationschef
Kristina Hedlund, kommunikationschef
Till toppen av sidan