Så styrs Inera

Vd och ledningsgrupp

Ledningsgruppen är rådgivande organ till vd och består av avdelningschefer.

Ineras vd utses av styrelsen och är ytterst ansvarig för att den dagliga driften och förvaltningen i bolaget sker i enlighet med styrelsens riktlinjer. Vd planerar och följer upp Ineras verksamhet och ansvarar för att bolaget följer gällande lagstiftning.

Det här är Ineras ledningsgrupp:

Peter Arrhenius

Peter Arrhenius, vd

Sofie Zetterström

Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster 

Carolinen Hagberg

Caroline Hagberg, affärsområdeschef Verksamhetstjänster

 

Sara Meunier, avdelningschef Arkitektur och digital infrastruktur

Patrik Gertsson

Patrik Gertsson, avdelningschef Internt verksamhetsstöd

Madeleine Marklund

Madeleine Marklund, stabschef

Katarina Stenbock

Katarina Stenbock, CFO

Till toppen av sidan