Så styrs Inera

Ägarråd

Ägarrådet är Ineras högsta beslutande organ.

Ägarrådet är Ineras beslutsorgan för övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Ägarrådet fastställer det ägardirektiv som styr Ineras uppdrag, strategi samt strategiska mål för Inera avseende nästkommande räkenskapsår.

Det är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som sköter Ineras ägarråd och för mer information och handlingar följ länken nedtill. 

Till toppen av sidan