Ägarråd

Ägarrådet är Ineras högsta beslutande organ.

Ägarrådet är Ineras beslutsorgan för övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Ägarrådet fastställer det ägardirektiv som styr Ineras uppdrag, strategi samt strategiska mål för Inera avseende nästkommande räkenskapsår. Ägarrådet fastställer även Ineras långtidsplan och långtidsbudget.

Det är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som sköter Ineras ägarråd och för mer information och handlingar följ länken nedtill.

Om Ineras ägarråd på SKR:s webb

Ineras ramverk

Ineras ramverk beskriver organisation, roller och ansvar som ska tillämpas 
för ägarnas samverkan kring styrning och förankring av bolagets verksamhet. 

Till toppen av sidan