Så styrs Inera

Ägarråd

Ägarrådet är Ineras högsta beslutande organ.

Ägarrådet är Ineras beslutsorgan för övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Ägarrådet fastställer det ägardirektiv som styr Ineras uppdrag, strategi samt strategiska mål för Inera avseende nästkommande räkenskapsår.

Det är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som sköter Ineras ägarråd och för mer information och handlingar följ länken nedtill. Inera håller ägarråd en gång per år, och den 2 maj 2022 klockan 15.00-17.00 är det dags för årets möte. För de som är intresserade kommer det att gå att följa mötet via den webblänk som publiceras på SKR:s webb på mötesdagen.

Om Ineras ägarråd på SKR:s webb

Till toppen av sidan