Så styrs Inera

Årsstämma

Årsstämman äger rum en gång per år. Ägarna har förbundit sig, enligt aktieägaravtalet, att vid stämman rösta i enlighet med de beslut som tagits vid ägarrådet. Vid årsstämman inbjuds alla ägare att närvara, detta kan med fördel ske via ombud.

Årsstämma i Inera AB hålls den 14 juni 2023. Kallelse till årsstämman skickades den 9 maj med e-post till aktieägarnas officiella e-postadresser, region- och kommunstyrelsens ordförande samt region- och kommundirektörer.

Ineras ägare har i aktieägaravtalet förbundit sig att på bolagstämman rösta helt i enlighet med de beslut och val som sker vid ägarrådet. Det är därmed vid ägarrådet som ägarna i första hand utövar ägarstyrningen över Inera.

Till toppen av sidan