Så styrs Inera

Årsstämma

Årsstämman äger rum en gång per år. Ägarna har förbundit sig, enligt aktieägaravtalet, att vid stämman rösta i enlighet med de beslut som tagits vid ägarrådet. Vid årsstämman inbjuds alla ägare att närvara, detta kan med fördel ske via ombud.

Årsstämma i Inera AB hålls den 11 juni 2024. Kallelse till årsstämman skickas med e-post, tidigas sex veckor och senast två veckor innan stämman, till aktieägarnas officiella e-postadresser, region- och kommunstyrelsens ordförande samt region- och kommundirektörer. Underlag till årsstämman kommer att publiceras på denna sida i samband med utskick av kallelsen. 

Ineras ägare har i aktieägaravtalet förbundit sig att på bolagstämman rösta helt i enlighet med de beslut och val som sker vid ägarrådet. Det är därmed vid ägarrådet som ägarna i första hand utövar ägarstyrningen över Inera.

Till toppen av sidan