Årsstämma

Årsstämman äger rum en gång per år. Ägarna har förbundit sig, enligt aktieägaravtalet, att vid stämman rösta i enlighet med de beslut som tagits vid ägarrådet. Vid årsstämman inbjuds alla ägare att närvara, detta kan med fördel ske via ombud.

Årsstämman i Inera AB hålls digitalt fredag den 18 juni 2021 klockan 10.00. Inera kommer att skicka kallelse i mitten av maj till aktieägarnas officiella e-postadresser. Här nedan kommer handlingar till årsstämman publiceras i samband med att kallelse skickas ut.

Till toppen av sidan