Gå till innehåll

Felanmälan

Är du användare av någon av våra tjänster och behöver anmäla ett fel? Här kan du läsa hur du ska gå till väga beroende på vilken tjänst det gäller.

Innan du gör en felanmälan, börja gärna med att kontrollera driftstatus för att se om felet kan bero på en pågående driftstörning.

Om du vill felanmäla någon av följande tjänster är du välkommen att kontakta oss direkt:

  • 1177 Vårdguidens e-tjänster
  • Egen provhantering
  • Stöd och behandling
  • 1177 Vårdguiden på telefon

Du kan kontakta oss på telefon eller genom att fylla i ett av formulären nedan.

Om ditt ärende gäller en allvarlig incident ska du alltid anmäla det via telefon. En incident räknas som allvarlig när

  • en tjänst som är kritisk för verksamheten inte kan användas alls, eller endast med oacceptabel prestanda, eller
  • patientsäkerheten riskerar att påverkas.

Formulär för 1177 Vårdguidens e-tjänster, Egen provhantering och Stöd och behandling

Formulär för felanmälan av 1177 Vårdguiden på telefon

Övriga tjänster

Om du vill felanmäla någon av våra övriga tjänster ska du alltid börja med att kontakta din lokala it-support. De tar ställning till om de kan åtgärda felet internt eller om de ska göra en felanmälan till oss. Här har vi samlat checklistor som den lokala it-supporten kan använda vid felsökning.

Om den lokala it-supporten inte kan åtgärda felet, eller om din arbetsplats saknar lokal it-support, kontaktar ni oss på telefon eller genom att fylla i ett av formulären nedan.

Formulär för felanmälan av Pascal

Formulär för felanmälan av övriga tjänster

Öppettider telefon

 Tjänst Tonval Allvarliga incidenter Felanmälan

1177 Vårdguidens e-tjänster

Egen provhantering

Stöd och behandling

1 Alla dagar 06.00-22.00 Alla dagar 06.00-22.00
Övriga tjänster 2 Alla dagar dygnet runt Vardagar 08.00-17.00
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan