Kontakta oss

Frågor om fakturor och betalning

För säker och effektiv hantering använder vi elektroniska fakturor. Skannade pappersfakturor och PDF-fakturor betraktas inte som e-fakturor. Inera samarbetar med InExchange som fakturaväxel, men för att skicka och ta emot e-fakturor kan din organisation använda den leverantör som passar er bäst.

Frågor om fakturor

Har du frågor som rör fakturor till eller från Inera, vill du ändra dina fakturauppgifter, eller har du andra ärenden som gäller fakturor? Då är du välkommen att kontakta oss via formuläret för fakturaärenden.

Om du är administratör i kundportalen så kan du själv ändra fakturaadress och fakturareferens där. Här kan du läsa hur det går till att ändra fakturauppgifter i kundportalen.

Ni som kan skicka e-faktura

Inera AB använder primärt standarden Peppol, men tar även emot e-fakturor i EDI-standard.

Fakturaadress

Inera AB
IE 2039
737 84  Fagersta

Organisationsuppgifter Inera

VAT:SE556559423001
Bank: Swedbank
Bankgironummer: 5522-0149
BIC/Swift: SWEDSESS
Clearing: 8901-1
Konto: 994 574 969-6
IBAN: SE91 8000 0890 1199 4574 9696
GLN: 7365565594238
PEPPOL-ID 0007:5565594230

Ni som inte e-fakturerar idag

Många affärssystem har idag möjlighet att skicka elektroniska fakturor. Om du inte har denna funktion kan du via InexchangeWeb, sända upp till 100 fakturor helt kostnadsfritt. Du kan självfallet använda någon annan operatör på marknaden för liknande tjänst.

InExchangeWeb

Referens

Fakturor som skickas till oss ska alltid innehålla referens. Referensen består av fyra siffror och börjar med 8 eller 9. Fältet för referens får endast innehålla det fyrsiffrigt referensnummer, inga mellanslag etcetera.

Finns fält både för referenskod och referens i ert ekonomisystem ska samma referensnummer skrivas i båda fälten.

Exempel

Er referenskod 8XXX
Er referens 8XXX

Information om till exempel referensperson och delaktivitet anges i fakturatexten, för att inte blanda samman detta med referenskoden.

Fakturor från ideella föreningar och andra leverantörer utan F-skatt

Vi tar bara emot fakturor från leverantörer som innehar F-skatt. Saknar ni F-skatt, bifogar ni A-skatteintyg till fakturan.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Fakturerings- och betalningsvillkor

Inera använder elektroniska fakturor. Kunder som inte kan ta emot e-faktura får fakturan som pdf eller i pappersformat. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Abonnemang för Ineras tjänster faktureras, om inget annat kommunicerats, kvartalsvis i förskott.

En faktura ställd till Inera AB ska alltid innehålla:

 • Typ av faktura (debet eller kredit)
 • Faktura- och förfallodatum
 • Unikt fakturanummer
 • Referens (uppdragets 4-siffriga kod, som ni begär av Inera AB:s beställare) Systemet tillåter endast ett uppdragsnummer per faktura.
 • Namnet på Inera AB:s beställare.

Fakturan ska vara specificerad så att det tydligt framgår:

 • Vilket avtal eller avrop som avses samt specificera föremålet för avtalet (eventuell specifikation i bilaga)
 • Eventuella upparbetade mantimmar samt i vilken roll och avrop
 • Vilken tidsperiod som avses, om sådan finns
 • När varan/tjänsten levererades
 • Din organisations/leverantörens namn och adress
 • Din organisations/leverantörens organisationsnummer
 • Din organisations/leverantörens momsregistreringsnummer
 • Uppgift om innehav av F-skattebevis
 • Betalningsvillkor, förfallodatum
 • Bank- och/eller plusgironummer
 • Belopp (brutto-, moms- samt nettobelopp)
 • Momssatser och underlag för respektive sådan


Fakturering i efterskott

Fakturering ska ske i efterskott och efter det att leveranser, som omfattas av fakturan, utförts och godkänts av Inera AB. Faktureringsavgifter eller andra avgifter, förutom påminnelseavgift, får ej debiteras. Betalning sker i svenska kronor, SEK.

Avropsavtal/beställning

Betalning innebär inte godkännande av utfört uppdrag/leverans.
Villkor som anges i faktura, men som inte omfattas av avtalade villkor, är inte bindande för Inera AB. Faktura ska specificera debiterade tjänster så att art och omfattning av utförda leveranser kan kontrolleras enligt villkoren i avtal. Faktura ska referera till aktuellt avropsavtal eller beställning. Saknas någon av dessa uppgifter, är fakturan inte korrekt och får utan vidare åtgärd återsändas till leverantören.

Dröjsmålsränta – fodringar

Vid försenad betalning äger leverantören rätt att i enlighet med § 6 i räntelagen (1975:635) debitera dröjsmålsränta. Fakturor avseende dröjsmålsränta för belopp mindre än 100 kronor exklusive moms per sent betald faktura accepteras inte.

De vid avtalets upphörande återstående fordringar, ska av leverantören faktureras senast fyra månader efter det att avropet är utfört. Krav som framställs senare, medför inte rätt till ersättning, om inte leverantören inom tre månader efter uppdragets slutförande anmält att till beloppet då okänd fordran kan föranleda ytterligare krav eller kan visa att kravet grundas på fordran, som då var för honom okänd.

Fakturor – sekretess

Fakturor och bilagor som omfattas av sekretess, ska kodas enligt överenskommelse med Inera AB. Inera förbehåller sig rätten att returnera fakturor som inte uppfyller ovanstående krav.

Till toppen av sidan