Kontakta oss

Fakturor och betalning

Har du frågor som rör fakturor till eller från Inera, vill du ändra dina fakturauppgifter, eller har du andra ärenden som gäller fakturor? Då är du välkommen att kontakta oss.

Fakturor från Inera

Inera använder elektroniska fakturor. Kunder som inte kan ta emot e-faktura får fakturan som pdf eller i pappersformat. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Abonnemang för Ineras tjänster faktureras, om inget annat kommunicerats, kvartalsvis i förskott.

Om du är administratör i Ineras kundportal så kan du själv ändra fakturaadress och fakturareferens där.

Fakturor till Inera

För säker och effektiv hantering tar vi endast emot elektroniska fakturor. Skannade pappersfakturor och pdf-fakturor betraktas inte som e-fakturor. Inera samarbetar med InExchange som fakturaväxel och använder primärt standarden Peppol, men tar även emot e-fakturor i EDI-standard. Din organisation kan använda den leverantör som passar er bäst för att skicka e-fakturor.

Ni som inte e-fakturerar idag

Många affärssystem har idag möjlighet att skicka elektroniska fakturor. Om din organisation inte har denna funktion kan ni skicka upp till 100 fakturor helt kostnadsfritt via InexchangeWeb. Det går även att använda någon annan operatör på marknaden för liknande tjänst.

Fakturaadress

Inera AB
IE 2039
737 84 Fagersta

Organisationsuppgifter Inera

VAT:SE556559423001
Bank: Swedbank
Bankgironummer: 5522-0149
BIC/Swift: SWEDSESS
Clearing: 8901-1
Konto: 994 574 969-6
IBAN: SE91 8000 0890 1199 4574 9696
Organisationsnummer: 556559-4230
GLN: 7365565594238
PEPPOL-ID 0007:5565594230

Referens

Fakturor som skickas till Inera ska alltid innehålla referens. Referensen består av fyra siffror och börjar med 8 eller 9. Fältet för referens får endast innehålla det fyrsiffriga referensnumret, inga mellanslag et cetera.

Om det finns fält för både referenskod och referens i ert ekonomisystem ska samma referensnummer skrivas i båda fälten.

Information om till exempel referensperson och delaktivitet anges i fakturatexten, för att inte blanda samman detta med referenskoden.

Fakturor från ideella föreningar och andra leverantörer utan F-skatt

Vi tar bara emot fakturor från leverantörer som innehar F-skatt. Om ni saknar F-skatt så behöver ni bifoga A-skatteintyg till fakturan.

Läs mer om ideella föreningar:

En faktura till Inera AB ska alltid innehålla:

 • Typ av faktura (debet eller kredit)
 • Faktura- och förfallodatum
 • Unikt fakturanummer
 • Referens (uppdragets 4-siffriga kod, som ni begär av Inera AB:s beställare). Systemet tillåter endast ett uppdragsnummer per faktura.
 • Namnet på Inera AB:s beställare.
 • Vilket avtal eller avrop som avses samt specificera föremålet för avtalet (eventuell specifikation i bilaga)
 • Eventuella upparbetade mantimmar samt i vilken roll och avrop
 • Vilken tidsperiod som avses, om sådan finns
 • När varan/tjänsten levererades
 • Din organisations/leverantörens namn och adress
 • Din organisations/leverantörens organisationsnummer
 • Din organisations/leverantörens momsregistreringsnummer
 • Uppgift om innehav av F-skattebevis
 • Betalningsvillkor, förfallodatum
 • Bank- och/eller plusgironummer
 • Belopp (brutto-, moms- samt nettobelopp)
 • Momssatser och underlag för respektive sådan

Fakturering ska ske i efterskott

Fakturering ska ske efter det att leveranser, som omfattas av fakturan, utförts och godkänts av Inera AB. Faktureringsavgifter eller andra avgifter, förutom påminnelseavgift, får ej debiteras. Betalning sker i svenska kronor, SEK.

Avropsavtal och beställning

Betalning innebär inte godkännande av utfört uppdrag eller leverans. Villkor som anges i faktura, men som inte omfattas av avtalade villkor, är inte bindande för Inera AB. Faktura ska specificera debiterade tjänster så att art och omfattning av utförda leveranser kan kontrolleras enligt villkoren i avtal. Faktura ska referera till aktuellt avropsavtal eller beställning. Saknas någon av dessa uppgifter, är fakturan inte korrekt och får utan vidare åtgärd återsändas till leverantören.

Dröjsmålsränta

Vid försenad betalning äger leverantören rätt att i enlighet med § 6 i räntelagen (1975:635) debitera dröjsmålsränta. Fakturor avseende dröjsmålsränta där det totala fakturabeloppet understiger 100 kronor exklusive moms accepteras inte.

Fordringar

De fordringar som återstår när avtalet upphör ska faktureras av leverantören senast fyra månader efter att uppdraget är utfört. För att få ersättning för krav som framställs senare behöver leverantören antingen inom tre månader efter att uppdraget är slutfört anmäla att ytterligare fordran kan tillkomma, eller kunna visa att kravet grundas på fordran som tidigare var okänd.

Fakturor som omfattas av sekretess

Fakturor och bilagor som omfattas av sekretess ska kodas enligt överenskommelse med Inera AB. Inera förbehåller sig rätten att returnera fakturor som inte uppfyller detta krav.

Kontakta oss

Har du frågor som rör fakturor till eller från Inera eller har du andra ärenden som gäller fakturor? Då är du välkommen att kontakta oss.

Genom att skicka in ditt ärende i Ineras kundportal kan du enkelt följa status på ditt ärende.

Om du inte vill skapa ett konto i Ineras kundportal så kan du skicka in ditt ärende i formuläret för fakturaärenden.

Till toppen av sidan