Kontakta oss

Frågor om Inera

Här kan du läsa vart du kan vända dig om du har allmänna frågor om Inera.

Har du frågor om Ineras arbete och styrning som du inte hittar svaret på under Om Inera? Eller har du andra allmänna frågor? Du kanske behöver hjälp att komma vidare i ett komplext kundärende eller vill att vi kommer och gör ett kundbesök hos din organisation. Välkommen att kontakta oss via formuläret nedan eller via telefon.

Telefon: 0771–25 10 10. Tonval 3.

Öppettider telefon: vardagar 08.00–17.00.

Frågor om allmänna handlingar

Vid frågor om utlämnande av allmänna handlingar, kontakta registrator: registrator@inera.se.

Inera tillämpar tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen på samma sätt som en myndighet. Vi tar ut avgifter för kopior av allmänna handlingar som vi lämnar ut, se tabell nedan.

Typ av handling Omfattning Avgift*

Kopia och utskrift på papper som lämnas ut på stället eller skickas med post eller telefax, eller digitala handlingar som skickas med e-post

Upp till 9 sidor Ingen avgift
10 sidor 60 kronor
Varje sida därutöver 6 kronor/sida
Avskrift eller bestyrkt kopia Per påbörjad fjärdedels timme 125 kronor
Kopia på ljud, bild och andra digitala upptagningar påbörjad fjärdedels timme Per påbörjad fjärdedels timme 125 kronor

*Avgiften gäller per sida och inte per papper. Ett papper med dubbelsidig text motsvarar alltså två sidor. Portokostnader kan tillkomma om försändelsen väger mer än vad som ingår i normalporto.

Anmäl missförhållanden

På Inera är vi angelägna om att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen. Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men det ska också vara möjligt att påtala problem anonymt. Vi har därför ett visselblåsarsystem där nuvarande och tidigare anställda anonymt kan anmäla missförhållanden inom verksamheten. Visselblåsarsystemet ligger hos en extern part för att det inte ska vara möjligt att identifiera den som står bakom en anmälan.

Visselblåsarsystemet är främst avsett att användas för anmälningar av allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod och liknande. Alla anmälningar kommer att behandlas och utredas av en extern och oberoende advokat. Återrapportering sker till ledningsgruppen inom Inera med förslag på åtgärd eller vidare hantering. Ärenden som bedöms ligga utanför systemets syfte kommer inte att handläggas enligt systemets rutiner.

Så här gör du en anmälan om missförhållanden

För att göra en anmälan via Ineras visselblåsarsystem, skanna QR-koden eller följ länken nedan.

För att garantera din anonymitet rekommenderar vi dig att använda en dator utanför Ineras nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.

imagekey1m.png

Har du frågor är du välkommen att kontakta hr@inera.se.

Om visselblåsarlagen

I december 2021 började den nya visselblåsarlagen, lag (2021:890), att gälla. Enligt den ska det vara möjligt att larma om missförhållanden både internt på arbetsplatsen och externt till en myndighet. Regeringen har utsett ett antal myndigheter som ansvarar för att ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom ett utpekat ansvarsområde. Ansvaret för lagen ligger hos Arbetsmarknadsdepartementet, som informerar om vilka myndigheter som ansvarar för vilket område.

Till toppen av sidan