Gå till innehåll

Kontakta oss

Kundservice hjälper dig med beställningar, svarar på frågor, hanterar felanmälningar och ger support.

För att vi ska kunna hjälpa dig finns det olika kontaktvägar beroende på vad du behöver hjälp med.

Felanmälan och support

Är du användare av någon av Ineras tjänster och behöver hjälp eller vill felanmäla en tjänst? Läs om vad du behöver tänka på och vart du ska vända dig vid en felanmälan.

Här kan du bland annat läsa mer om vad du behöver tänka på och vart du ska vända dig vid en felanmälan.

Frågor om Ineras tjänster

Om du vill ställa frågor innan du beställer anslutning till någon av våra tjänster, eller har frågor om användarstöd eller andra frågor om tjänsterna, så fyller du i det här formuläret.

Formulär Kontakta oss

Frågor till Kundansvariga

Hos Inera finns tre kundansvariga, som dels ordnar möten och kundbesök av olika slag och arbetar med marknadsföring av Ineras erbjudande, och dels kan hjälpa till att lösa mer komplexa kundärenden och lotsa kunderna rätt i Ineras organisation. Har man ett sådant ärende kan man kontakta någon av dem via Kundservice i formuläret nedan. De kundansvariga har delat upp landet mellan sig, enligt följande indelning:

Peter Rosengren ansvarar för kontakter med regionerna och kommunerna i Skåne och Västra Götaland samt Stockholm.

Tomas Ahl ansvarar för kontakterna med regioner och kommuner i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Örebro, Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Halland, Blekinge samt kommunerna i Stockholms län.

Marcus Hjorth ansvarar för kontakterna med regioner och kommuner i Jämtland-Härjedalen, Värmland, Västmanland, Uppsala, Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg.

Formulär för Allmänna frågor

Frågor om Ineras organisation och andra övriga frågor

På våra sidor Om Inera, berättar vi övergripande om vårt arbete och styrning. Hittar du inte svaren på dina frågor? Skicka in dem här tillsammans med dina kontaktuppgifter, så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Formulär för Allmänna frågor

Frågor om fakturor

Har du frågor som rör fakturor till eller från Inera? Läs om Ineras fakturahantering och vart du vänder dig om du har frågor som rör fakturor.

Här hittar du information om Ineras fakturahantering

Frågor om kundavtal

Har du frågor om innehållet i kundavtal 1 eller kundavtal 2, använd formuläret nedan.

Formulär Kontakta oss

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan