Kontakta oss

Felanmälan och användarstöd

Vill du anmäla ett fel? Eller behöver du hjälp med hur du ska använda någon av våra tjänster? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Felanmälan

Innan du gör en felanmälan, kontrollera driftstatus för att se om felet kan bero på en pågående driftstörning.

Till driftstatus

Börja med att kontakta den lokala it-supporten

Om du behöver anmäla ett fel ska du i de flesta fall börja med att vända dig till din lokala it-support. De tar ställning till om de kan åtgärda felet internt eller om de ska göra en felanmälan till oss.

I några undantagsfall kan du vända dig direkt till oss för att göra en felanmälan:

  • om din organisation inte har en lokal it-support
  • om felet gäller någon av följande tjänster: 1177 e-tjänster, Egen provhantering, Stöd och behandling, 1177 på telefon.

Till formuläret för felanmälan

Allvarliga incidenter ska anmälas på telefon

Om ditt ärende gäller en allvarlig incident ska du alltid anmäla det via telefon. En incident räknas som allvarlig när

  • en tjänst som är kritisk för verksamheten inte kan användas alls, eller endast med oacceptabel prestanda, eller
  • patientsäkerheten riskerar att påverkas.

Checklistor för lokal felsökning

Här har vi samlat checklistor som du kan använda för felsökning. Om det finns en checklista för den tjänst ditt ärende gäller, gå igenom den innan du gör en felanmälan.

Rapportera avvikelse i 1177 symtombedömning och hänvisning

De avvikelser som ska rapporteras är de som startat med autotriagen i 1177 symtombedömning och hänvisning och där en vårdskada har inträffat eller skulle kunna ha inträffat.

Läs om rutinen för vårdavvikelser på sidan Nationella rutiner

Användarstöd och förbättringsförslag

Är du användare av någon av våra tjänster och behöver hjälp? Eller har du förslag på hur vi skulle kunna göra någon av dem bättre? Då är du välkommen att kontakta oss.

Till formuläret för användarstöd

Till formuläret för förbättringsförslag

Öppettider telefon

Om du vill kontakta oss på telefon når du oss på: 0771 - 25 10 10.

Tjänst Tonval Allvarliga
incidenter
Felanmälan och
användarstöd

1177 e-tjänster*

1 Alla dagar dygnet runt Alla dagar dygnet runt
Övriga tjänster 2 Alla dagar dygnet runt Vardagar
08.00-17.00

*Tjänster som invånare kan nå i inloggat läge på 1177.se. Observera att 1177 symtombedömning och hänvisning räknas som övrig tjänst, tonval 2.

Hantera ärenden i självbetjäningsportalen

För närvarande går det inte att använda självbetjäningsportalen. Vi hänvisar till kontaktvägar enligt ovan för felanmälan, support och användarstöd.

I vår självbetjäningsportal kan du skicka in ärenden som gäller exempelvis support och felanmälan. Du kan också följa status för alla dina ärenden, även de ärenden som du anmält till oss via telefon, mejl eller formulär. 

Till toppen av sidan