Kontakta oss

Felanmälan och användarstöd

Vill du anmäla ett fel? Eller behöver du hjälp med hur du ska använda någon av våra tjänster? Här kan du läsa om hur du går till väga.

När du behöver anmäla ett fel eller vill ha användarstöd kan du kontakta oss via formulär, telefon eller i vår självbetjäningsportal.

Felanmälan

Innan du gör en felanmälan, kontrollera driftstatus för att se om felet kan bero på en pågående driftstörning.

Till driftstatus

Börja med att kontakta den lokala it-supporten

Om du behöver anmäla ett fel ska du i de flesta fall börja med att vända dig till din lokala it-support. De tar ställning till om de kan åtgärda felet internt eller om de ska göra en felanmälan till oss.

I några undantagsfall kan du vända dig direkt till oss för att göra en felanmälan:

  • om din organisation inte har en lokal it-support
  • om felet gäller någon av följande tjänster: 1177 e-tjänster, Egen provhantering, Stöd och behandling, 1177 på telefon.

Till formuläret för felanmälan

Allvarliga incidenter ska anmälas på telefon

Om ditt ärende gäller en allvarlig incident ska du alltid anmäla det via telefon. En incident räknas som allvarlig när

  • en tjänst som är kritisk för verksamheten inte kan användas alls, eller endast med oacceptabel prestanda, eller
  • patientsäkerheten riskerar att påverkas.

Checklistor för lokal felsökning

Här har vi samlat checklistor som du kan använda för felsökning. Om det finns en checklista för den tjänst ditt ärende gäller, gå igenom den innan du gör en felanmälan.

Användarstöd och förbättringsförslag

Är du användare av någon av våra tjänster och behöver hjälp? Eller har du förslag på hur vi skulle kunna göra någon av dem bättre? Då är du välkommen att kontakta oss.

Till formuläret för användarstöd

Till formuläret för förbättringsförslag

Öppettider telefon

Om du vill kontakta oss på telefon når du oss på: 0771 - 25 10 10.

Tjänst Tonval Allvarliga
incidenter
Felanmälan och
användarstöd

1177 e-tjänster

Egen provhantering

Formulärhantering

Stöd och behandling

1 Alla dagar
06.00-22.00
Alla dagar
06.00-22.00
Övriga tjänster 2 Alla dagar dygnet runt Vardagar
08.00-17.00

Hantera ärenden i självbetjäningsportalen

För närvarande går det inte att använda självbetjäningsportalen. Vi hänvisar till kontaktvägar enligt ovan för felanmälan, support och användarstöd.

I vår självbetjäningsportal kan du skicka in ärenden som gäller exempelvis support och felanmälan. Du kan också följa status för alla dina ärenden, även de ärenden som du anmält till oss via telefon, mejl eller formulär. 

Till toppen av sidan