Nya förbättringar för invånarna i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Under 2020 har användningen av 1177 Vårdguidens e-tjänster ökat enormt. Sedan i mars har antalet användare ökat från 5,8 miljoner till över 8,1 miljoner. Inera har trots det kunnat fortsätta den planerade utvecklingen av e-tjänsterna. Några av de förbättringar som kommer är digitala kallelser och möjligheten att lättare kunna se sina kommande besök inom hälso- och sjukvården.

1177 Vårdguidens e-tjänster stödjer idag invånaren med flera uppskattade tjänster. Det går att beställa provtagning, läsa sin journal, hantera egna intyg och få stöd eller behandling digitalt. Invånaren kan också kontakta sina mottagningar i olika ärenden, som att förnya ett recept.

Under pandemin har trycket på tjänsterna ökat kraftigt och antalet användare mångdubblats. Trots det ökade trycket har Inera lyckats att både öka kapaciteten och stabiliteten, och samtidigt fortsätta utveckla e-tjänsterna.

Christel Bengtner är tjänstesamordnare för 1177 Vårdguidens e-tjänster och har lett utvecklingsarbetet.
– Vårt fokus har varit nyttan för både invånare och vårdpersonal. De förbättringar vi har gjort ökar tillgängligheten till vården och minskar jobbet för personalen. Dessutom ger det stora ekonomiska vinster i regionerna eftersom det handlar om åtta miljoner användare som kan kontakta vården digitalt, istället för att ringa eller besöka vården fysiskt under pandemin.

Digitala kallelser

En av de förbättringar som nu är klara att kunna användas av regionerna är digitala kallelser. Tanken är att invånaren alltid ska få kallelser direkt i sin inkorg i 1177. I många fall ska de också kunna boka om tiden direkt från kallelsen om den inte passar. Inera har tagit fram två alternativ för att alla vårdgivare ska kunna skicka digitala kallelser, oavsett vårdinformationssystem. Kallelserna skickas direkt från vårdinformationssystemet eller från personalverktyget för 1177 Vårdguidens e-tjänster, beroende på vilken lösning vårdgivaren har valt att använda.

– Invånarna har haft en stor förväntan och efterfrågan på denna funktion. Vi har även gjort det möjligt för invånare att välja om man vill ha information digitalt eller inte. 1177 ska vara den självklara vägen in till vården, säger Christel Bengtner.

Tidbokning, förnya recept och avisera vården

I en ny version av tjänsten Bokade tider kan invånaren nu se fler av sina kommande besök i hälso- och sjukvården, och den är enkel för regionerna att ansluta till. Även den mest använda ärendetypen, förnya recept, har förenklats så att invånaren inte längre behöver fylla i information om sitt recept, exempelvis läkemedel, styrka och dos, när ett recept ska förnyas. Många regioner håller nu på att ansluta sig och fler är på gång.

Sammanhållen vårdplan klar under första kvartalet

För närvarande utvecklar Inera en ny tillgänglighetsanpassad startsida för e-tjänsterna, som en del av ett uppdrag från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Efter en avslutad förstudie Sammanhållen planering på 1177 Vårdguiden, tar Inera fram flera viktiga förbättringar för invånare som ofta använder e-tjänsterna. Bland annat får invånaren möjlighet att lägga till egna genvägar och att skicka bilder och bilagor till de mottagningar som använder e-tjänsterna.

– På den nya startsidan kommer invånarens mest använda e-tjänster att visas. Vi tar också fram en navigationsbar så att invånarna enkelt kan växla mellan olika e-tjänster när de är inloggade. Samtidigt påbörjar vi ett större arbete med att uppdatera alla inloggade e-tjänster med den nya grafiska profilen för 1177 Vårdguiden. Det ska kännas som att man är i ett och samma system, även om man går mellan de olika e-tjänsterna, säger Christel Bengtner.

Fler nyheter är att invånare med fast vårdkontakt kan nå vårdkontakten via e-tjänsterna och svara på frågor i två typer av ärenden. En annan förbättring är att tjänsten Stöd och behandling ansluts till ombudstjänsten så att vårdnadshavare kan agera ombud för barn vid behandlingar över nätet. Inloggning till e-tjänsterna kommer att förbättras både med färre klick och stöd för inloggning med QR-kod.

– Förbättringarna gör att invånarna kommer att mötas av en modern inloggning och startsida där det är enkelt att hitta rätt direkt. Och det här är förbättringar som alla anslutna regioner kan ta del av direkt, säger Christel Bengtner.

Fler förbättringar som är klara eller på gång

  • Egen provhantering: Inera stödjer regionerna med att komma igång med att erbjuda invånare provtagning via 1177 och att ansluta fler typer av provtagningar till tjänsten.
  • Nationell tjänst för högkostnadsskydd: Idag kan invånare som sökt vård i Stockholm och på Gotland se sitt högkostnadsskydd i e-tjänsterna. Under 2021 blir detta en nationell tjänst.
  • Listningstjänst: Invånaren ska kunna lista sig över regiongränserna, till exempel i en region där man inte är folkbokförd men där man har sommarboende, eller om man bor på gränsen mellan två regioner.
  • Ny klagomålshantering: 2018 kom nya bestämmelser om att hälso- och sjukvården ska ha ett mer ändamålsenhetligt klagomålssystem. Inera ska utveckla en enhetlig, säker och tillgänglighetsanpassad ingång för invånaren att lämna klagomål på hälso- och sjukvården. Det kommer att ske via ärendehanteringen och kan användas antingen fristående, eller integrerat i regionala system.
  • Ny webbtidbok: För att möta regionernas behov av en mer modern och flexibel tjänst kommer en ny webbtidbok som även kan användas av fler e-tjänster. 
Till toppen av sidan