Rapporter och resultat

Listning

Projektet Listning är avslutat. Projektet digitaliserade processen för listning så att invånare kan lista sig via 1177 Vårdguidens e-tjänster, även hos vårdgivare i en annan region. Lösningen bygger på ett nationellt samordnat informationsutbyte. Nästa steg är att pilotregionerna ansluter till tjänsten. Därefter kommer tjänsten att erbjudas till övriga regioner.

Ung man och kvinna har ett trevligt samtal

Om projektet

Alla invånare har möjlighet att välja en fast vårdcentral som sitt förstahandsval i primärvården. Det kallas att lista sig, eller listning. När en invånare väljer att lista sig hos en vårdgivare i en annan region än den egna, kallas det utomlänslistning.

Projektets uppdrag har varit att digitalisera processen för utomlänslistning, som därmed skapar möjlighet för ett nationellt samordnat informationsutbyte mellan regionerna.

Leveranser

Projektet utvecklade en tjänst som gör att information kan utbytas mellan regionerna när en invånare listar sig hos en vårdgivare i en annan region. För att informationsytbytet ska fungera behöver både regionen där invånaren är folkbokförd och regionen där den önskade vårdgivaren finns vara anslutna till tjänsten.

Projektet utvecklade också en e-tjänst som invånare kommer att kunna använda för att lista sig, både i den egna hemmaregionen och i andra regioner. E-tjänsten blir tillgänglig för invånare i 1177 Vårdguidens e-tjänster när regionen har anslutit sitt listningssystem till tjänsten hos Inera.

Det här gjorde projektet också:

  • Tog fram teknisk dokumentation med bland annat tjänstekontrakt innehållande förutsättningar för anslutning till tjänsten Listning.
  • Genomförde en juridisk analys av projektets lösningsförslag innan utvecklingen påbörjades.
  • Förankrade lösningsförslaget med pilotregionerna.

Nästa steg

Nästa steg är att pilotregionerna ansluter till tjänsten och genomför tester. 

När tjänsten är i drift hos pilotregionerna kommer det bli möjligt för övriga regioner att ansluta.

Förutsättningar för anslutning

Hemmaregionen, där invånaren är folkbokförd, ansvarar för att lagra och tillhandahålla övergripande information om de egna invånarnas listning i andra regioner.

Den region där en invånare valt att lista sig ansvarar för att tillhandahålla samma detaljerade information om listningen oavsett om invånaren är folkbokförd i regionen eller inte.

Det här behöver din organisation göra

För att invånarna i regionerna ska kunna använda tjänsten Listning behöver ett antal aktiviteter genomföras.

Varje region behöver anpassa sitt listningssystem enligt de tekniska specifikationer som utvecklats för tjänsten Listning. Därefter behöver systemet anslutas till Nationella tjänsteplattformen. Regioner som önskar stöttning vid anslutning och tester kan kontakta projektledaren för rådgivning och förslag, se kontaktuppgifter nedan.

När anslutningen är genomförd får invånarna tillgång till e-tjänsten för listning i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Projektet ansvarar inte för att genomföra lokala systemanpassningar hos regionerna.

Kontakt

Frågor om projektet kan skickas till e-tjanster@1177.se

Aktuella artiklar

Nationella tjänsteplattformen

Nationella tjänsteplattformen är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika it-system inom vård och omsorg. Plattformen är navet mellan system som behöver kommunicera med varandra, och gör att informationsutbytet kan ske på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Till toppen av sidan