Rapporter och resultat

Högkostnadsskydd

Projektet Högkostnadsskydd är avslutat. Projektet tog fram en tjänst som skapar möjlighet att dela information om högkostnadsskydd och frikort inom hälso- och sjukvården mellan regionerna. Nästa steg är att pilotregionerna ansluter till tjänsten. Övriga regioner beräknas kunna ansluta från och med hösten 2022.

Hand drar betalkort genom en kortläsare

Om projektet

Varje år görs drygt 60 miljoner besök i öppenvården i Sverige, varav 40 miljoner inom primärvården. Vid många av besöken registreras patientavgifterna manuellt med stämplar och remsor. När patienten är uppe i den totalsumma regionen bestämt får hen ett så kallat frikort och behöver inte betala något mer för besök i öppenvården under ett kalenderår räknat från det första besöket.

En del regioner har utvecklat regionala e-tjänster för högkostnadsskydd och frikort. I Stockholm och på Gotland kan invånarna sedan några år tillbaka nå sin regionala e-tjänst via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Projektet tog fram en nationell lösning

Projektet Högkostnadsskydd tog fram en nationell lösning som gör det möjligt att dela information om högkostnadsskydd och frikort mellan vårdgivare i olika regioner. Om alla regioner ansluter till tjänsten kan informationen följa patienten oavsett var hen söker vård. Lösningen har beställts av regionernas ekonomidirektörsnätverk på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Syftet med en nationell lösning är dels att minska öppenvårdens betungande hantering av kvitton för högkostnadsskydd, dels att underlätta den ekonomiska sammanställningen mellan regionerna så att det går att se på nationell nivå vad en invånare har betalat.

Projektet pågick från april 2017 till september 2021.

Leveranser

Projektet utvecklade en tjänst som gör att information om högkostnadsskydd och frikort kan utbytas mellan regionerna. Vårdpersonal i regioner som har anslutit till tjänsten kommer att kunna se information från andra anslutna regioner i sitt verksamhetssystem.

Projektet utvecklade också en e-tjänst där invånare kommer att kunna följa sina inbetalda avgifter inom öppenvården. Där kommer det gå att se vilka besök man gjort i öppenvården, hur mycket som är inbetalt för dem, hur mycket som återstår till frikortsnivån samt hur länge frikortet gäller. Något fysiskt frikort behövs inte, inte heller vid öppenvårdsbesök i andra regioner. E-tjänsten blir tillgänglig för invånaren i 1177 Vårdguidens e-tjänster när regionen där invånaren är folkbokförd har anslutit till tjänsten hos Inera.

Det här gjorde projektet också:

  • Samarbetade och förankrade lösningen med regioner och leverantörer för att nå en bredare spridning, så att regionernas implementering av lösningen ska fungera smidigare.
  • Enade samtliga regioner kring juridiska tolkningar avseende tjänsten.
  • Tog fram teknisk dokumentation i form av tjänstekontrakt, tjänstekontraktsbeskrivning och informationsspecifikation. Dokumentationen beskriver hur regionernas verksamhetssystem ska anpassas och anslutas till Nationella tjänsteplattformen för att dela information om högkostnadsskydd och frikort med andra regioner.
  • Tog fram rutiner och processer för test och kvalitetssäkring av systemen som ska anslutas till tjänsten.

Nästa steg

Under våren 2022 pågår utveckling hos pilotregionernas systemleverantör. När det utvecklingsarbetet är klart ska pilotregionerna ansluta till tjänsten.

När tjänsten är i drift hos pilotregionerna kommer det bli möjligt för övriga regioner att ansluta till tjänsten. Det beräknas bli i slutet av 2022.

Det här behöver din organisation göra

För att invånare och vårdpersonal i regionerna ska kunna använda tjänsten Högkostnadsskydd behöver ett antal aktiviteter genomföras.

  1. Införande av en regional, digital lösning för högkostnadsskydd
    De regioner som inte har infört en regional och digital lösning för högkostnadsskydd behöver göra det.
  2. Anpassningar i regionens eget verksamhetssystem
    De verksamhetssystem som används för att hantera högkostnadsskydd behöver anpassas enligt de tekniska specifikationer som tagits fram för tjänsten Högkostnadsskydd. Därefter behöver systemet anslutas till Nationella tjänsteplattformen.

Projektet ansvarar inte för att genomföra lokala systemanpassningar hos regionerna.

Regioner som önskar stöttning vid anslutning och tester kan kontakta projektledaren för rådgivning och förslag, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Frågor om projektet kan skickas till e-tjanster@1177.se

Aktuella artiklar

Nationella tjänsteplattformen

Nationella tjänsteplattformen är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika it-system inom vård och omsorg. Plattformen är navet mellan system som behöver kommunicera med varandra, och gör att informationsutbytet kan ske på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Till toppen av sidan