Rapporter och resultat

Sammanhållen planering på 1177 Vårdguiden

Förstudien Sammanhållen planering på 1177 Vårdguiden genomfördes under 2019. Studien tog fram ett koncept och ett förslag på hur en digital sammanhållen planering kan ge invånaren ökade möjligheter att bli samskapande i sin vård.

En gammal kvinna på vårdhem berättar om bilderna i ett fotoalbum för en kvinlig sköterska.

Om projektet

Det framtagna konceptet syftar till att förenkla övergångar i vården, exempelvis från hemsjukvård och sjukhusvård. Primär målgrupp är patienter som har ett eller flera kroniska tillstånd eller andra behov av samordning. I förstudien beskrivs hur digitala tjänster kan stötta patienter och närstående att vara aktiva och samskapande tillsammans med hälso- och sjukvården. 

Utveckling av tekniska lösningar och förbättring av befintlig teknik skulle kunna skapa nytta för patienten, närstående och medarbetare i olika organisationer. Samtidigt innebär det stora utmaningar. Samverkan mellan olika aktörer, som Inera, Sveriges kommuner och regioner, SKR, regionerna och systemleverantörer, är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete med sammanhållen planering. Lösningen bygger på att information i vårdinformationssystemen, bland annat planer, speglas upp på 1177.se.

Beställare av förstudien var Patientkontrakt, ett initiativ som drivs av SKR, som även finansierade förstudien. 

Förstudien har

  • tagit fram ett koncept som beskriver möjligheter och förutsättningar för en digital lösning för sammanhållen planering inom 1177 Vårdguiden
  • på en övergripande nivå beskrivit förutsättningar för teknik, juridik, verksamhetsprocesser, anslutning och införande
  • tagit fram ett förslag på hur en översikt skulle kunna realiseras de närmaste åren.

Förstudiearbetet färdigställdes i mars 2020. Nu pågår dialog mellan Inera och SKR om en fortsättning på projektet.

Här hittar du förstudierapporten.

Kontaktperson

Projektledare Eva Lindholm: eva.lindholm@inera.se

Aktuella artiklar

1177

1177 finns för att ge stöd och hjälpa invånare till god hälsa och rätt vård. Varumärket består av tjänster för både vårdprofession och invånare.

Till toppen av sidan