Covid-19-pandemin ökar användandet av 1177:s tjänster på nätet med 100 procent

Trycket på 1177 Vårdguidens tjänster har varit stort under covid-19-pandemin. Den senaste tiden är det de inloggade e-tjänsterna, där invånare kan göra sina egna vårdärenden, som ökar mest. I oktober gjordes mer än 10 miljoner inloggningar på e-tjänsterna. Det är en ökning med nära 100 procent jämfört med samma tid året innan.

Grafik på hur e-tjänsterna ökat

Att läsa i sin journal, förnya sina recept och boka tider för vård, det är några av de främsta anledningarna till att man loggat in på e-tjänsterna i 1177.se under oktober. Det visar statistik över tjänsternas användning. Den senaste tiden har man, i de regioner där det erbjuds, också sett en kraftig ökning av att boka tid för att testa sig för covid-19 eller för att se om man har antikroppar.

– När pandemin startade i våras ökade både samtalen till 1177 på telefon och även användningen av de olika tjänsterna på 1177.se, och det har fortsatt att öka sedan dess. Digitaliseringen har nu på allvar fått ett genomslag inom vården, i stort sett alla regioner använder till exempel digitala vårdmöten. Och när flera invånare använder självservicetjänster på nätet, frigörs tid för de som verkligen behöver kontakt med vården, säger Sofie Zetterström, affärsområdeschef för 1177 Vårdguiden på Inera.

Drygt 4 miljoner läste sin journal på 1177.se under oktober månad. Det kan jämföras med drygt 2,5 miljoner under samma period året innan. Antalet som bokade provtagning på nätet eller ville få tillgång till provsvar ökade med nära 1 400 procent i sommar. Anledningen till det var att många ville testa sig för att se om de hade insjuknat i covid-19 eller att få reda på om de hade antikroppar. I juni beställdes 234 269 provtagningar vilket kan jämföras med 17 000 i maj.

Några av tjänsterna på 1177.se är:

  • Journalen – Där kan man se sina egna journalanteckningar från hälso- och sjukvården. Vilka uppgifter som visas varierar mellan olika regioner.
  • Egen provhantering – Där kan man boka och planera sina provtagningar och beställa hem provtagningskit.
  • Stöd och behandling – Där kan man som har fått ett erbjudande av en behandlare ta del av internetbaserade stöd- och behandlingsprogram.

– Vårt mål är att erbjuda våra invånare kvalitetssäkrad information, hjälp genom rådgivning och att kunna erbjuda nya relevanta tjänster. På så sätt bidrar även vi till att öka kvaliteten och servicen inom vård- och omsorg i regioner och kommuner, säger Sofie Zetterström.

Det är säkert att använda 1177:s tjänster på nätet. Stor vikt har lagts vid att skydda personuppgifterna, så att ingen obehörig ska kunna ta del av den information som skickas mellan vårdgivare och invånare. Både invånare och medarbetare i vården loggar in med e-legitimation, som bank-id eller SITHS-kort.

Många loggar in i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Under 2019 gjordes 51 miljoner inloggningar i 1177 Vårdguidens e-tjänster, som redan då var den i särklass största individuella kontaktytan mellan invånare och hälso- och sjukvård. Det kan jämföras med 13 miljoner läkarbesök i primärvården och 1,1 miljoner besök hos nätläkarna.

Till toppen av sidan