Gå till innehåll

Processmanual för samverkan med upphandlade leverantörer

Ineras processmanual beskriver samverkansformerna mellan Inera och de applikationsförvaltare och driftleverantörer som Inera upphandlar för sina tjänster.

Målsättningen med processmanualen är att är att göra ansvarsfördelningen tydlig mellan alla inbladade parter och säkerställa att resurser används på ett effektivt sätt.

God samverkan genom alla led

Applikationsförvaltning och applikationsdrift av Ineras tjänster ska hanteras så att Inera kan genomföra en säker, samordnad och ändamålsenlig leverans till sina kunder. Samtliga parter ska arbeta proaktivt med förbättringar för att säkerställa att varje leverans är kostnadseffektiv, kvalitetsmässig och driftsäker.

Samverkansformer och samverkansprocesser

För att kunna åstadkomma en god samverkan mellan Inera och upphandlade leverantörer finns ett antal forum och processer som stöd, se nedan. Dessa kan du läsa mer om i processmanualen som du hittar längre ner på sidan.

  • Strategiskt forum
  • Förvaltningsforum
  • Applikationsforum
  • Samverkansprocesser för applikationsförvaltning
  • Samverkansprocesser för applikationsdrift
  • Samverkansprocesser för applikationsutveckling

Arkitektur, regler och lagstiftning

Inom ramen för arbetet med applikationsförvaltning och applikationsdrift är det viktigt att upphandlade leverantörer följer de regler och lagar som gäller för Ineras tjänster. Detta omfattar bland annat olika standarder som Ineras tjänster bygger på, samt regler och krav för varje enskild tjänst. Det finns också ett antal lagar och förordningar som Ineras tjänster måste följa, exempel på lagar som kan vara aktuella att ta hänsyn till är patientdatalagen, personuppgiftslagen, med flera.

Mer information

I processmanualen kan du läsa mer om hur samverkan mellan Inera och upphandlade leverantörer ska gå till.

Illustration över processmodellen

Illustration över processmodellen

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan