Gå till innehåll

Gemensamma kravunderlag - RIV TA

På webbplatsen RIV TA finns de gemensamma kravspecifikationer som hittills är framtagna för den tekniska arkitekturen bakom Ineras tjänster.

RIV är en förkortning för regelverk för interoperabilitet inom vård och omsorg. TA står för tekniska anvisningar. Webbplatsen fungerar som en samlingsplats för all teknisk information som gäller den gemensamma IT-arkitekturen.

Här finns regelverk och anvisningar, källkod, tekniska beskrivningar av tjänstekontrakt, wikis, med mera.

Webbplatsen RIV TA