Gå till innehåll

Gemensamma kravunderlag - RIV TA

På webbplatsen RIV TA finns de gemensamma kravspecifikationer som hittills är framtagna för den tekniska arkitekturen bakom Ineras tjänster.

RIV är en förkortning för regelverk för interoperabilitet inom vård och omsorg. TA står för tekniska anvisningar. Webbplatsen fungerar som en samlingsplats för all teknisk information som gäller den gemensamma IT-arkitekturen.

Här finns regelverk och anvisningar, källkod, tekniska beskrivningar av tjänstekontrakt, wikis, med mera.

Webbplatsen RIV TA

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support