Pågående utveckling

Tekniklyft och utveckling av 1177 stöd och behandling

Under 2024 kommer 1177 stöd och behandling genomgå ett tekniklyft med utvecklad funktionalitet.

Om initiativet

Från regionerna finns en stark efterfrågan på utvecklad funktionalitet i tjänsten 1177 stöd och behandling, bland annat i modulen Designverktyget. Den nationella förvaltningen samlar kontinuerligt förbättringsförslag och behov som ligger till grund för den planerade utvecklingen.

Leveranser

Inera kommer att ta fram underlag för möjliga och prioriterade utvecklingsinsatser under 2024 och framåt. Utifrån det underlaget kommer utvecklingen att genomföras stegvis. Dialog med regionerna kommer ske under arbetets gång.

Tidplan

En tidplan kommer att tas fram i dialog med applikationsleverantören utifrån underlaget med prioriterade utvecklingsinsatser.

Kontaktperson

Produktägare Jenny Åshammar, jenny.ashammar@inera.se

Mer om Ineras utveckling

Gemensam färdplan och status aktuella initiativ

Se status för aktuella utvecklingsförslag, analyser, förstudier, och projekt som pågår på Inera.

Rapporter och resultat

Här finns information om våra avslutade projekt och utredningar. Läs om vad de ledde till, och ta del av rapporter, analyser och andra dokument som levererats.

Till toppen av sidan