Fördjupad analys och finansiering av utveckling

Invånares behörigheter och företrädare

Det finns behov av en enhetlig ombudshantering som fungerar likvärdigt för alla tjänster som nås via inloggning på 1177.se. En fördjupad analys pågår på Inera för att utreda förutsättningarna för att utveckla en förbättrad ombudshantering. Ambitionen är att skicka ut en avsiktsförklaring till regionerna under vintern/våren 2024.

Om förslaget

I dagsläget finns det två olika sätt att hantera ombudsfunktionen för vårdnadshavare som ska hjälpa sina minderåriga barn att använda tjänster på 1177.se som kräver inloggning. Det finns behov av en förbättrad ombudshantering som fungerar på samma sätt för alla e-tjänster på 1177.se och som kan stödja hantering av åtkomsträttigheter på ett mer enhetligt sätt. Den behöver också vara anpassad till kommande regelverk för åldersgränser.

Utveckling av en helt ny ombudshantering förutsätter en omfattande anpassning av de inloggade tjänsterna på 1177.se samt av de regionala tjänster som är anslutna till Ineras ombudstjänst.

Bakgrund

Under 2022 genomförde Inera en förstudie för att se över de regelverk som gäller för åldersgränser och vårdnadshavares tillgång till barns information och e-tjänster.

En statlig utredning startades år 2022 om barns och deras vårdnadshavares direktåtkomst till journalinformation. Utredningen innehåller förslag på lagändring. Förslaget skickades ut på remiss till regioner, kommuner och relevanta myndigheter under hösten 2023. Parallellt med denna utredning utreds ombudsfunktionalitet mellan vuxna. Dessa statliga utredningar kommer att påverka utvecklingen av förbättrad och enhetlig ombudshantering.

Status i beredningen

En avsiktsförklaring har skickats ut till regionerna med sista svarsdatum 30 september 2024.

Presentation av avsiktsförklaring avseende applikation för invånares behörigheter och företrädare den 19 juni 2024.

Idégivare: Initierat av Inera, affärsområde 1177 och kunskapstjänster

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Till toppen av sidan