Gå till innehåll

Utomlänsfakturering

Utomlänsfakturering gör det enkelt och säkert att skicka digitala vårdbilagor vid fakturering mellan regioner när en patient får vård utanför sin egen region.

Med tjänsten Utomlänsfakturering utökas och förbättras informationen som skickas i vårdbilagan, det blir enklare att kontrollera att tillhörande faktura stämmer och patientsekretessen stärks. Dessutom kan hanteringen av vårdbilagan effektiviseras eftersom informationen skickas digitalt - och på ett enhetligt och strukturerat sätt.

Alla regioner i Sverige kan beställa och använda Utomlänsfakturering.

Effektivare och säkrare hantering

När en patient får vård utanför sin egen region faktureras hemregionen för de utgifter som uppkommit i samband med vården, och en faktura skickas till regionen som patienten tillhör. I samband med detta behöver även information skickas som beskriver behandlingens innehåll som fakturan avser, i en så kallad vårdbilaga. Denna bilaga kan inte skickas tillsammans med fakturan, eftersom den innehåller patientinformation och måste hanteras på ett säkert sätt så ingen obehörig kan komma åt informationen.

Idag hanteras själva fakturan via regionernas ekonomisystem, men underlaget som beskriver vilken vård patienten fått hanteras på olika sätt. Det händer också att den information man får om en patients behandling varierar från region till region. Eftersom vård utanför regiongränserna förväntas öka i framtiden, finns det behov av att se över hur detta hanteras idag, så att processen blir både effektivare och säkrare.

Anledningen till det ökade behovet av fakturering mellan olika vårdgivare är framför allt det fria vårdvalet, som underlättar för patienten att söka vård på annan plats. Fakturering krävs också om den egna regionen inte kan erbjuda den vård patienten behöver, utan behöver remittera till annan vårdgivare.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan