Gå till innehåll

Utomlänsfakturering

Utomlänsfakturering är en tjänst som gör det enkelt och säkert att skicka digitala fakturaunderlag mellan regioner när en patient får vård utanför sin egen region. Idag hanteras fakturaunderlag oftast genom att man skickar brev eller fax.

Med tjänsten Utomlänsfakturering effektiviseras hanteringen genom att fakturaunderlagen överförs digitalt och säkert via Nationella tjänsteplattformen.

När en patient får vård utanför sitt egen region faktureras hemregionen för de utgifter som uppkommit i samband med vården, och en faktura skickas till regionen som patienten tillhör. I samband med detta behöver även information skickas till regionen som beskriver behandlingens omfattning som fakturan avser, så kallat fakturaunderlag. Detta underlag kan inte skickas tillsammans med fakturan, eftersom det innehåller patientinformation som måste hanteras på ett sätt som gör att ingen obehörig kan komma åt informationen.

Alla regioner kan beställa och använda Utomlänsfakturering.

Effektiviserar hanteringen av fakturaunderlag

Idag hanteras själva fakturan via regionens ekonomisystem, men fakturaunderlaget hanteras fortfarande i de flesta fall genom att man skickar brev eller fax. Eftersom vård utanför regiongränserna förväntas öka i framtiden, finns det behov av att effektivisera denna manuella hantering.

Syftet med tjänsten Utomlänsfakturering är därför att minimera det manuella arbetet med fakturaunderlagen, förbättra kontrollen över vad som faktureras, och underlätta uppföljning. Med hjälp av Utomlänsfakturering kan underlag för fakturering överföras digitalt mellan regionernas system på ett säkert och effektivt sätt.

Anledningen till det ökade behovet av fakturering mellan olika vårdgivare är framför allt det fria vårdvalet, som underlättar för patienten att söka vård på annan plats. Fakturering krävs också om den egna regionen inte kan erbjuda den vård patienten behöver, utan behöver remittera till annan vårdgivare

Säker digital överföring mellan lokala system

Tjänsten Utomlänsfakturering säkerställer att överföringen av fakturaunderlag sker på ett säkert och standardiserat sätt via Nationella tjänsteplattformen. Innan en organisation kan ansluta sina lokala system till tjänsten, måste de anpassas efter tjänstens anvisningar och tekniska specifikationer. När detta är klart kan organisationen ansluta systemet till Nationella tjänsteplattformen och börja hantera fakturaunderlagen.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan