Alla tjänster A-Ö

Utomlänsfakturering

Med Utomlänsfakturering kan regioner på ett säkert sätt skicka digitala vårdbilagor till varandra när en patient ska faktureras för vård utanför sin egen hemregion. Det manuella arbetet minimeras, kontrollen över vad som faktureras förbättras, och det blir möjligt att automatisera hela processen.

Närbild på blodtrycksmätning.

Om Utomlänsfakturering

När en patient får vård utanför sin egen region faktureras hemregionen för de utgifter som uppkommit i samband med vården, och en faktura skickas till regionen som patienten tillhör. I samband med detta behöver även information skickas som beskriver behandlingens innehåll som fakturan avser, i en så kallad vårdbilaga. Denna bilaga kan inte skickas tillsammans med fakturan, eftersom den innehåller patientinformation och måste hanteras på ett säkert sätt så ingen obehörig kan komma åt informationen.

Idag hanteras själva fakturan via regionernas ekonomisystem, men underlaget som beskriver vilken vård patienten fått hanteras på olika sätt av många regioner. Det händer också att den information man får om en patients behandling varierar från region till region.

Eftersom vård utanför regiongränserna blir allt vanligare, ställer detta krav på att det finns säkra och effektiva processer för att skicka vårdbilagor. Med tjänsten Utomlänsfakturering skickas all information digitalt på ett säkert, enhetligt och strukturerat sätt. Det ökar patientsekretessen eftersom endast behöriga personer kan komma åt informationen. Hanteringen blir också effektivare eftersom man minimerar manuella steg. Dessutom utökas och förbättras informationen som skickas i vårdbilagan, vilket gör det enklare att kontrollera att fakturan stämmer.

Med hjälp av Utomlänsfakturering blir det också möjligt att hitta egna sätt att automatisera efterarbetet med vårdbilagorna, så att hela processen blir digitaliserad. Det spar massor av tid och förbättrar hanteringen av känslig patientinformation genom alla led.

Statistik över användning

Se statistik över användningen av Utomlänsfakturering.

Så erbjuds tjänsten

Tjänsten Utomlänsfakturering erbjuder säker och strukturerad överföring av digitala vårdbilagor mellan regioner vid fakturering. Förutom anslutningsmöjligheten av system till Nationella tjänsteplattformen, omfattar tjänsten regelverk för hur tjänsten är anpassad till de lagar och förordningar som gäller för att skicka patientinformation digitalt.

Tjänstens erbjudande omfattar även anvisningar och tekniska specifikationer för hur organisationer ska anpassa sina lokala system så att de kan skicka och ta emot vårdbilagor. Observera att tjänsten endast omfattar hantering av vårdbilagor, inte själva fakturan.

Förutsättningar

Utomlänsfakturering erbjuds till regioner.

Beroenden till andra tjänster

Förutom att din organisation behöver ansluta lokala system till Nationella tjänsteplattformen för informationsöverföringen, behöver ni också ha SITHS funktionscertifikat för att kunna få en säker kommunikation mellan systemen via Nationella tjänsteplattformen.

Det här behöver din organisation göra

För att din organisation ska kunna ansluta lokala system till Utomlänsfakturering, behöver ni börja med att identifiera vilka system ni använder för att skicka och ta emot vårdunderlag i samband med fakturering. Dessa system ska sedan anpassas så att de kan skicka och hämta informationen som vårdbilagorna innehåller. Anpassningarna gör ni genom att implementera funktionalitet i aktuella system enligt tjänstens tekniska specifikationer (tjänstekontrakt) som Inera tagit fram.

När anpassningarna är klara ska ni ansluta systemen till Nationella tjänsteplattformen, och när anslutningen är testad och godkänd är det klart att skicka och hämta vårdbilagor.

Beställ Utomlänsfakturering

Beställning av Utomlänsfakturering görs i Ineras kundportal.

För att beställa tjänster för din organisations räkning krävs särskild behörighet. Kontakta den lokala administratören i din organisation om du saknar behörighet som beställare.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Teknisk anslutning

När beställningen är signerad och klar kontaktar Inera er för att boka ett uppstartsmöte där vi tillsammans går igenom den tekniska anslutningen.

Vi går bland annat igenom:

  • Vilka tekniska vägval som behöver göras för den tekniska anslutningen
  • Vilka krav som ställs för att anslutningen ska bli godkänd
  • Hur test och kvalitetssäkring går till
  • Vilka ledtider ni kan förvänta er

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Anmäl fel

Vill du anmäla ett fel? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Få användarstöd

Är du användare av någon av Ineras tjänster och behöver hjälp? Då är du välkommen att kontakta oss.

Till toppen av sidan