Gå till innehåll

Intygstjänster

Intygstjänsterna utvecklas och förvaltas av Inera i syfte att förenkla och effektivisera sjukskrivningsprocessen för både invånare och hälso- och sjukvårdspersonal.

Intygstjänster gör det möjligt att skicka läkarintyg elektroniskt från vården till anslutna mottagare, samt kommunicera frågor och svar med Försäkringskassan. Tjänsten gör också att olika delar av samhället kan ta del av information i intygen genom ett antal tilläggsapplikationer:

Mina intyg är en webbapplikation där invånaren kan se och skriva ut sina läkarintyg eller skicka dem vidare elektroniskt till anslutna mottagare. Mina intyg nås via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Intygsstatistik visar statistik baserad på läkarintyg för sjukpenning, läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga, läkarutlåtande för sjukersättning, läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång som utfärdats elektroniskt. Intygsstatistik består av en del med nationell statistik som är tillgänglig för alla via internet utan inloggning, och en del med verksamhets- och regionsstatistik som kräver behörighet och vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal.

Rehabstöd är en webbapplikation som ger en samlad bild över pågående sjukfall på en vårdenhet, och är avsedd för personer inom hälso- och sjukvården som arbetar med att koordinera rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna patienter.

Att ansluta till Intygstjänster

Vårdgivare som kan skapa och hantera intyg och ärendekommunikation i sina journalsystem kan ansluta direkt till Intygstjänsterna och får då möjlighet att skicka de intyg som skapas i journalsystemet elektroniskt till anslutna mottagare. För intyg till Försäkringskassan går det även att skicka frågor och svar kopplade till intygen.

Även vårdgivare som saknar funktioner för elektronisk hantering av intyg i sina journalsystem kan ansluta till Intygstjänsterna genom att använda tilläggsapplikationen Webcert. Webcert innehåller funktioner för att skapa och hantera intyg och ärendekommunikation, och kan antingen integreras i journalsystemet eller användas som en fristående webbapplikation.

Genom att en vårdgivare ansluter till Intygstjänster görs viss information i alla intyg som skapas elektroniskt hos den vårdgivaren tillgänglig i applikationerna Mina intyg, Intygsstatistik och Rehabstöd.

Fördjupad information

Webcert

Mina intyg

Intygsstatistik

Rehabstöd

 

Projektet Intygstjänster

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support