Gå till innehåll

Intygstjänster

Intygstjänster består av flera tjänster som tillsammans digitaliserar hanteringen av intyg mellan vård, myndigheter och invånare. I Webcert kan vårdpersonal skapa digitala intyg för bland annat sjukpenning. Intygen samlas i en databas som tjänsterna Mina intyg, Rehabstöd och Intygsstatistik hämtar information från, så att invånare, vårdpersonal och myndigheter kan ta del av intygen på olika sätt.

Översikt Intygstjänster
Översikt över tjänsterna som ingår i Intygstjänster.

Över 200 olika typer av intyg hanteras i vården, och varje år lägger vårdpersonal över tre miljoner arbetstimmar på att skriva intyg. Genom att digitalisera hanteringen av några av de vanligaste intygstyperna bidrar Intygstjänster till:

  • Ökad samverkan mellan vården, invånaren och myndigheter. Det gör processen för sjukskrivning och rehabilitering mer kvalitetssäker och effektiv. Det gör också att det blir lättare för inblandade aktörer att skapa en helhetsbild över invånarens behov av stöd.
  • Ökad delaktighet för invånaren. Genom att själv kunna komma åt sina intyg och skicka dem till intygsmottagare blir invånaren mer aktiv och får bättre överblick över sin egen sjukskrivning och rehabilitering.
  • Högre rättssäkerhet. Stöd för ifyllnad och bedömning till läkare och vårdpersonal som skriver intyg ger bättre underlag för myndighetsbeslut.
  • Minskad administration och kortare handläggningstider. Att hantera intyg elektroniskt istället för i pappersform minskar den manuella hanteringen, och komplett ifyllda intyg ger mindre behov av kompletteringar.

Regioner och privata vårdgivare kan ansluta till Intygstjänster, och alla regioner är redan anslutna. Myndigheter kan ansluta som intygsmottagare.

Intygstjänster består av flera tjänster

Intygstjänster omfattar en databas där alla digitala intyg lagras, och flera webbaserade tjänster som vänder sig till vårdpersonal och invånare.

Webcert – för att skapa och skicka digitala intyg

I Webcert kan vårdpersonal skapa och skicka intyg, och skicka frågor och svar till Försäkringskassan om intyg för sjukpenning. Intygen som utfärdas i Webcert blir synliga för invånaren i Mina intyg, och för behörig vårdpersonal i Rehabstöd. Information från intygen ligger också till grund för statistiken som visas i Intygsstatistik. Webcert byggs in i kundens vårdinformationssystem eller används som en fristående webbapplikation.

Här kan du läsa mer om Webcert

Mina intyg – för att hantera sina egna intyg

I Mina intyg kan invånaren skicka sina läkarintyg till någon av de aktörer som är anslutna som intygsmottagare. Det går också att läsa, skriva ut och ladda ner intygen.

Här kan du läsa mer om Mina intyg

Intygsstatistik – för att följa upp statistik

I Intygsstatistik går det att följa upp alla digitalt utfärdade intyg. Vårdpersonal kan logga in och ta del av detaljerad statistik för en viss hälso- och sjukvårdsverksamhet, eller för en hel region. Det finns också statistik på nationell nivå som alla kan ta del av utan inloggning.

Här kan du läsa mer om Intygsstatistik

Rehabstöd – för stöd i rehabiliteringsprocessen

I Rehabstöd får rehabkoordinatorer och läkare en överblick över pågående och avslutade sjukskrivningar på en vårdenhet under hela rehabiliteringsprocessen.

Här kan du läsa mer om Rehabstöd

Ta emot intyg

Myndigheter kan ansluta till Intygstjänster som mottagare. I dagsläget är Försäkringskassan och Transportstyrelsen anslutna. Det innebär att de kan ta emot intyg som invånaren skickar från Mina intyg, och som vårdpersonal, med invånarens samtycke, skickar från Webcert.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan