Gå till innehåll

Intygstjänster

Intygstjänsterna gör det möjligt att skicka läkarintyg elektroniskt från vården till anslutna mottagare, samt kommunicera frågor och svar med Försäkringskassan. Det finns även ett antal tilläggsapplikationer som gör att olika delar av samhället kan ta del av information från intygen.

Intygstjänsterna utvecklas och förvaltas av Inera i syfte att förenkla och effektivisera sjukskrivningsprocessen för både invånare och hälso- och sjukvårdspersonal.

Intygstjänster gör det möjligt att skicka läkarintyg elektroniskt från vården till anslutna mottagare, samt kommunicera frågor och svar med Försäkringskassan. Tjänsten gör också att olika delar av samhället kan ta del av information i intygen genom ett antal tilläggsapplikationer:

Mina intyg är en webbapplikation där invånaren kan se och skriva ut sina läkarintyg eller skicka dem vidare elektroniskt till anslutna mottagare. Mina intyg nås via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Statistiktjänst för ordinerad sjukskrivning visar statistik baserad på alla läkarintyg för sjukpenning (FK 7263) som utfärdats elektroniskt. Statistiktjänsten består av en del med nationell statistik som är tillgänglig för alla via internet utan inloggning, och en del med verksamhets- och landstingsstatistik som kräver behörighet och vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal.

Rehabstöd är en webbapplikation som ger en samlad bild över pågående sjukfall på en vårdenhet, och är avsedd för personer inom hälso- och sjukvården som arbetar med att koordinera rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna patienter.

Att ansluta till Intygstjänster

Vårdgivare som kan skapa och hantera intyg och ärendekommunikation i sina journalsystem kan ansluta direkt till Intygstjänsterna och får då möjlighet att skicka de intyg som skapas i journalsystemet elektroniskt till anslutna mottagare. För intyg till Försäkringskassan går det även att skicka frågor och svar kopplade till intygen.

Även vårdgivare som saknar funktioner för elektronisk hantering av intyg i sina journalsystem kan ansluta till Intygstjänsterna genom att använda tilläggsapplikationen Webcert. Webcert innehåller funktioner för att skapa och hantera intyg och ärendekommunikation, och kan antingen integreras i journalsystemet eller användas som en fristående webbapplikation.

Genom att en vårdgivare ansluter till Intygstjänster görs viss information i alla intyg som skapas elektroniskt hos den vårdgivaren tillgänglig i applikationerna Mina intyg, Statistiktjänst för ordinerad sjukskrivning och Rehabstöd.

Fördjupad information

Följ länkarna nedan för att läsa mer om hur man beställer, ansluter och använder Intygstjänsterna. Där finns också vanliga frågor och svar samt dokument samlade.

Intygstjänster

Webcert

Mina intyg

Statistiktjänst för ordinerad sjukskrivning

Rehabstöd

Pågående utveckling

Intygstjänsterna utvecklas löpande med ny och förbättrad funktionalitet, och nya funktioner tas fram. Detta görs inom ramen för projektet Intygstjänster. Följ länken nedan för att läsa mer om det arbete som pågår inom projektet Intygstjänster.

Projektet Intygstjänster