Gå till innehåll

Intygsstatistik

Med Intygsstatistik kan du som arbetar inom hälso- och sjukvården enkelt se och följa upp de mönster som finns för sjukskrivningar. Du kan till exempel se om antalet sjukskrivningar ökat eller minskat, skillnader mellan könen och vilka diagnoser som är vanligast i läkarintygen.

Intygsstatistik ger dig som arbetar inom hälso- och sjukvården en överblick över sjukskrivningar i hela Sverige. Du kan enkelt se regionala skillnader, skriva ut färdiga rapporter eller filtrera och skapa egna rapporter. Tyngdpunkten ligger på intyg för sjukpenning, men du kan också se statistik för andra läkarintyg och för kommunikation om ärenden mellan sjukvården och Försäkringskassan.

Intygsstatistik är en webbsida som nås via internet på statistik.intygstjanster.se. Den består av två delar:

  • Nationell statistik som är tillgänglig för alla
  • Verksamhetsstatistik på regions- och vårdenhetsnivå. För att se den här statistiken krävs behörighet och inloggning med SITHS-kort.

All data som visas i Intygsstatistik är avidentifierad. Det innebär att alla personuppgifter har tagits bort. Intygsstatistik är till för att följa upp sjukskrivning på gruppnivå och över tid. Du som är rehabkoordinator eller läkare och behöver se information om enskilda patienter som är sjukskrivna på din vårdenhet just nu kan göra det i Rehabstöd.

Intygsstatistik startsidan
Startsidan för Intygsstatistik.

Nationell statistik tillgänglig för alla

Den nationella delen av Intygsstatistik är tillgänglig för alla och kräver ingen behörighet eller inloggning. Den kan därför användas av personer utanför hälso- och sjukvården som till exempel politiker, journalister, forskare och invånare som är intresserade av hur mönstren för sjukskrivning utvecklas.

Förbättra sjukskrivningsprocessen med lokal och regional statistik

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården kan ta del av mer detaljerad statistik för en viss hälso- och sjukvårdsverksamhet, eller för en hel region. Du kan följa upp förändringar i sjukskrivningsmönster över tid på lokal, regional och nationell nivå. Den detaljerade statistiken vänder sig i första hand till verksamhetschefer, processledare och andra som arbetar med sjukskrivningsfrågor lokalt på en vårdenhet eller övergripande i regionen.

Ärendekommunikation

I Intygsstatistik kan du också se statistik över den kommunikation som skickas mellan Försäkringskassan och vårdgivare avseende ärenden kopplade till läkarintyg för sjukpenning. Det finns fem olika ärendetyper och du kan se statistik för alla dem. Det gör det möjligt att exempelvis se hur stor del av intygen som behöver kompletteras.

Intygsstatistik är en del av Intygstjänster

Den information som visas i Intygsstatistik hämtas ur de digitala intyg som utfärdas av vårdgivare som är anslutna till Intygstjänster.

Här kan du läsa mer om Intygstjänster

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan