Video- och distansmöte

Om Video- och distansmöte

Video- och distansmöte effektiviserar och underlättar arbetet för organisationer genom att erbjuda alternativa mötesformer på distans.

Videoutrustning för distansmöte.

Tjänsten är väl etablerad och har använts av regioner och kommuner sedan 2008. Även vissa privata vårdgivare och myndigheter använder tjänsten. Under denna tid har användningen ökat med flera hundra procent, och användningen fortsätter att öka år för år. Arbetssätt baserade på video- och distansmöte har utvecklats i många olika former - och är idag en självklarhet inom de flesta verksamheter.

Fördelen med att ha en gemensam tjänst för video- och distansmöten som alla kan använda, är att det blir enklare att driva arbetet med gemensamma standarder och säkerställa att videomöten fungerar bra över organisationsgränserna. Man kan också enklare komma överens om gemensamma krav på kvalitet och säkerhet, som man sedan kan säkerställa fungerar genom alla led.

Utan en gemensamt samordnad tjänst som driver detta arbete och ger rekommendationer, finns risken att organisationer bygger upp sina egna ”öar” av videomiljöer. Det blir många gånger dyrare och riskerar även att försvåra kommunikation över organisationsgränserna.

Video- och distansmöte består av två olika delar som fyller olika behov:

  • Flerpartsmöte – är anpassat för att underlätta videomöten över organisationsgränserna där flera deltagare ska delta. Tjänsten kan användas tillsammans med Videoinfrastrukturen, eller enskilt.
  • Videoinfrastrukturen – är främst avsedd för den högspecialiserade sjukvården, och erbjuder videomöten med extra hög tillgänglighet och kvalitet.
Till toppen av sidan