Alla tjänster A-Ö

Terminologitjänsten

Terminologitjänsten är en plattform där kodverk och urval från olika källor kan samlas och nås via ett webbgränssnitt. Syftet är att underlätta användningen av enhetliga begrepp och standardiserade informationsstrukturer – inom och mellan regionerna.

Om Terminologitjänsten

Inom hälso- och sjukvården finns stora mängder information som skickas mellan olika vårdinformationssystem. För att informationen ska tolkas på samma sätt av olika system och människor så används kodverk och urval. Exempelvis kan diagnoser och andra journalanteckningar anges med koder istället för att uttryckas i fritext. Ofta hanteras kodverken och urvalen i lokala dokument, vilket är osäkert och ineffektivt.

Gemensam källa för kodverk och urval

Terminologitjänsten är en plattform där kodverk och urval från flera olika källor kan samlas. Där finns både kodverk som används i Ineras nationella tjänster och andra nationella kodverk som exempelvis Snomed CT och ICD 10. Dessutom erbjuds alla regioner en egen yta i plattformen, där de själva kan publicera sina kodverk och urval.

Genom att erbjuda en gemensam källa för både nationellt beslutade och regionala kodverk och urval bidrar Terminologitjänsten till att stödja en mer enhetlig begreppsanvändning och standardiserade informationsstrukturer.

Enkelt att dela och återanvända innehåll

Allt innehåll i Terminologitjänsten är öppet tillgängligt via ett webbgränssnitt. Där går det att söka, läsa och ladda ner publicerade kodverk och urval. Det finns även en funktion för att mappa olika kodverk och urval, det vill säga se hur de stämmer överens med varandra.

Terminologitjänsten riktar sig främst till informatiker, terminologer, informations- och verksamhetsarkitekter samt kodverks- och systemförvaltare.

Så fungerar Terminologitjänsten

Alla regioner har möjlighet att förfoga över en egen yta i Terminologitjänsten, där de kan skapa och underhålla sina kodverk och urval. Regionen ansvarar för innehållet i sin yta och hanterar behörigheterna för sina egna administratörer med hjälp av administrativa medarbetaruppdrag.

Regionerna kan skapa och underhålla sitt innehåll i Terminologitjänstens webbgränssnitt eller direkt i vårdinformationssystemet som ansluts till Terminologitjänsten via API.

Pris och beställning

Terminologitjänsten erbjuds till regioner. De kan beställa

  • en egen yta i Terminologitjänsten
  • anslutning till Terminologitjänstens API.

Beställ Terminologitjänsten

Beställning görs i Ineras kundportal.

För att beställa tjänster för din organisations räkning krävs särskild behörighet. Kontakta den lokala administratören i din organisation om du saknar behörighet som beställare.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Teknisk anslutning och införande

Organisationer som vill publicera innehåll i Terminologitjänsten behöver

  • etablera förvaltning av sin egen yta i plattformen och det innehåll som ska publiceras där
  • avsätta resurser för utbildning och support av den egna ytan.

Organisationer som vill använda Terminologitjänstens API behöver göra anpassningar i sitt vårdinformationssystem.

Läs hur den tekniska anslutningen går till på Terminologitjänstens egna informationssidor.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Nyheter

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Anmäl fel

Vill du anmäla ett fel? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Få användarstöd

Är du användare av någon av Ineras tjänster och behöver hjälp? Då är du välkommen att kontakta oss.

Till toppen av sidan