Aktuellt

Ny tjänst stöttar effektivt utbyte av vårdinformation

Inera driver sedan ett år tillbaka ett projekt med syfte att ta fram en ny tjänst gällande gemensamt överenskomna standarder för vårdinformation. Lars Börjeson, informationsarkitekt på Inera, berättar om vinsterna med att kunna utbyta och återanvända likartade definitioner.

I dagens vårdsverige finns det stora mängder ostrukturerad information som skickas mellan olika vårdsystem, exempelvis journalanteckningar. Information är ibland svårtolkad och för att öka förståelsen görs informationen mer strukturerad, bland annat med hjälp av kodverk och urval. Ett vanligt använt kodverk är Snomed CT som förmedlas via Socialstyrelsen och för närvarande innehåller cirka 360 000 olika kodade begrepp. Genom en kontrollerad terminologi återger Snomed CT kliniska fraser i patientjournaler och möjliggör en automatisk tolkning av dem.

Bild på Lars Börjeson
Lars Börjeson är informationsarkitekt på Inera.

– Det finns ett behov av gemensamma överenskomna standarder så att vårdinformationen ska kunna förstås av både människa och maskin, oberoende av organisation och system. Idag hanteras kodverk och urval i lösa Excel-filer och PDF-dokument, vilket både är osäkert och ineffektivt. Det saknas idag ett gemensamt och effektivt verktyg för att skapa, kvalitetssäkra och distribuera kodverk och urval, säger Lars Börjeson, informationsarkitekt på Inera 

Våren 2022 påbörjade Inera ett utvecklingsprojekt efter att 18 regioner ställt sig bakom initiativet. Projektet ska utveckla en plattform där gemensamt beslutade kodverk och urval ska tillhandahållas och göras tillgängliga för alla anslutna organisationer. En första version av plattformen planeras vara tillgänglig till sommaren i år och kommer att heta Terminologitjänsten.

– Terminologitjänstens främsta målgrupp är regioner och kommer initialt att tillhandahålla de kodverk och urval som regionerna använder och drar nytta av, exempelvis Snomed CT och de kodverk som tillhandahålls av Inera. Alla anslutna organisationer kommer att bli tilldelade en yta för sina egna kodverk och urval, att förvalta som sin egen. Terminologitjänsten i sig liksom Ineras egen yta i tjänsten kommer att förvaltas av Inera, berättar Lars Börjeson.  

Att samla kodverk och urval från flera olika källor i en och samma tjänst har flera fördelar. Förutom att skapa, underhålla, söka och importera innehåll till tjänsten kommer man som anslutande region även kunna ta del av andra regioners innehåll. Terminologitjänsten är en central infrastrukturtjänst som syftar till att stödja, underlätta och effektivisera arbetet med att uppnå semantisk interoperabilitet inom hälso- och sjukvården, det vill säga att avsändaren och mottagaren av information har en gemensam förståelse av informationens betydelse.  

– Att främja den semantiska interoperabiltiten inom hälso- och sjukvården i Sverige är viktigt av flera anledningar. Framför allt bidrar ett effektivt informationsutbyte till säkrare vård samt minskad administration och dubbelarbete för vårdpersonalen, säger Lars Börjeson.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan