Om 1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården. Invånarna kan när som helst besöka 1177.se, logga in för personliga e-tjänster och ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Bakom 1177 Vårdguiden står alla regioner i samverkan.

En person sitter vid frukostbordet och läser på 1177.se.

1177 Vårdguiden är resultatet av ett unikt samarbete mellan Sveriges regioner. Den gemensamma, långsiktiga satsningen har gjort 1177 Vårdguiden till en självklar del av hälso- och sjukvården. Fler än hundratusen anställda inom vården kommunicerar med patienter via 1177 Vårdguidens e-tjänster, närmare tvåtusen sjuksköterskor ger sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden på telefon, och flera hundra experter kvalitetssäkrar innehållet i 1177.se och de övriga tjänsterna.

Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet

Tjänsterna som utgör 1177 Vårdguiden är pålitliga, säkra och tillgängliga dygnet runt. All information och rådgivning bygger på vetenskap och beprövad medicinsk erfarenhet, och kvalitetssäkras av experter som läkare, sjuksköterskor och tandläkare. Kraven på säkerhet och tillgänglighet är höga. 1177 Vårdguiden är en tillgänglig, samlad och säker ingång till hälso- och sjukvården för alla invånare.

1177 Vårdguiden finns också som app för smarta telefoner och surfplattor.

Stärker invånaren i mötet med vården

1177 Vårdguiden stärker invånaren så att hen blir mer kunnig, trygg och delaktig i sin egen vård och hälsa. Invånarens perspektiv genomsyrar allt innehåll och alla tjänster. Det påverkar hur ett rådgivningssamtal genomförs, utformningen av texter, bildval och tjänster. Utvecklingen av 1177 Vårdguiden sker alltid med invånaren i fokus.

Första linjens digitala vård

Det pågår ett intensivt arbete för att utveckla och modernisera 1177 Vårdguiden.

Med 1177 Vårdguiden som startpunkt ska invånaren få överblick över alla sina kontakter med hälso- och sjukvården, och möjlighet att vid behov lotsas direkt till digital eller fysisk vård.

Läs mer om allt utvecklingsarbete som pågår i programmet Första linjens digitala vård

Nyheter kopplade till 1177 Vårdguiden

Projekt kopplade till 1177 Vårdguiden

Till toppen av sidan