Ändringar 2023

4 april 2023

Inera förbättrar befintliga avtalsdokument.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

1177 symtombedömning och hänvisning

  • Förtydliganden och korrigeringar i avsnitt 5, Beskrivning av Tjänsten.
  • Preciseringar i avsnitt 6 samt tillkommande instruktion för behandling av personuppgifter i avsnitt 6.2.
  • Förtydligande avseende Abonnemangets löptid, avsnitt 11.1.
  • Redaktionella justeringar.

Ändringarna gäller från och med 4 april 2023.

Till toppen av sidan