Ändringar 2023

23 oktober 2023

Inera utökar antalet Tjänster som omfattas av Avtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

Säker digital kommunikation

 • Nytt åtagande avseende delning av uppgifter med övertagare av Tjänsten.
 • Ändring av uppsägningsvillkor i samband med övertagande av Tjänsten.

Ändringarna gäller från och med 23 januari 2024.

Intygstjänster

 • Redaktionella justeringar i avsnittet Beskrivning av Tjänsten.
 • Redaktionella justeringar i avsnittet Personuppgiftsbehandlingens förhållanden.
 • Tillkommande åtagande för Kunden.

Ändringarna gäller från och med 23 januari 2024.

1177 listning

 • Utökad beskrivning av informationsmängder som utväxlas i Tjänsten.
 • Redaktionella justeringar i avsnitten Typ av personuppgifter och Kategorier av registrerade personer.

Ändringarna gäller från och med 23 oktober 2023.

1177 tidbokning

 • Redaktionella justeringar i avsnittet Personuppgiftsbehandlingens förhållanden.
 • Tillkommande åtagande för Kunden.

Ändringarna gäller från och med 23 januari 2024.

1177 journal

 • Redaktionella justeringar.
 • Redaktionella justeringar i avsnittet Personuppgiftsbehandlingens förhållanden.
 • Tillkommande åtagande för Kunden.

Ändringarna gäller från och med 23 januari 2024.

Ombudstjänsten

 • Redaktionella justeringar.
 • Redaktionella justeringar i avsnittet Personuppgiftsbehandlingens förhållanden.
 • Redaktionella justeringar i avsnittet Support.

Ändringar gäller från och med 23 oktober 2023.

Till toppen av sidan