Ändringar 2023

30 mars 2023

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

Pascal

Avsnitt 6 Behandling av personuppgifter:

  • Förtydligande av behandlingens ändamål
  • Förtydligande av kategorier av personer och typ av personuppgifter
  • Redaktionella justeringar

Avsnitt 8 - Åtaganden:

  • Redaktionella justeringar och ändringar införda gällande dosmigrering

Utöver de ovanstående ändringarna har mindre redaktionella justeringar genomförts genomgående i BTV:n.

Ändringarna gäller från och med 30 mars 2023.

Underskriftstjänsten

  • Avsnitt 4 – Redaktionella ändringar för beskrivning av tjänstens varianter.
  • Avsnitt 5.1 - Redaktionella ändringar för att spegla de tre olika varianter på tjänsten som erbjuds.
  • Avsnitt 6 - Behandling av personuppgifter har reviderats för att spegla de varianter av tjänsten (Kategorier av registrerade personer och tjänstespecifika instruktioner).

Ändringarna gäller från och med 30 mars 2023.

Till toppen av sidan