Ändringar 2023

19 september 2023

Ändrade priser för Ineras tjänster

Den 1 januari 2024 görs en generell höjning av priserna för Ineras tjänster med 4 procent.

I de fall ändringar utöver denna generella prishöjning blir aktuella så aviseras dessa separat i enlighet med Ineras kundavtal.

Till toppen av sidan