Ändringar 2023

22 februari 2023

Version 2.0 av SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal ersätter tidigare version 1.2.1.

Den nya versionen följer i stort den tidigare men vissa avsnitt, såsom exempelvis avsnitt 12 och 17, har omarbetats utefter standardavtalsklausuler som har godkänts av EU-kommissionen.

Till toppen av sidan