Ändringar 2022

31 mars 2022

Inera utökar antalet Tjänster som omfattas av Avtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Nya tjänster 

Symtombedömning och hänvisning 

Öppen testmilö 

Utökningen utgör en väsentlig ändring av Avtalet som är till fördel för Kunden. Utökningen gäller från och med 31 mars 2022.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument: 

1177 Vårdguiden på telefon 

  • I punkten 5.3 har tillförts information om att Tjänsten är ett NMI. 
  • I avsnitt 8 har nya kundåtaganden tillförts.  

Ändringarna gäller från och med 30 juni 2022. 

Elektronisk remiss 

  • Punkten 8.1 omfattar nytt åtagande avseende hantering av skyddade personuppgifter. 

Ändringen gäller från och med 30 juni 2022. 

Intygstjänster 

  • Punkten 6.2 har en ny reglering om radering av intygsinformation från Tjänsten. 
  • Avsnittet 11 omfattar en ny reglering om att Kunden inte äger rätt att indirekt ansluta andra aktörer. 

Ändringarna gäller från och med 30 juni 2022. 

Journalen 

  • Redaktionella ändringar, eller andra justeringar som inte påverkar Kunden i negativ bemärkelse, har genomförts. 

 Utökningen gäller från och med 31 mars 2022. 

 Pascal 

  • I punkten 8.1 har nya kundåtaganden tillförts.  

 Ändringen gäller från och med 30 juni 2022. 

 Svevac 

  • Redaktionella ändringar, eller andra justeringar som inte påverkar Kunden i negativ bemärkelse, har genomförts. 

 Utökningen gäller från och med 31 mars 2022. 

Till toppen av sidan