Ändringar 2022

2 november 2022

Inera utökar antalet Tjänster som omfattas av Avtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Nya tjänster

Säkerhetstjänster- lokal IDP

Utökningen gäller från och med 2 november 2022.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

Öppen testmiljö

 • Avsnitt 5.1 Beskrivning av Tjänsten har ändras redaktionellt.

Ändringarna gäller från och med 2 november 2022.

Intygstjänster

 • Avsnitt 11.2 villkor för abonnemangets löptid samt uppsägning av abonnemanget har reviderats för vissa kundgrupper.
 • Redaktionella ändringar har genomförts.

Ändringarna gäller från och med 2 november 2022.

Sil

 • Redaktionella ändringar har genomförts.
 • Tillförande av tilläggstjänst i befintlig BTV har genomförts.
 • Avsnitt 6 Behandling av personuppgifter har reviderats (beskrivningen av behandlingens art och ändamål samt kategorier av registrerade och typ av personuppgifter).

Ändringarna gäller från och med 2 november 2022.

1177 listning

 • Namnbyte av BTV från Utomlänslistning till 1177 Listning
 • Reviderat beskrivning av tjänsten och instruktioner från kund till Inera om behandling av personuppgifter.
 • Nya instruktioner för ny funktionalitet i tjänsten för att hålla reda på invånares omlistningar på årsbasis både i hemregion och annan region.

Ändringarna gäller från och med 2 november 2022.

1177 inkorg

 • Redaktionella ändringar har genomförts.

Ändringarna gäller från och med 2 november 2022.

Rådgivningsstödet webb

 • Redaktionella ändringar har genomförts.
 • Avsnitt 8.1 Kundens åtagande har kompletterats med åtagande om avvikelserapportering.

Ändringarna gäller från och med 2 november 2022.

Symtombedömning och hänvisning

 • Avsnitt 6 Behandling av personuppgifter har reviderats (tjänstespecifika instruktioner samt typ av personuppgifter).
 • Avsnitt 5.3 Regelverk har uppdaterats avseende hänvisning till Läkemedelsverkets föreskrifter.
 • Redaktionella ändringar har genomförts.

Ändringarna gäller från och med 2 november 2022.

Eira

 • Avsnitt 5.1.1 har reviderats avseende debitering.

Ändringarna gäller från och med 2 februari 2023.

Till toppen av sidan