Ändringar 2022

24 februari 2022

Inera utökar antalet Tjänster som omfattas av Avtalet och förbättrar ett befintligt avtalsdokument.

Ny tjänst

Säker digital kommunikation

Utökningen utgör en väsentlig ändring av Avtalet som är till fördel för Kunden. Utökningen gäller från och med 24 februari 2022.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

Säkerhetstjänster - IdP

Följande justeringar gäller från och med 24 februari 2022:

  • Punkten 6.1.6 Kategorier av registrerade personer har ny lydelse avseende kategorier av registrerade.
  • Punkten 8.1 Kundens åtaganden har kompletterats med två nya åtaganden som relaterar till beroenden till andra av Ineras Tjänster respektive regelverk om anslutning.
  • Redaktionella justeringar har genomförts.

Följande ändringar gäller från och med 24 maj 2022:

  • Punkten 5.3 har kompletterats med regelverket Villkor för anslutning till Ineras tekniska infrastruktur.
  • Avsnitt 7 har kompletterats med villkor för anslutning till Ineras tekniska infrastruktur.
Till toppen av sidan