Ändringar 2022

19 december 2022

Inera förbättrar befintliga avtalsdokument.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

1177 på telefon

 • Redaktionella justeringar har genomförts till följd av namnändring av tjänsten (borttagning av ordet vårdguiden).
 • Avsnitt 5.1 Övergripande beskrivning av tjänsten har justerats med förtydligande av hur tjänsten kan användas.
 • Avsnitt 6 Redaktionella justeringar har genomförts.

Ändringarna gäller från och med 19 december 2022.

Digitalt möte

 • Uppgift i avsnitt 6.2 punkt 4 avseende gallringstid har justerats.

Ändringarna gäller från och med 19 december 2022.

Journalen

 • Redaktionella justeringar har genomförts.
 • Avsnitt 10 Support har justerats.

Ändringarna gäller från och med 19 december 2022.

Nationell patientöversikt

 • Justeringar har gjorts av termer, begrepp och hänvisningar i syfte att anpassa dokumentet till lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
 • Avsnitt 6 Behandling av personuppgifter har reviderats.
 • Avsnitt 5.3 Regelverk har justerats.

Ändringarna gäller från och med 19 december 2022.

Säker digital kommunikation

 • Redaktionella justeringar har genomförts.

Ändringarna gäller från och med 19 december 2022.

Säkerhetstjänster autentisering

 • Avsnitt 6 Behandling av personuppgifter har reviderats.
 • Särskilda villkor avseende indirekt anslutna har införts.

Ändringar gäller från och med 19 mars 2023.

Till toppen av sidan