Gå till innehåll

SITHS Kontinuitetssäkring

Projektet SITHS Kontinuitetssäkring har till uppgift att säkerställa att Identifieringstjänst SITHS uppfyller kraven enligt kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, fram tills dess att en ny upphandlad lösning för tjänsten finns på plats.

Om projektet

Projektet SITHS Kontinuitetssäkring har till uppgift att säkerställa att Identifieringstjänst SITHS uppfyller kraven enligt kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, fram tills dess att en ny upphandlad lösning för tjänsten finns på plats.

Arbetet med att kontinuitetssäkra SITHS påbörjades med anledning av att lanseringen av Ineras och Försäkringskassans planerade gemensamma tjänst E-identitet för offentlig sektor – Efos, blivit försenad och SITHS var tvunget att användas längre än beräknat. Detta arbete fick sedan ytterligare fart när man i slutet av januari 2019 beslöt att avsluta samverkansavtalet mellan Inera och Försäkringskassan, och att tjänsten Efos inte längre skulle lanseras som en gemensam tjänst. 

Efter att samverkansavtalet kring Efos avslutades, har projektet SITHS Kontinuitetssäkring primärt fokuserat på att förlänga avtal samt införa nödvändiga funktioner för att kunna utfärda e-legitimationer som uppfyller tillitsnivå 3 (SITHS e-id).

Leveranser

Projektet ska leverera:

 • SSL-certifikat från Telia istället för publika SITHS funktionscertifikat.
 • Stöd för att kunna distansuppgradera befintliga SITHS-kort med e-legitimationer med tillitsnivå 3, LoA3.
 • Stöd för att kunna utfärda nya e-legitimationer med LoA3 – SITHS e-id.
 • Stöd för att kunna utfärda SITHS LoA3 reservkort.

Förutsättningar för användning och införande

Läs mer om detta under rubriken ”Detta behöver din organisation göra”.

Projektets påverkan

Alla organisationer som använder SITHS behöver säkerställa att även SITHS e-id kommer att fungera i samtliga tjänster som använder SITHS

Detta innebär både att planera för övergången till SITHS e-id, samt att verifiera att befintliga lösningar som idag använder SITHS även fungerar med SITHS e-id.
Läs mer under rubriken ”Detta behöver din organisation göra”.

Även Ineras tjänster måste anpassas till SITHS e-id. Här kan du se status för Ineras tjänster.

Detta behöver din organisation göra

Checklistan via länken nedan innehåller information om sådant som din organisation måste göra med anledning av projektet och införandet av SITHS e-id.

Om ni inte hanterar detta kan konsekvensen bli driftstörningar och att användare inte kan använda SITHS e-id. Observera att checklistan uppdateras löpande, så ta för vana att alltid läsa dokumentet från Ineras webb, ladda inte ner och spara filen lokalt hos er.

Frågor och svar

Visa/Dölj mer information

Vad skiljer sig mellan SITHS Admins gröna och rosa vy?

 • Svar på frågan

  Det enda som ändrats är namnen på knappvalen, se bilden nedan. Utfärdarprocessen för kort och certifikat har inte förändrats. Se bilden i större storlek

   

  SITHS Admins två vyer

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 februari 2020

Visa/Dölj mer information

Håller alla ”gamla kort” på att ta slut?

 • Svar på frågan

  Nej. Det finns ett lager av gamla kort inklusive SIS-kort. Dock ett begränsat antal – och då i synnerhet SIS-korten. Vi rekommenderar att ni beställer de nya SITHS e-id ordinarie korten som har en livslängd på 5 år, till skillnad mot gamla kort som är giltiga cirka 2 år (som längst till och med 8 maj 2022). De nya korten kostar dessutom 30 kronor mindre per kort. 

  Senast uppdaterat: Torsdag 20 februari 2020

Visa/Dölj mer information

Vad ska vi göra när de gamla korten tar slut?

 • Svar på frågan

  Det går jättebra att redan nu beställa motsvarande kortprodukter i nya SITHS Admin. Kommer ni igång med utgivning av de nya korten, behöver ni inte oroa er över att de gamla tar slut. Här kan du se de nya kortprodukter inklusive SIS-kort, sidan 4.

  Senast uppdaterat: Torsdag 20 februari 2020

Visa/Dölj mer information

När slutar de gamla SITHS-korten att fungera?

 • Svar på frågan

  Gamla SITHS-kort kommer att fungera hela sin giltighetstid, dock senast till och med 8 maj 2022. Tänk dock på att efter den 31 december 2020 kan du behöva ha SITHS-kort med SITHS e-id för att kunna använda kortet i tjänster som kräver tillitsnivå 3, LoA3. 

  Senast uppdaterat: Torsdag 9 april 2020

Visa/Dölj mer information

Varför har det blivit färre kortprodukter i SITHS Admin?

 • Svar på frågan

  Vi har tagit bort kundunika kortprodukter för att hålla nere priset för alla, och för att harmonisera kortutbudet. Därför ser du inte lika många kortprodukter i SITHS Admin.

  Senast uppdaterat: Torsdag 20 februari 2020

Visa/Dölj mer information

Varför har kundunika kortprodukter tagits bort?

 • Svar på frågan

  Minskning av antalet kortprodukter är till för att hålla nere kortpriset för alla.

  Senast uppdaterat: Torsdag 20 februari 2020

Visa/Dölj mer information

Varför tas titeln bort från de nya SITHS e-id korten?

 • Svar på frågan

  Beslutet att ta bort titel från korten togs redan i samband med Efos, och kommer att gälla även för SITHS e-id kort.

  Anledningen till beslutet att inte ha titel med på korten grundar sig i att det inte finns någon kvalitetssäkrad grunddatakälla som vi kan hämta titeln från. I dagsläget är det enbart den legitimerade titeln som finns registrerad hos Socialstyrelsen över hälso- och sjukvårdspersonal som är kvalitetssäkrad. Problemet är att det oftast inte är dessa titlar som man vill ha tryckta på korten, utan det är andra typer av titlar som inte finns hos Socialstyrelsen, och som inte går att verifiera eller styrka i ett officiellt register.

  Senast uppdaterat: Torsdag 20 februari 2020

Visa/Dölj mer information

Vad krävs för att en person ska kunna få ett ordinarie SITHS-kort/SITHS e-id kort?

 • Svar på frågan

  Det är endast personer som arbetar inom en SITHS-ansluten organisation, och som har ett svenskt personnummer med format ååååmmdd-xxxx, samt en svensk folkbokföringsadress - som kan få ett ordinarie SITHS-kort/SITHS e-id kort. 

  Senast uppdaterat: Torsdag 20 februari 2020

Visa/Dölj mer information

Varför måste jag välja certifikat när jag ska beställa SITHS e-id kort i SITHS Admin och SIS Capture Station?

 • Svar på frågan

  Från och med den 11 februari, då SITHS e-id lanserades, måste du som är id-administratör ”välja rätt certifikat” när du loggar in i SITHS Admin och ska beställa SITHS e-id kort (5xx-serien).

  Du ska välja ”SITHS e-id Person HSA-id 3 CA v1 certifikat” för att kunna beställa nya SITHS e-id kort av typen 5xx-serien (grön vy). Om du väljer ” SITHS-certifikat (HCC)” kommer du in till den gamla vyn av SITHS Admin, där du endast kan skapa beställningar för gamla SITHS-kort (rosa vyn).

  Observera att det fungerar olika i SITHS Admin och SIS Capture Station.

  SITHS Admin (skapa beställningar)

  Loggar du in med SITHS e-id Person HSA-id 3 CA v1 får du bara skapa beställningar för nya SITHS e-id certifikat på nya kort (gröna/IP1).

  Loggar du in med SITHS-certifikat (HCC) får du endast skapa beställningar för gamla SITHS-certifikat (HCC) på gamla kort (gråa/EID IP5a).

  SIS Capture Station, SCS (Skicka beställningar till Thales)

  Kontrollera att du väljer rätt certifikat när du loggar in. Det kan vara så att SIS Capture Station förväljer Telia e-leg, men sparar det du senast använde.

  Använd SITHS e-id Person ID 3 Ca v1 när du skickar beställningar både för nya SITHS e-id kort (som har SITHS e-id certifikat) och gamla SITHS-kort (som har HCC).

  Använder du Telia e-leg (som egentligen finns på både gamla och nya kort) får du bara skicka beställningar för gamla SITHS-kort (som har HCC). 

  SITHS gröna vy

   

  SITHS rosa vy

  Senast uppdaterat: Tisdag 11 februari 2020

Visa/Dölj mer information

Jag har problem med att nå sidan till distansuppgarderingen på grund av tekniska konfigurationer i den lokala it-miljön. Vad gör jag?

 • Svar på frågan

  Du måste se till att domänen ”siths.se” är med i er lista för ”trusted sites”. Er konfiguration måste lita på domänen siths.se. Detta bör åtgärda problemet med att nå sidan. 

  Senast uppdaterat: Onsdag 20 november 2019

Visa/Dölj mer information

Hur länge kan jag distansuppgradera befintliga SITHS-kort till SITHS e-id?

 • Svar på frågan

  Deadline för att kunna distansuppgradera befintliga SITHS-kort till SITHS e-id med LoA3 är mitten av december 2020, därefter måste man utfärda nya SITHS e-id kort.

  Senast uppdaterat: Fredag 3 april 2020

Visa/Dölj mer information

Går det att distansuppgradera ett kort från till exempel Skatteverket eller Telia?

 • Svar på frågan

  Nej, endast ordinarie SITHS-kort går att distansuppgradera. Detta eftersom SITHS och Inera måste äga och förklara hela distributionsprocessen gentemot DIGG för att kunna uppnå tillitsnivå 3.

  Senast uppdaterat: Onsdag 20 november 2019

Visa/Dölj mer information

Går det att uppgradera ett reservkort till SITHS e-id?

 • Svar på frågan

  Nej, distansuppgraderingen är endast till för SITHS e-id med tillitsnivå 3, vilket befintlig utgivningsprocess för reservkort i dagsläget inte kan uppnå.

  Senast uppdaterat: Onsdag 20 november 2019

Visa/Dölj mer information

Hur kommer man kunna administrera de uppgraderade SITHS-korten under november 2019 – februari 2020?

 • Svar på frågan

  Via dagens SITHS Admin, precis som vanligt.

  Senast uppdaterat: Onsdag 20 november 2019

Visa/Dölj mer information

Hur lång tid tar det att distansuppgardera ett kort?

 • Svar på frågan

  I vanliga fall tar det några minuter att uppgradera kortet. I vissa fall något längre.

  Senast uppdaterat: Onsdag 20 november 2019

Visa/Dölj mer information

Jag har fått meddelandet om att SITHS-kortet är för fullt, fast att det inte är det. Varför då?

 • Svar på frågan

  Du som tidigare har raderat certifikat upprepade gånger från kortet kan riskera att kortet ”blir trasigt” och därför inte går att uppgradera på ett korrekt sätt. Det formateras inte korrekt. Risken är liten att det blir så, men det kan inträffa. Vi rekommenderar därför att du inte uppgradera kortet, utan istället väntar tills att det är möjligt att beställa ett nytt kort med SITHS e-id.

  Senast uppdaterat: Onsdag 20 november 2019

Visa/Dölj mer information

Vad händer efter uppgraderingen med de certifikat som finns på kortet?

 • Svar på frågan

  Det finns begränsningar för hur många certifikat som får plats på ett SITHS-kort. I regel kan SITHS-kortet innehålla upp till 8 SITHS-certifikat + Telia e-leg.

  När SITHS-kortet uppgraderas skriver vi 4 stycken SITHS e-id certifikat från den organisation som utfärdat kortet, vilket gör att det max får finnas 4 stycken SITHS-certifikat (eller lokala certifikat) på kortet sedan tidigare (utöver Telia e-leg). Efter lyckad skrivning tas de gamla SITHS-certifikaten från den organisation som utfärdade kortet bort.

  • Om kortet även innehåller certifikat från andra utfärdare än SITHS och SITHS-certifikat från andra organisationer än den som utfärdat kortet, kommer dessa att ligga kvar.
  • Om kortet innehåller för många giltiga SITHS-certifikat eller för många lokala certifikat (oavsett status) kommer användaren att få en uppmaning i uppgraderingsflödet att ta bort överflödigt antal certifikat med hjälp av Net iD. 
  • Telia e-leg påverkas aldrig av uppgraderingen, utan ligger kvar oförändrad.

   

  Senast uppdaterat: Onsdag 20 november 2019

Visa/Dölj mer information

Behöver vi lämna in nya tillitsdeklarationer i och med att vi går över till SITHS e-id?

 • Svar på frågan

  Nej, men årets ordinarie tillitsdeklaration kommer att skickas ut i samband med årsskiftet.

  Senast uppdaterat: Onsdag 20 november 2019

Visa/Dölj mer information

Kommer SITHS e-id kunna användas på dagens reservkort?

 • Svar på frågan

  Ja, reservkort i oöppnade kuvert kan användas även med SITHS e-id, men inledningsvis endast på tillitsnivå 2.

  Senast uppdaterat: Onsdag 20 november 2019

Visa/Dölj mer information

När kan vi beställa funktionscertifikat från nya PKI-strukturen?

 • Svar på frågan

  Från och med den 3 februari 2020.

  Senast uppdaterat: Onsdag 20 november 2019

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan