Gå till innehåll

Identifieringstjänst SITHS

Identifieringstjänst SITHS är en säkerhetslösning och e-legitimation som gör det möjligt för användare att identifiera sig med stark autentisering vid inloggning i e-tjänster. SITHS används också för kryptering av information när e-tjänster, system eller servrar ska kommunicera med varandra.

Förutom detta kan SITHS även användas för elektronisk signering av avtal, fakturor, journalhandlingar och recept. Andra exempel är signering och kryptering av e-postmeddelanden, för utskrifter, vid inpassering i lokaler, med mera. I praktiken kan SITHS ersätta de flesta identifieringslösningar som finns på en arbetsplats.

Alla regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter kan använda Identifieringstjänst SITHS.

Säker identifiering

SITHS e-legitimation används av personer inom vård och omsorg för att uppfylla kraven på stark autentisering vid åtkomst till information. Det innebär att en persons identitet kontrolleras med tvåfaktorsautentisering. I SITHS fall görs detta genom att varje person har ett personligt SITHS e-legitimation och kan sin personliga pinkod.
SITHS e-legitimation utfärdas enligt SITHS regelverk som samtliga kortutfärdare måste följa. Det är viktigt för att säkerställa en kvalitetssäkrad utgivningsprocess. Att var och en följer SITHS regelverk, kontrolleras både av organisationen själv i interna revisioner och av Inera i externa revisioner. Tack vare kraven på stark autentisering och den kvalitetssäkrade utgivningsprocessen betraktas SITHS som en säker identifieringstjänst.

SITHS funktionscertifikat är ett certifikat som installeras på en server, och används för säker kommunikation när olika organisationers e-tjänster, system eller servrar ska kommunicera med varandra.

Godkänd som Svensk e-legitimation

SITHS är godkänd av DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, som e-legitimation i Logga Svensk e-legitimationtjänsten och har kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Detta innebär att SITHS följer tillitsramverket för Svensk e-legitimation, som också är en internationell standard. Genom att SITHS har kvalitetsmärket Svensk e-legitimation blir det enklare att samverka med andra organisationer och få en gemensam samsyn vad gäller kraven på tillitsnivåer för att få åtkomst till information.

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan