Gå till innehåll

Styrelse

Inera leds av en politisk styrelse som ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med huvudmännens intention. Styrelsen består av 15 ledamöter – sex utses av landsting och regioner, sex av kommunerna och tre utses av SKL Företag.

Styrelsen beslutar om frågor som är av väsentlig betydelse och övergripande natur som rör Ineras verksamhet. Styrelsen behandlar årligen verksamhetsplan och budget för nästkommande år och utfärdar rekommendationer till beslut inom respektive huvudman.

Ledamöter är:

 • Anders Henriksson (S), ordförande, Landstinget i Kalmar län
 • Nicklas Sandström (M), vice ordförande, Västerbottens läns landsting
 • Helene Björklund (S), ledamot, Sölvesborgs kommun
 • Anders Teljebäck (S), ledamot, Västerås stad
 • Daniel Forslund (L), ledamot, Stockholms läns landsting
 • Peter Danielsson (M), ledamot, Helsingborgs stad
 • Alicja Kapica (M), ledamot, Sundsvalls kommun
 • Marie Morell (M), ledamot, Region Östergötland
 • Tomas Mörtsell (C), ledamot, Storumans kommun
 • Agneta Granström (MP), ledamot, Norrbottens läns landsting
 • Ida Legnemark (V), ledamot, Borås stad
 • Peter Olofsson (S), ledamot, Västerbottens läns landsting
 • Lena Dahl, ledamot, SKL Företag AB
 • Barbro Naroskyin, ledamot, SKL Företag AB
 • Kristina Sundin Jonsson, ledamot, SKL Företag AB
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support