Gå till innehåll

Styrelse

Inera leds av en politisk styrelse som ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med huvudmännens intention. Styrelsen består av 15 ledamöter – sex utses av regioner, sex av kommunerna och tre utses av SKR Företag.

Styrelsen beslutar om frågor som är av väsentlig betydelse och övergripande natur som rör Ineras verksamhet. Styrelsen behandlar årligen verksamhetsplan och budget för nästkommande år och utfärdar rekommendationer till beslut inom respektive huvudman.

Ledamöter är:

 • Eva Fernvall, ordförande, extern sakkunnig
 • Nicklas Sandström (M), vice ordförande, Region Västerbotten
 • Linda Larsson (S), vice ordförande, Karlstads kommun
 • Eva Lindberg (S), ledamot, Region Gävleborg
 • Daniel Forslund (L), ledamot, Region Stockholm
 • Johnny Magnusson (M), ledamot, Västra Götalandsregionen
 • Fredrik Ahlstedt (M), ledamot, Uppsala kommun
 • Marie Morell (M), ledamot, Region Östergötland
 • Tomas Mörtsell (C), ledamot, Storumans kommun
 • Marcus Friberg (MP), ledamot, Helsingborgs stad
 • Ida Legnemark (V), ledamot, Borås stad
 • Rickard Simonsson, ledamot, SKR Företag AB, Region Örebro län
 • Kristina Sundin Jonsson, ledamot, SKR Företag AB, Skellefteå kommun
 • Lena Dahl, adjungerad, SKR Företag AB
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan