Gå till innehåll

Styrelse

Inera leds av en politisk styrelse som ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med huvudmännens intention. Styrelsen består av 15 ledamöter – sex utses av regioner, sex av kommunerna och tre utses av SKR Företag.

Ledamöter är:

 • Eva Fernvall, ordförande, extern sakkunnig
 • Nicklas Sandström (M), vice ordförande, Region Västerbotten
 • Linda Larsson (S), vice ordförande, Karlstads kommun
 • Eva Lindberg (S), ledamot, Region Gävleborg
 • Daniel Forslund (L), ledamot, Region Stockholm
 • Johnny Magnusson (M), ledamot, Västra Götalandsregionen
 • Fredrik Ahlstedt (M), ledamot, Uppsala kommun
 • Marie Morell (M), ledamot, Region Östergötland
 • Tomas Mörtsell (C), ledamot, Storumans kommun
 • Marcus Friberg (MP), ledamot, Helsingborgs stad
 • Ida Legnemark (V), ledamot, Borås stad
 • Malin Lauber (S), ledamot, Växjö kommun
 • Andreas Svahn (S), ledamot, Region Örebro län
 • Ingeborg Eriksson, ledamot, SKR Företag AB, Region Kalmar
 • Kristina Sundin Jonsson, ledamot, SKR Företag AB, Skellefteå kommun
 • Lena Dahl, adjungerad, SKR Företag AB
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan