Gå till innehåll

Styrelse

Styrelsen består av 15 ledamöter – sex utses av landsting och regioner, sex av kommunerna och tre utses av SKL Företag.

Ledamöter är:

 • Anders Henriksson (S), ordförande, Landstinget i Kalmar län
 • Martin Andreasson (M), vice ordförande, Västra Götalandsregionen
 • Helene Björklund (S), ledamot, Sölvesborgs kommun
 • Anders Teljebäck (S), ledamot, Västerås stad
 • Daniel Forslund (L), ledamot, Stockholms läns landsting
 • Peter Danielsson (M), ledamot, Helsingborgs stad
 • Alicja Kapica (M), ledamot, Sundsvalls kommun
 • Marie Morell (M), ledamot, Region Östergötland
 • Tomas Mörtsell (C), ledamot, Storumans kommun
 • Agneta Granström (MP), ledamot, Norrbottens läns landsting
 • Ida Legnemark (V), ledamot, Borås stad
 • Peter Olofsson (S), ledamot, Västerbottens läns landsting
 • Lena Dahl, ledamot, SKL Företag AB
 • Barbro Naroskyin, ledamot, SKL Företag AB
 • Kristina Sundin Jonsson, ledamot, SKL Företag AB