Gå till innehåll

Vd och ledningsgrupp

Ineras vd utses av styrelsen och är ytterst ansvarig för att den dagliga driften och förvaltningen i bolaget sker i enlighet med styrelsens riktlinjer. Vd planerar och följer upp Ineras verksamhet och ansvarar för att bolaget följer gällande lagstiftning. Ledningsgruppen är rådgivande organ till vd och består av avdelningschefer och enhetschefer.

Ineras organisation
 • Johan Assarsson, vd
 • Sofie Zetterström, vice vd och avdelningschef Marknad och kommunikation
 • Anne Rajala, avdelningschef, HR
 • Björn Almqvist, avdelningschef, Administration

Arkitektur och regelverk

 • Sara Meunier, avdelningschef
 • Stefan Skoog, enhetschef, Kompetenscentrum för integrationer (ICC)
 • Ewa Jerilgård, enhetschef, Arkitektur och tjänstekontrakt

Marknad och kommunikation

 • Brita Nilsson Engström, enhetschef, Kommunikation
 • Anette Thalén, enhetschef, Marknad
 • Maria Walkenström, enhetschef, Kundstöd

Programkontor

 • Helena Svedberg, avdelningschef
 • Jan-Olov Strandberg, enhetschef, Projektkontor

Test och kvalitetssäkring

 • Peter Furster, avdelningschef
 • Magnus Lindström, enhetschef

Verksamhetsförvaltning

 • Tomas Lithner, avdelningschef
 • Nina Ingren, enhetschef, Vägledning och kunskapsstöd
 • Maria Pettersson, enhetschef, Sammanhållen journal och läkemedel
 • Jessica Nord, enhetschef, Verksamhetsstöd

IT

 • Petter Könberg, avdelningschef
 • Dan Bergvall, enhetschef, Applikationsförvaltning och utveckling
 • Christer Allskog, enhetschef (tillförordnad), Drift

Adjungerad:

Ann-Charlotte Taube, kommunikationsstrateg